Διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του σχολείου και αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία (2021-2022-2023)

Η διαμόρφωση του προαύλιου σχολικού χώρου προσφέρει τρόπους συνύπαρξης και συνεργασίας των μαθητών, αναπτύσσοντας ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά μέσω της συμμετοχής τους σε παιχνίδια, ατομικά και ομαδικά. Ενισχύεται η αλληλεπίδραση στη σχέση του παιδιού με τον χώρο του σχολείου και με τους υπόλοιπους μαθητές. Παράλληλα, διαμέσου της χρήσης του προαύλιου χώρου στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργούνται πολλαπλοί τρόποι προσέγγισης της γνώσης, όπου οι μαθητές αναπτύσσουν χρήσιμες δεξιότητες και ικανότητες. Η σωματική έκφραση του μαθητή στον σχολικό χώρο βοηθά στη συναισθηματική και κοινωνική του ωρίμανση, καθώς και στην υγιή και φυσιολογική σχέση του με το σώμα του. Η διαμόρφωση του προαύλιου χώρου παρέχει ευκαιρίες για δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία, που στηρίζεται στις δυνατότητες του μαθητή σε κοινωνικό, συναισθηματικό, γνωστικό και σωματικό επίπεδο. Συνεπώς, δίνεται ένα κίνητρο στους μαθητές για ενεργητική συμμετοχή και ελευθερία. Αποτελεί σπουδαίο παράγοντα για την ωρίμανση ενός παιδιού το θετικό παιδαγωγικό κλίμα και ο σχολικός προαύλειος χώρος οφείλει να παραπέμπει σε κάτι οικείο, όμορφο και ασφαλές, με ενθάρρυνση, υποστήριξη, ευγένεια, σεβασμό και ενίσχυση δημιουργικής αλληλεπίδρασης με τους μαθητές.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε σε δύο μέρη. Πιο συγκεκριμένα, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 διαμορφώθηκε ο προαύλιος χώρος του σχολείου με στόχο τη βελτίωση, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό και υποστηρικτικό των παιδαγωγικών διαδικασιών και διαδικασιών μάθησης.

Έτσι, δημιουργήθηκαν επιδαπέδια παιχνίδια και σταθμοί συγκέντρωσης των μαθητών κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους καθώς επίσης και κατά τη διενέργεια ασκήσεων πολιτικής προστασίας (π.χ. προσομείωση σεισμού). Τέλος, διαμορφώθηκε ο κήπος με εποχικά λουλούδια.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023, το σχέδιο δράσης συνεχίστηκε με κύριο στόχο την αξιοποίηση των επιδαπέδιων παιχνιδιών και των σταθμών συγκέντρωσης του προαύλιου χώρου.

30 Σεπτεμβρίου 2022

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης του εορτασμού της 9ης Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2022 με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, οι μαθητές μας πήραν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες στην αυλή του σχολείου μας, αξιοποιώντας τα επιδαπέδια παιχνίδια!

15 Μαρτίου 2023

Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την παρουσίαση των επιδαπέδιων παιχνιδιών του προαύλιου χώρου και τη δυματότητα αξιοποίησής τους ως μέσο εναλλακτικής διδασκαλίας, αλλά και ως μέσο αντιμετώπισης των παραβατικών και επιθετικών συμπεριφορών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.