ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Παρεμβάσεις, που εφαρμόζονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των κοινωνικών λειτουργών στο 1o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Για κάθε νέα περίπτωση μαθητή στο σχολείο μας η Κοινωνική Λειτουργός έρχεται σε επαφή με το γονέα, αφενός για να τον ενημερώσει για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος  και αφετέρου για να κάνει λήψη κοινωνικού ιστορικού, ώστε να γνωρίσει το κοινωνικό – οικονομικό – ιατρικό – πολιτιστικό – ιστορικό ανάπτυξης & εξέλιξης του παιδιού, καθώς και τη σύνθεση της οικογένειας.

FOLLOW UP ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ προκειμένου να τους παρασχεθεί Συμβουλευτική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Πραγματοποιείται από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Στόχος του προγράμματοσ είναι η παρακολούθηση της πορείας της οικογένειας με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τυχόν δυσκολιών που παρουσιάζονται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ. Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η σύσφιξη σχέσεων και η αλληλουποστήριξη μεταξύ των γονέων και αφετέρου η ανάπτυξη θεματολογίας όπως:

 • Μέθοδος ανατροφής
 • Σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών
 • Εντοπισμός θετικών και αρνητικών συμπεριφορών
 • Ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Συμβουλευτική στις μονογονεϊκές οικογένειες.
 • Σειρά άλλων θεμάτων πάνω στη νηπιακή  – παιδική και εφηβική ηλικία

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία του τη σχολική χρονιά 2011 – 2012 και λειτούργησε με επιτυχία για σειρά ετών. Διακόπηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ από ειδικούς επιστήμονες, όπως παιδοψυχίατροι, διατροφολόγοι κ.α. προκειμένου να ενημερώνονται καίρια και υπεύθυνα οι γονείς, αλλά και το προσωπικό της σχολικής μονάδας, για θέματα που αφορούν τα παιδιά μας. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας – δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

Εφαρμογή του προγράμματος κοινωνικοποίησης μαθητών: «Γνωρίζω την πόλη μου». Μία φορά την εβδομάδα η Κοινωνική Λειτουργός συνοδεύει δύο παιδιά σε βιβλιοπωλείο, Ταχυδρομείο, φούρνο, ψαράδικο, SUPER MARKET, φαγητοπωλείο, λεωφορείο κ.λπ. προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες συνδιαλαγής με τις παραπάνω υπηρεσίες. Το πρόγραμμα αυτό ευελπιστεί να ανοίξει το σχολείο προς τα έξω και να βοηθήσει τους μαθητές να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ. Το πρόγραμμα αυτό απαντά στις έκτακτες, συνεχείς εμφανιζόμενες ανάγκες οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση. Ανάλογα με την ανάγκη η Κοινωνική  Λειτουργός ενεργοποιεί πηγές βοήθειας, όπως δημόσιους φορείς, ιδιωτικές εταιρείες, κοινωφελή ιδρύματα, κέντρα απεξάρτησης κα Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ισορροπήσει τις εντάσεις και την παθολογία μέσα στην οικογένεια ώστε τα παιδιά να βιώνουν μια όσο το δυνατόν πιο ήρεμη ζωή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση του οικογενειακού περιβάλλοντος και στις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών. Στον οικείο χώρο του σπιτιού έχω τη δυνατότητα να δω και όλα τα μέλη της οικογένειας. Επιπλέον πραγματοποιούνται επισκέψεις σε υπηρεσίες και φορείς με σκοπό την ενημέρωσή μου σε θέματα επιδοματικής πολιτική κα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Στόχος μου είναι να ευαισθητοποιήσω τους συνεργάτες μου για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή, όπως αυτές προκύπτουν από την ιδιαίτερη ενασχόλησή μου με την οικογένεια. Επιπλέον φροντίζω να ενημερωθώ για θέματα που αφορούν την πρόοδο των μαθητών, συμπεριφορές που αναπτύσουν στην τάξη και τυχόν παλινδρόμηση της συμπεριφοράς τους. Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και στην έγκαιρη αποκατάσταση της κάθε περίπτωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ για το νέο μαθησιακό πλαίσιο που θα ακολουθήσουν ΕΕΕΕΚ ή ΤΕΕ Α΄ βαθμίδας. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές προσαρμόζονται πιο ομαλά στην επικείμενη αλλαγή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΤΟΥΡΓΟΥ σε εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκδρομές, εκκλησιασμούς, αθλητικές δραστηριότητες, σχολικές εορτές κ.α.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΗ) ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται καθημερινά. Οι στόχοι που εξυπηρετούνται είναι ενδεικτικά:

 • Να μάθει το παιδί να συνεργάζεται με τους άλλους (να παίζει τηρώντας τους κανόνες του παιχνιδιού, να βοηθά τους άλλους όταν έχουν ανάγκη, να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του κά.)
 • Να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις
 • Να μάθει κανόνες συμπεριφοράς
 • Να είναι ευγενικός με τους άλλους
 • Να εκτελεί πρόθυμα τις εντολές ή οδηγίες που του δίνονται
 • Να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων
 • Να δέχεται την αποτυχία
 • Να μπορεί να προσαρμοστεί στο φυσικό περιβάλλον
 • Να παρατηρεί το φυσικό περιβάλλον, τόσο μέσα από επισκέψεις σε μουσεία κα, όσο και από την επεξεργασία εικόνων μέσα στην τάξη μου (ζώα, φυτά, φυσικά φαινόμενα, γεωφυσικό περιβάλλον)
 • Να μάθει να περιγράφει και να ερμηνεύει στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Να αγαπήσει το φυσικό περιβάλλον και να ενδιαρέρεται εμπράκτως για την διατήρησή του. (πχ να κάνει ανακύκλωση κα.)
 • Να μάθει να προφυλάσσεται από κινδύνους
 • Να κυκλοφορεί με ασφάλεια στους δρόμους
 • Να προφυλάσσεται από  κινδύνους μέσα στο σπίτι (απορρυπαντικά, καυστικά υγρά, φάρμακα)
 • Να προφυλάσσεται από κινδύνους σε χώρους έξω από το σχολείο και το σπίτι, όπως ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, πτώσεις, τραυματισμούς με αιχμηρά αντικείμενα, προστασία από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, στο κρύο, στην υγρασία, να μην απαντά σε ξένους, τι κάνει σε περίπτωση που χαθεί σε ένα μαγαζί ή στο δρόμο κα.

Επιμέλεια κειμένου: Αγγελική Πασσαλίδου-Κοινωνική Λειτουργός