2023-2024

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων, που υλοποιούνται στο σχολείο μας για τη σχολική χρονιά 2022-2023, ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τέσσερεις (4) Θεματικές Ενότητες:

  • Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Εγώ και οι συμμαθητές μου

Διάρκεια: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022

  • Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Προφυλλάσω τον εαυτό μου από ατυχήματα

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023

  • Φροντίζω το περιβάλλον: Φυσικά φαινόμενα

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023

  • Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία: Στην τσέπη χαρτζιλίκι

Διάρκεια: Απρίλιος – Μάιος 2023

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων ανά θεματικό κύκλο είναι κοινά για όλα τα τμήματα του σχολείου, με διαφοροποιημένες τις δραστηριότητες σε βαθμό δυσκολίας και προσαρμοσμένες στο γενικότερο επίπεδο του τμήματος, τις δεξιότητες και τις ατομικές τους ανάγκες.

Κάθε θεματικός κύκλος διαρκεί δύο μήνες και περιλαμβάνει 3 ώρες του ωρολόγιου προγράμματος για κάθε εβδομάδα.