Αρχική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   –  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Από Απρίλιος 2023)

Από τον Απρίλιο του  2023 το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας λειτουργεί με τη συμμετοχή των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

)

Το ΠΕριφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  είναι η δομή (ν. 454712-06-2018) για την Επιστημονική και Παιδαγωγική υποστήριξη στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα η οποία ενσωμάτωσε μια σειρά από προηγούμενες καθοδηγητικές – υποστηρικτικές δομές  (το Γραφείο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης,  το Γραφείο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  Δ/θμιας Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) και τα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων ).  

Ειδικότερα, το ΠΕ. Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας έχει την ευθύνη για την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη το 2022-2023 περισσότερων από 1.100 σχολικών μονάδων, 10.000 εκπαιδευτικών και 88.000 μαθητών /τριών στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων καθώς και των Ε.Κ., τον συντονισμό των Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ., των Κ.Π.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. , την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, την οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής των εκπαιδευτικών,  την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Σχεδιάζουμε συλλογικά, υποστηρίζουμε συνεργατικά και διεπιστημονικά τη σχολική κοινότητα”

Για την επίτευξη της αποστολής του οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα – σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες στη διαδικασία προγραμματισμού και αποστίμησης του εκπαιδευτικού έργου, μελετούν και οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα .

 

2023-2024

2022-2023

       * Στις 6-4-2023  έγινε  Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου  και στις 7-4-2023 ανέλαβαν υπηρεσία οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας  προΐστατο και συντόνιζε (Φ.351.1/47/166139/Ε3|05-10-2018 ΥΠΕΠΘ) από 05-10-2018 έως 26-05-2023 ως Οργανωτικός Συντονιστής  ο Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής (ΠΕ86) και ως Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής, ο Δρ. Δημήτριος Ζησιμόπουλος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης με θητεία  από 10/05/2019– έως 25-05-2023 (αντικατέστησε τον κ Ν. Μάνεση).

Στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας  προΐστατο και συντόνισε (Φ.351.1/47/166139/Ε3|05-10-2018 ΥΠΕΠΘ) σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και παρ. 1A του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (A ́136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 5014/2023 (Α ́ 14), από 27-05-2023 έως 02/ 07/2023 ως Οργανωτικός Συντονιστής   ο  Θεοφάνης Βαλμάς, Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) Δασκάλων (ΠΕ70) και ως Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής, ο Δρ. Γεράσιμος Πομώνης Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) Οικονομολόγων (ΠΕ80) (ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 4900/25-05-293 Ανάθεση_παραλληλα καθηκοντα οργανωτικού συντονιστη πεκεσ δυτικησ ελλαδασ_σε ΣΕ_με αδα)

Στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας  προΐσταται και συντονίζει (Φ.351.1/47/166139/Ε3|05-10-2018 ΥΠΕΠΘ) σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και παρ. 1A του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (A ́136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 5014/2023 (Α ́ 14), από 03-07-2023 έως σήμερα ως Οργανωτική Συντονίστρια   η  Δρ.  Αικατερίνη Νικολακοπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) Δασκάλων(ΠΕ70) και ως Αναπληρώτρια  Οργανωτική Συντονίστρια η Δρ. Ζωή Αντωνοπούλου Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) Φιλολόγων (ΠΕ02) (ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 4900/25-05-293 Ανάθεση_παραλληλα καθηκοντα οργανωτικού συντονιστη πεκεσ δυτικησ ελλαδασ_σε ΣΕ_με αδα) εκ νέου_ανάθεση_παραλληλα καθηκοντα_οργανωτικού συντονιστη πεκεσ δυτικησ ελλαδασ_σε σε

 Κανάλι YouTube ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας: https://bit.ly/31RbNyG


Καλωσήρθατε στο ιστολόγιο (blogs.sch.gr/pekesde) του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας!



..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Προφίλ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας: ΠΕΚΕΣ_Δυτικής Ελλάδας_Προφίλ.pdf (2 σελ)

STEAM2021Conf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
με συνδ
έσμους ) για παρακολούθηση από Webex Meeting ή YouTube

Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο
«Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M»
STE(A)M educators & education

 

 

Μικρός οδηγός εκπαιδευτικού
για Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Webex Meetings
(Έκδοση 5η)