2021-2022

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων, που υλοποιούνται στο σχολείο μας για τη σχολική χρονιά 2021-2022, ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τέσσερεις (4) Θεματικές Ενότητες:

  • Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Υγιεινή Διατροφή

Διάρκεια: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021

  • Φροντίζω το περιβάλλον: Οικολογική Συνείδηση: Ανακύκλωση

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022

  • Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022

  • Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία: STEM/ STEAM

Διάρκεια: Απρίλιος – Μάιος 2022

Κάθε θεματικός κύκλος διαρκεί δύο μήνες και περιλαμβάνει 3 ώρες του ωρολόγιου προγράμματος για κάθε εβδομάδα. Συμμετέχουν όλα τα τμήματα του σχολείου.