2022-2023

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων, που υλοποιούνται στο σχολείο μας για τη σχολική χρονιά 2022-2023, ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τέσσερεις (4) Θεματικές Ενότητες:

  • Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Γνωρίζω το σώμα μου

Διάρκεια: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022

  • Φροντίζω το περιβάλλον: Ζώα – Φυτά

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023

  • Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Ανθρώπινα δικαιώματα

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023

  • Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία: Γνωριμία με επαγγέλματα

Διάρκεια: Απρίλιος – Μάιος 2023

 

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων ανά θεματικό κύκλο είναι κοινά για όλα τα τμήματα του σχολείου, με διαφοροποιημένες τις δραστηριότητες σε βαθμό δυσκολίας και προσαρμοσμένες στο γενικότερο επίπεδο του τμήματος, τις δεξιότητες και τις ατομικές τους ανάγκες.

Κάθε θεματικός κύκλος διαρκεί δύο μήνες και περιλαμβάνει 3 ώρες του ωρολόγιου προγράμματος για κάθε εβδομάδα.