ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Υπουργείου για την προσπάθεια συνέχισης της εκπαίδευσης των μαθητών μας στο σπίτι, οι ειδικοί παιδαγωγοί του σχολείου μας σας προτείνουν ποικίλα φύλλα εργασίας. Περιηγηθείτε στο μενού και βρείτε αυτό που θα σας ενδιέφερε.