2018 – 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν σε πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο κέντρο θεραπευτικής Ιππασίας Βαρυμπόμπης. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με σχολικό λεωφορείο και συνοδεία εκπαιδευτικών του σχολείου.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ιππεύσουν και να χαϊδέψουν τα άλογα. Οι εκπαιδευτές δημιούργησαν πολυαισθητηριακό περιβάλλον, υλοποίησαν παιχνίδια ισορροπίας, συντονισμού και προσοχής.

Σκοπός του προγράμματός ήταν οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα άλογα ως μέσο θεραπείας και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, την κινητική τους οργάνωση και την επικοινωνία.

2.11.2018

23.11.2018

1.02.2019