ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα στάδια ανάπτυξης από τη γέννηση ενός παιδιού και μέχρι τα πρώτα χρόνια της ηλικίας του, σηματοδοτούν τη μετέπειτα εξέλιξή του σε διάφορους τομείς. Αφορούν κυρίως στον συναισθηματικό, οπτικο-κινητικό, γλωσσικό, γνωστικό και κοινωνικό τομέα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αναπτυξιακά στάδια δεν εμφανίζονται σε όλα τα παιδιά με τον ίδιο ρυθμό και οι ηλικίες που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές για την κατά μέσο όρο εκδήλωση των αντίστοιχων σταδίων.