ΜΟΥΣΙΚΗ

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ο σκοπός του μαθήματος της μουσικής είναι να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες ακρόασης, εκτέλεσης και δημιουργίας της μουσικής. Είναι αποδεδειγμένο πως η μουσική συνεισφέρει στην βελτίωση της προσοχής και της μνήμης, αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος της μουσικής στο σχολείο μας, αφορούν σε πρώτο επίπεδο την ταύτιση των ήχων που αναπαράγονται από τον υπολογιστή με τις σωστές εικόνες. Η θεματική αυτών των δραστηριοτήτων αφορά ήχους της καθημερινότητας, ήχους ζώων, και τους ήχους των μουσικών οργάνων. Επίσης, με τα εργαλεία της μουσικοκινητικής αγωγής γίνεται προσπάθεια συντονισμού των κινήσεων και εκμάθησης των βασικών εννοιών που αφορούν την έννοια του χώρου. Οι αντίστοιχες δραστηριότητες πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα κρουστά μουσικά όργανα, τα μαντίλια ρυθμικής, τους χρωματιστούς σωλήνες, αλλά και μέσα από τις τεχνικές του body percussion.

Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά, μέσα από τη διδασκαλία μουσικών παραμυθιών να γνωρίσουν τους κλασικούς συνθέτες και τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας. Επίσης σε μεγάλες τάξεις πραγματοποιείται εκμάθηση της φλογέρας και του αρμονίου. Τέλος δίνεται έμφαση στην εκμάθηση τραγουδιών και στον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου των παιδιών με έργα αξιόλογων Ελλήνων συνθετών.