Αρχική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   –  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Καλωσήρθατε στο ιστολόγιο (blogs.sch.gr/pekesde) του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας!

 

Μικρός οδηγός εκπαιδευτικού
για Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Webex Meetings
(Έκδοση 5η)

 

 

 

 

 

ΥΠΑΙΘ Μαίνουμε ασφαλείς – Μαθαίνουμε Ασφαλείς : ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Οδηγίες / Εκγύκλιοι)

Σύντομος οδηγός ενεργοποίησης αίθουσας Webex
(Πηγή: ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης)

Οδηγίες εγγραφής στο Webex για εκπαιδευτικούς (Video
Νίκου Κακλαμάνου)

Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs ) για την Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση από το ΙΕΠ και ΑΕΙ της χώρας

 

 ..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Προφίλ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας: ΠΕΚΕΣ_Δυτικής Ελλάδας_Προφίλ.pdf (2 σελ)

Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  είναι μια νέα δομή (ν. 454712-06-2018) για την Επιστημονική και Παιδαγωγική υποστήριξη στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα η οποία ενσωμάτωσε μια σειρά από προηγούμενες καθοδηγητικές – υποστηρικτικές δομές  (το Γραφείο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης,  το Γραφείο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  Δ/θμιας Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) και τα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων ).

Ειδικότερα, το ΠΕ. Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας έχει την ευθύνη για την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη περισσότερων από 1280 σχολικών μονάδων, 12.450 εκπαιδευτικών και 96.000 μαθητών /τριών στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων καθώς και των Ε.Κ., τον συντονισμό των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. , την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, την οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής των εκπαιδευτικών,  την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

«Σχεδιάζουμε συλλογικά, υποστηρίζουμε συνεργατικά και διεπιστημονικά τη σχολική κοινότητα»

Για την επίτευξη της αποστολής του οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα – σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες στη διαδικασία προγραμματισμού και αποστίμησης του εκπαιδευτικού έργου, μελετούν και οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα .

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας  προίσταται και συντονίζει (Φ.351.1/47/166139/Ε3|05-10-2018 ΥΠΕΠΘ) ως Οργανωτικός Συντονιστής ο Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86) και ως Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής, ο Δρ. Δημήτριος Ζησιμόπουλος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης με θητεία  από 10/05/2019-31/07/2021

 

 

  • ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10′