Λειτουργία του Σχολείου την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Αξιότιμοι Γονείς και Κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε πως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 (ημέρα λήξης των μαθημάτων) δεν θα διεξαχθούν μαθήματα αλλά θα δοθούν στους μαθητές και στις μαθήτριες του Σχολείου μας  οι έλεγχοι βαθμολογίας του γ΄  τριμήνου (Γ΄ έως και Στ΄ τάξεις), οι Τίτλοι Προόδου (Α΄έως και Ε΄τάξεις) καθώς  και αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών (για τη Στ΄  τάξη).

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και μεριμνώντας για την τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ, το πρόγραμμα επίδοσης των Τίτλων και Ελέγχων  στους μαθητές ορίστηκε ως εξής:

Οι μαθητές που παρακαλοθούν τα μαθήματα κατά την τελευταία εβδομάδα

Δευτέρα  (22/6), Τετάρτη (24/6) και  Παρασκευή (26/6) 

θα προσέλθουν την Παρασκευή 26/06/2020 στις  8:30 και θα αποχωρήσουν στις 9:00

………………………………………………………………………………………………………………………….

Οι μαθητές που παρακολουθούν τα μαθήματα κατά την τελευταία εβδομάδα

Τρίτη (23/6) και Πέμπτη (25/6)

θα προσέλθουν την Παρασκευή 26/06/2020 στις  9:30 και θα αποχωρήσουν στις 10:00

Προσοχή: Στο Σχολείο θα εισέλθουν μόνο  οι μαθητές οι οποίοι θα παραλάβουν τα έγγραφα σε κλειστό φάκελο. Οι γονείς θα περιμένουν έξω από το χώρο του Σχολείου. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Όσοι γονείς κατέθεσαν δήλωση πως δεν επιθυμούν για ειδικούς λόγους να παρακολουθούν τα παιδιά τους τα μαθήματα, θα προσέλθουν στο Σχολείο οι ίδιοι (όχι τα παιδιά)  την Παρασκευή 26-06-2020 και ώρα 10:30 έως 11:00.

Όσοι δε δύνανται να προσέλθουν τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, μπορούν να παραλάβουν τους τίτλους  τη Δευτέρα 29/6 ή την Τρίτη 30/6  εφόσον έχει προηγηθεί   επικοινωνία μέσω email με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 

 

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Σχολιάστε

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: ημερομηνίες και διαδικασία υποβολής της αίτησης

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εισαχθούν σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο το σχολικό έτος 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr 

(στην διαδρομή Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εγγραφή σε Πρότυπο / Πειραματικό Σχολείο)

 από 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020. Διευκρινίζεται ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών  μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε ένα Πρότυπο Σχολείο και εναλλακτικά εάν το επιθυμούν και σε ένα Πειραματικό.

Για τις διαθέσιμες θέσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα αιτήσεων της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Επιπλέον οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν τα παιδιά τους σε Πρότυπο Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν στο σχολείο ή να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του σχολείου  τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 19 Ιουνίου 2020.

Α) Πρότυπα Σχολεία

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις 29 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην  Α΄ τάξη των Προτύπων  Γυμνασίων. Στις περιπτώσεις τις οποίες Πρότυπα Γυμνάσια συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά για το σχολικό έτος 2020-2021, θα καλυφθούν μόνον οι κενές θέσεις με τη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη των Προτύπων Λυκείων, μόνο για την κάλυψη κενών θέσεων.

Ο τόπος πραγματοποίησης της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και λοιπές οδηγίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε Πρότυπου Σχολείου.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε ουδεμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία, αλλά αξιολογούνται οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό ή το Γυμνάσιο, σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

 • Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
 • Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων και κηδεμόνων, έχουν ανακοινωθεί ενδεικτικά θέματα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Β) Πειραματικά Σχολεία

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα γίνει με κλήρωση στις 25 Ιουνίου 2020, στις 11 π.μ.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών (Τ. Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα). Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην  ιστοσελίδα της.

