Οδηγός Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος MySchool για Ειδικά Δημοτικά Σχολεία – Μνημόνιο Ενεργειών Σχολικού Έτους

Το σχέδιο δράσης εστιάζεται στη συγγραφή κειμένου – Οδηγού Χρήσης του πληροφοριακού συστήματος MySchool για τα ειδικά δημοτικά σχολεία, σε «ημερολογιακή» μορφή, παρουσιάζοντας τις ενέργειες που είναι απαραίτητο να γίνουν κατά την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού έτους.

Σκοπό έχει να μυήσει τον αρχάριο χρήστη στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, καθώς και στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να καταγράφεται ορθά η λειτουργία του σχολείου.

Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη συγγραφή ενός τέτοιου κειμένου καθώς η λειτουργία των ειδικών σχολείων διαφοροποιείται σε μερικά βασικά σημεία από τη λειτουργία των γενικών σχολείων (πχ ένταξη μαθητών σε τμήματα με κριτήριο την λειτουργικότητα και όχι την τάξη εγγραφής) γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή των οδηγιών που παρέχονται από τον Οδηγό Χρήσης που είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα.

Το κείμενο είναι σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με πολλά διευκρινιστικά στιγμιότυπα οθόνης και παραπομπές στους επίσημους Οδηγούς.