Διασύνδεση Σχολείου – Κοινότητας (2021-2022-2023)

Το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης «Διασύνδεση Σχολείου – Κοινότητας», το οποίο διενεργείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο σχολείο μας, βασίζεται στην άρρηκτη και συστηματική επικοινωνία του σχολείου με φορείς και υπηρεσίες του δήμου, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση γονέων για τις διαθέσιμες κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές (κέντρα ψυχικής υγιεινής για παιδιά και ενήλικες, υπηρεσίες παροχής επιδομάτων, κ.α.) από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν, αλλά και η εξοικείωση των φορέων αυτών με το έργο του σχολείου μας μέσα από την οικοδόμηση στέρεων βάσεων συνεργασίας.

Το σχέδιο δομείται σε πολλαπλά στάδια διεξαγωγής, τα οποία περιλαμβάνουν τηλεφωνική επικοινωνία με υπηρεσίες, επισκέψεις της ομάδας του σχολείου σε φορείς και οργανισμούς προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και το αντίστροφο.

Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι η δημιουργία έντυπου καταλόγου, ο οποίος θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα κοινωνικών υπηρεσιών.