Στα υφιστάμενα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, Δημοτικά και Γυμνάσια καθώς και Γυμνάσια και Λύκεια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Πειραματικού Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου θα προαχθούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο αντίστοιχα, χωρίς υποβολή αίτησης.

Ακολουθούν:

Α) Λίστα με τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, και

Β) Λίστα με τα συνδεδεμένα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Α) ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΠΡ.ΔΕ. Π.Σ./ ΠΕΙ.Σ.
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
2 ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
5 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
7 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
8 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
9 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
11 ΑΤΤΙΚΗΣ 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΕΞΑΘΕΣΙΟ (6/Θ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ  

Πειραματικό

14 ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ  

Πειραματικό

21 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
27 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟ (1ο) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
28 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
29 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
30 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
31 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΘΕΣΙΟ (2/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
32 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
33 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡ Πειραματικό
34 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ  

Πειραματικό

35 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ  

Πειραματικό

36 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
37 ΗΠΕΙΡΟΥ 1o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
38 ΗΠΕΙΡΟΥ 2o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
39 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
40 ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
41 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
42 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
43 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
44 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
45 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1o ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
46 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
47 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
48 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Π.Σ.Π.Θ (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
49 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡ Πειραματικό
50 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡ Πειραματικό
51 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡ Πειραματικό
52 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ  

Πειραματικό

53 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πειραματικό
54 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ  

Πειραματικό

55 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πειραματικό
56 ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
57 ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πειραματικό
58 ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
59 ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πειραματικό
60 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
61 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
      62 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό

 

Β) ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

1. Ως συνδεδεμένα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) ορίζονται τα εξής:

α) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθηνών-Γεννάδειο,

β) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών συνδέεται με το 1ο 12/Θ Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), το 1/Θ Πειραματικό Δ.Σ. Αθηνών (συνεργαζόμενο ολιγοθέσιο) (Μαράσλειο) και το 3/Θ Πειραματικό Δ.Σ. Παν/μιου Αθηνών (συνεργαζόμενο ολιγοθέσιο) (Μαράσλειο), μόνον για το σχολικό έτος 2020-2021.

γ) Το Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Ζάννειο Πρότυπο ΓΕ.Λ.,

δ) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθήνας,

ε) Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής,

στ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων,

ζ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αναβρύτων,

η) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,

θ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,

ι) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης,

ιβ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πατρών,

ια) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,

ιγ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης,

ιδ) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης-Μ Ανδρόνικος και

ιε) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης.

 

2. Ως συνδεδεμένα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) ορίζονται τα εξής:

α) Το Πειραματικό Εξαθέσιο (6/Θ) Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) συνδέεται με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.),

β) Το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) συνδέεται με το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.),

γ) Το Μονοθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόμενο Π.Σ.Π.Θ.) συνδέεται με το Πειραματικό Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Π.Σ.Π.Θ.),

δ) Το Πειραματικό Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.) συνδέεται με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.),

ε) Το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.) συνδέεται με το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.),

στ) Το Διθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Παιδαγωγικό Τμήμα Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο) συνδέεται με το Οκταθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.),

ζ) Το Οκταθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.) συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών,

η) Το Διθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε. συνεργαζόμενο ολιγοθέσιο) συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών,

θ) Το Μικτό Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών,

ι) Tο 2ο Διθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,

ια) Το 3ο Μονοθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με το 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,

ιβ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδέεται με το Πειραματικό ΓΕ.Λ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και

ιγ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης συνδέεται με το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Σχολιάστε

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 αναφορικά με θέματα χωροταξίας και μετεγγραφών

Δείτε τα ενημερωτικά έντυπα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Συμπληρωματικές οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Σχολιάστε

Οδηγός ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά

Ο οδηγός εκπονήθηκε από το 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Πειραιά  και προσβλέπει στην αρμονική ενδοοικογενειακή συνύπαρξη!

Δείτε το έντυπο εδώ!

