Δανειστική Βιβλιοθήκη και Φιλαναγνωσία (2022-2023)

Σκοπός του σχεδίου δράσης αποτελεί η διαμόρφωση σχολικής βιβλιοθήκης, εύκολα προσβάσιμης στους μαθητές του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού, η οποία θα εμπλουτιστεί με κατάλληλα εκπαιδευτικά βιβλία, παραμύθια και βιβλία κοινωνικοποίησης, ώστε οι μαθητές μεταγενέστερα να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις κοινωνικές τους δεξιότητες, μέσω του δανεισμού τους στο σπίτι, καθώς και της φιλαναγνωσίας γενικότερα.