ΔΟΜΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας από 6 έως 14 ετών, οι οποίοι εκπαιδεύονται κατανεμημένοι σε τμήματα – βαθμίδες.

Η κατάταξη κάθε μαθητή σε τμήμα γίνεται αφού πρώτα λάβουμε υπόψη την αξιολόγησή του, η οποία γίνεται από την παιδαγωγική και επιστημονική ομάδα του σχολείου μας. Η αξιολόγηση γίνεται κατά την εγγραφή του μαθητή στη σχολική μας μονάδα, στην έναρξη του διδακτικού έτους και αν κρίνουμε απαραίτητο και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Υπεύθυνος για το κάθε τμήμα αναλαμβάνει εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση. Το προσωπικό του σχολείου επίσης απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (γυμναστικής, μουσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής, εικαστικών και πληροφορικής).

Παράλληλα με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού – μαθησιακού προγράμματος, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, γίνεται και συστηματική παρέμβαση στους μαθητές μας από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), όπως ορίζεται με βάση το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Το ΕΕΠ περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες: λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές.

Τα παιδιά κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο μας υποστηρίζονται από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Η παρουσία και η συνεργασία όλων των παραπάνω ειδικοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεσματική για τη  σωστή και ολόπλευρη εκπαίδευση των μαθητών.

Επίσης, έμφαση δίνουμε στην έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση.

Αφήστε μια απάντηση