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Βιντεοσκοπημένο υλικό «Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ : ενημέρωση για την πανδημία COVID 19»

Κυρίες και Κύριοι,

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29-5-2020 η ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση με θέμα:

«Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ : ενημέρωση για την πανδημία COVID 19».

Το βιντεοσκοπημένο υλικό και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:

https://youtu.be/PYcE3a72IqI

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στο ίδιο link τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ετέθησαν.

Δημοσιεύθηκε στη ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Σχολιάστε

Υπεύθυνη δήλωση γονέα μη παρακολούθησης μαθημάτων από 1η έως 26 Ιουνίου 2020

Αγαπητοί γονείς /κηδεμόνες,

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, ξεκινούν τα μαθήματα για όλους τους μαθητές/μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου.

Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να μην προσέρχεται στο Σχολείο από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 (σε περίπτωση που συγκατοικεί με άτομο που ανήκει σε ευπαθείς / ευάλωτες ομάδες ή ανήκει το ίδιο σε αυτές), κατεβάστε την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρώστε την και στείλτε την στο email του Σχολείου

                                            (mail@6dim-koryd.att.sch.gr)

έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 εάν τούτο είναι εφικτό!

Δικαιολογητικά (πχ. ιατρικές βεβαιώσεις ή άλλα έντυπα) δεν ζητούνται. Εφόσον κατατεθεί στο Σχολείο αυτή η Υπεύθυνη Δήλωση, δεν προσμετρώνται οι απουσίες, μέχρι τη λήξη  του σχολικού έτους.

Διαφορετικά, μπορείτε να προσέλθετε στο Σχολείο κατόπιν ραντεβού προκειμένου για να υπογράψετε τη δήλωση (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 49 49 032). Λάβετε υπόψη πως από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020  η είσοδος  επιτρέπεται μόνο για τους μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς.

Υπεύθυνη δήλωση γονέα περί μη παρουσίας μαθητή στο Σχολείο.

Υπεύθυνη δήλωση γονέα περί μη παρουσίας μαθητή στο Σχολείο (pdf)

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Σχολιάστε

Μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στο Σχολείο

Αξιότιμοι Γονείς / Κηδεμόνες

Ενόψει της επαναλειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και της επιστροφής των μαθητών/τριών στις τάξεις, σας ενημερώνουμε ότι οι στρατηγικές εφαρμογής της κοινωνικής απόστασης στο σχολικό περιβάλλον, όπως καθορίζονται από την 63417/ΓΔ4/26-5-2020/ΥΠΕΘ, εφαρμόζονται ως εξής:

1.    Αύξηση του διαστήματος μεταξύ των μαθητικών θρανίων στο 1,5 μέτρο.

2.   Φροντίδα για περιορισμό της φυσικής επαφής κατά την ώρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.

3. Μέριμνα από τους γονείς/κηδεμόνες κατά την ώρα αποχώρησης, ώστε να παραλαμβάνουν τους μαθητές αποφεύγοντας τον συγχρωτισμό και τη σωματική επαφή, τόσο των παιδιών όσο και τη δική τους.

4.  Εφαρμογή των βασικών κανόνων υγιεινής και μέτρων πρόληψης της διασποράς του ιού:

♦ Υγιεινή και πλύσιμο των χεριών, χρησιμοποιώντας είτε νερό και κρεμοσάπουνο είτε  αντισηπτικό διάλυμα. Ειδικά κατά την είσοδο μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας, θα πρέπει η αντισηψία των χεριών να υλοποιείται με τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
♦  Εκπαίδευση των μαθητών στην διαχείριση του  βήχα ή του φτερνίσματος , ειδικά μέσα στον κλειστό χώρο της αίθουσας διδασκαλίας

♦   Πολύ καλός αερισμός της αίθουσας διδασκαλίας με φυσικό τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.
♦   Προαιρετική χρήση της μάσκας.
♦   Αποφυγή ανταλλαγής αντικειμένων μεταξύ μαθητών και δασκάλων.
♦   Αποφυγή χρήσης κοινού εξοπλισμού. Φροντίδα ώστε η κασετίνα κάθε μαθητή/τριας να περιέχει τα απαραίτητα αντικείμενα για προσωπική χρήση (ξυσμένα μολύβια, στυλό, γόμα, ξύστρα, χάρακα, χρώματα, μαρκαδόρο πίνακα)
♦ Διατήρηση ασφαλούς απόστασης μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού – μαθητών και μαθητών μεταξύ τους.
♦ Συμβολή όλων στην διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου και στη συνεχή υπενθύμιση των βασικών αρχών υγιεινής.
♦   Μέριμνα για φαγητό και νερό από το σπίτι, καθώς το κυλικείο δε θα λειτουργεί.
♦   Αποφυγή της χρήσης των κοινόχρηστων βρυσών από τους μαθητές.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα μέτρα πρόληψης για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προστάτευσε τον εαυτό σου και το Σχολείο σου!

Δείτε το έντυπο του ΕΟΔΥ εδώ!

COVID 19:

Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου και το Σχολείο μου!

Δείτε το πολυσέλιδο έντυπο του ΕΟΔΥ εδώ!

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Σχολιάστε

Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020

 • Τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020. Τα μαθήματα θα παραταθούν έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου (αντί για τη 15η Ιουνίου), ενώ συνολικά για τους εκπαιδευτικούς η λήξη του διδακτικού έτους θα είναι η 30η Ιουνίου 2020. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι συμβάσεις τους θα παραταθούν έως τις 30 Ιουνίου.

 • Τα τμήματα των Σχολείων  θα λειτουργούν με έως 15 μαθητές τη φορά και με 1,5 μέτρο απόσταση στα θρανία, τα οποία θα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Αν οι μαθητές υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα θα διαιρείται σε δύο υποτμήματα που θα λειτουργούν εκ περιτροπής, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή το ένα, Τρίτη-Πέμπτη το άλλο, και την επόμενη εβδομάδα το αντίθετο. Αν οι μαθητές δεν υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα θα λειτουργεί καθημερινά.

 • Για τα ειδικά σχολεία: θα επαναλειτουργήσουν την 1η Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020 για την δευτεροβάθμια και μέχρι την 26η Ιουνίου 2020 για τα πρωτοβάθμια.

 • Προβλέπονται διαλείμματα σε διαφορετικές ώρες για τη μείωση του συγχρωτισμού, ενώ  θα απαγορευτεί η λειτουργία των κυλικείων.

 • Προβλέπεται φυσικός αερισμός των αιθουσών, η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές (και στο σχολείο και στα σχολικά λεωφορεία), ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ θα αποσταλούν τις επόμενες ημέρες σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και σημαντικό μέρος της πρώτης ημέρας θα αφιερωθεί στην επεξήγηση των οδηγιών αυτών.

 • Υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως αυτές έχουν οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απουσίας μαθητή, στη βάση απλής υπεύθυνης δήλωσης γονέα ή κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου στο σπίτι που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή που νοσεί.

 • Στις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά, προβλέπεται καθαρισμός δύο φορές την ημέρα, και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού. Έχει προβλεφθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση και επιπλέον κονδύλια για την τροποποίηση των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας, καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.

 • Υπάρχει η δυνατότητα για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία από εκπαιδευτικούς για όσους μαθητές εμπίπτουν σε κατηγορίες που δικαιολογούν την απουσία τους.

 • Για την ώρα τα ολοήμερα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν.

 • Οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και παιδικοί σταθμοί ανοίγουν από την 1η Ιουνίου και θα λειτουργήσουν έως τις 31 Ιουλίου 2020. Οι κανόνες είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους κανόνες που ισχύουν για τα δημοτικά, δηλαδή οι αίθουσες θα φιλοξενούν έως 15 παιδιά σε κάθε αίθουσα. Εάν ο αριθμός είναι μικρότερος των 15, τότε θα μπορούν να λειτουργούν σε καθημερινή βάση.
Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Σχολιάστε

Άνοιγμα σχολείων: Οδηγίες προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Οδηγίες πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στα Σχολεία συνέταξε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής.

Τις οδηγίες επιμελήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Τάσος Χατζής Παιδίατρος Εντατικολόγος μέλος ΔΣ ΙΣΑ, Χρυσούλα Νικολάου Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας Αντιπρόεδρος ΚΕ.ΣΥ, Χαρίλαος Κουτής, ομότιμος καθηγητής Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας, Κυριακή Κανελλακοπούλου Ομ. Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος.

Ειδικότερα, συστήνονται στους μαθητές τα εξής:

Θυμηθείτε τρεις μαγικές λέξεις:

Απόσταση: Δε θα πρέπει να έρχεστε ο ένας κοντά στον άλλο. Αν πρόκειται να βήξετε ή να φτερνιστείτε, απομακρυνθείτε από τους άλλους συμμαθητές σας και καλύψετε το στόμα σας και τη μύτη σας με τον αγκώνα όχι με την παλάμη σας.

Καθαρά χέρια: Θα πρέπει να πλένετε συχνά και σωστά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι ή να τα καθαρίζετε με απολυμαντικό διάλυμα. Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας στο στόμα σας, τη μύτη σας και τα μάτια σας.

Προσοχή! Όταν φοράτε τη μάσκα, που πρέπει να εφαρμόζει καλά μην παίζετε, μην τρέχετε, γιατί δυσκολεύεται η αναπνοή σας.

Πως μεταδίδεται ο ιός

Όταν ο άνθρωπος, που έχει πάρει τον ιό, βήξει ή φτερνισθεί, εκσφενδονίζονται σα σύννεφο μικρά – μικρά σταγονίδια σάλιου γεμάτα απ’ αυτόν τον ιό. Όποιος λοιπόν βρεθεί εκεί κοντά, σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων, θα εισπνεύσει αυτά τα μολυσμένα σταγονίδια και στη συνέχεια κινδυνεύει να αρρωστήσει. Τα σταγονίδια αυτά πετάγονται ακόμη και με την ομιλία. Γι’ αυτό λέμε, τώρα που υπάρχει η επιδημία, να κρατάμε μεταξύ μας αποστάσεις, τουλάχιστον 2 μέτρων, ακόμη και με τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα.

Υπάρχει άλλος τρόπος μετάδοσης του ιού;

Ναι, με τα χέρια όταν τα ακουμπήσουμε σε κάποια μολυσμένη από τον ιό επιφάνεια και στη συνέχεια τα βάλουμε στο στόμα ή τη μύτη μας

Πρώτο δε βάζουμε τα χέρια μας στο στόμα ή τη μύτη μας κι αν βήξουμε ή φτερνιστούμε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με μαντηλάκι ή με τον αγκώνα μας και ποτέ με την παλάμη μας.

Δεύτερο τηρούμε με ευλάβεια αυτό που λέγεται υγιεινή των χεριών.

Φροντίζουμε το ανοσιακό μας σύστημα, προστατευόμαστε από τον SARS-CoV-2

Ο πιο σημαντικός σύμμαχος για την προστασία της υγείας μας, είναι η προσωπική φροντίδα για την ενίσχυση του ανοσιακού μας συστήματος:

1. Εμπλουτίζουμε τη διατροφή μας με όσπρια, λαχανικά και φρούτα, τα οποία περιέχουν τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες και βιταμίνες.

2. Ασκούμαστε τακτικά και φροντίζουμε τη φυσική μας κατάσταση.

3.Επιλέγουμε δραστηριότητες και ασχολίες που μας ανυψώνουν τη διάθεση, αποφεύγουμε καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία μας

4.Διατηρούμε σταθερό το καθημερινό μας ωράριο ύπνου και φροντίζουμε για την επάρκεια του ( 7- 9 ώρες).

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Σχολιάστε

Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2020-2021

Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

 1.Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

2. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

 

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

 

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής ακόμα κι αν δεν έχει εξοφληθεί.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων / τρίτεκνων / μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

 

Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης  (7:00-8:00), για υποδοχή (7:00-7:15) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15-8:00)  σε Σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2020-2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2020-2021

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγράψετε το παιδί σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα παρακαλούμε να επιστρέψετε συμπληρωμένη στο Σχολείο τη σχετική αίτηση ή να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email του Σχολείου:

                                   mail@6dim-koryd.att.sch.gr

επισυνάπτοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Μπορείτε να στείλετε με email την αίτηση και να προσκομίσετε αργότερα τις σχετικές βεβαιώσεις  ή να έρθετε αυτοπροσώπως από το Σχολείο κατόπιν ραντεβού (τηλ. : 210-4949032)

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 18 Μαΐου 2020 «Μουσεία για την Ισότητα. Ποικιλομορφία και κοινωνική συνοχή».

Όπως κάθε χρόνο, πολλά Μουσεία της χώρας μας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων την 18η Μαΐου 2020 διοργανώνουν δράσεις για το κοινό, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις για παιδιά, νέους και οικογένειες. Το θέμα που όρισε το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM)  για τον φετινό εορτασμό είναι: «Μουσεία για την Ισότητα. Ποικιλομορφία και κοινωνική συνοχή».

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία, οι δράσεις του φετινού εορτασμού θα πραγματοποιηθούν ψηφιακά.

Δείτε το σχετικό έντυπο:

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Πλήρης κατάλογος των δράσεων των ελληνικών Μουσείων για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων από το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων εδώ!

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19 / Οδηγός για τους γονείς

Σας  γνωστοποιούμε πως στον ιστότοπο του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» στη σελίδα «Covid-19 Υλικό για γονείς»

(https://ipkathens4.wixsite.com/ipka/covid-19-yliko-gia-goneis)

έχει αναρτηθεί Οδηγός για Γονείς «Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την πανδημία από τον κορωνοϊό και να αντιμετωπίσουμε μαζί την κρίση», ο οποίος περιέχει συμβουλές για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Δείτε τον οδηγό για γονείς εδώ!

Δείτε τον οδηγό για γονείς παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος!

Δείτε τον οδηγό για τη διαχείριση του στρες!

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Εγγραφές μαθητών της Α΄ τάξης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών

που το σχολικό έτος 2020 – 2021

θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν

από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου

καθημερινά από τις 10:00 έως τις 12:00. 

Είσοδος από τη βόρεια πύλη στο γήπεδο μπάσκετ των 88 στρεμμάτων.

Η προσέλευση των γονέων / κηδεμόνων παρακαλούμε όπως λαμβάνει χώρα μόνο με ραντεβού (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4949032) προκειμένου να τηρηθούν τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ)

(https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/)

Επισημαίνουμε πως οι εγγραφές μαθητών/τριών στα συστεγαζόμενα σχολεία (όπως στο συγκρότημα των 6ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Κορυδαλλού) πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α). Κατά τις εγγραφές των μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο.

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ!

 

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Ετικέτες: , | Σχολιάστε

Εγγραφές μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2020-2021

ΠΟΤΕ; Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών / μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2020-2021,αρχίζουν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 και λήγουν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

 

 

ΠΟΙΟΙ; Φέτος, στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014

 

Α.  Υποβάλλονται κατά την εγγραφή :
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία
2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο
3. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. συμβόλαιο, λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, λογαριασμός τηλεφώνου, φορολογική δήλωση)
4. Βιβλιάριο Υγείας Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Συμπληρώνεται από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη παιδίατρο. Κατεβάστε το έντυπο εδώ!
Β. Απαιτείται για την εγγραφή :
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο
Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
7. Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
8. Σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
9. Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη,προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω,καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικόεπίσημα μεταφρασμένο,

χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

Δείτε την εγκύκλιο για τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 εδώ!

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | Ετικέτες: | Σχολιάστε