Δελτίο Νομοθεσίας

Αλλαγές στο ΩΠ Μονοθεσίων

Α/Α Έγγραφο Περιγραφή Αφορά όλο το ΠΕΚΕΣ Αφορά ειδικότερα τους ΣΕΕ:
360
 ΦΕΚ 4676/τΒ΄/11-10-21 Αξιολόγηση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
 
359
 ΦΕΚ 4651/τ΄Β/08-10-2021 Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς
 
358
 ΦΕΚ 4577/τΒ΄/03-10-21  Λειτουργία σχολείων
 
357
 3948/01-10-21  Παράταση ανάρτησης αξιολόγηση
 
356
 ΦΕΚ 4501/τΒ΄/29-09-21  Λειτουργία Πλατφόρμας αξιολόγησης
 
355
ΦΕΚ 4477/τΒ΄/29-09-21
 Αλλαγές στο ΩΠ Μονοθεσίων   Π/θμιας
 354  ΦΕΚ 4189/τ Β΄/10-9-2021  Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση
 
 353  Φ7/111145/Δ1/09-09-2021  Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022  Π/θμιας
352
Φ7/111089 /Δ1/9-9-2021 Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 Π/θμιας
 351 103235/ΓΔ4/24-08-2021 Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022 Π/θμιας
Δ/θμιας (Γυμνασίων)
350
ΦΕΚ 3791/τΒ΄/13-08-2021
(94207/Δ2/29-7-2021)
Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου Π/θμιας
Δ/θμιας (Γυμνασίων)
 349 ΦΕΚ 3567/τΒ΄/04-08-2021
(94236/ΓΔ4/29-7-2021)
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων. Π/θμιας
Δ/θμιας (Γυμνασίων) 
348
ΦΕΚ 136/τ Α΄/3-8-2021
(Ν. 4823/2021)
Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
 
347
ΦΕΚ 2539/τ B’/24-06-2020
(Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020)
Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Π/θμιας
Δ/θμιας (Γυμνασίων)
 346  Φ1/ 60388 /Δ1/27-5-21  «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση»  Π/θμιας
345
Φ52/60399Δ1/27-5-21
Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα ΔΣ 2021-22 (2η εγκύκλιος)  Π/θμιας
344
 59871/ΓΔ4/27-5-21 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-21
 
 343  ΦΕΚ 2147/24-5-21-Τ. Β’ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
 
342
 ΦΕΚ 81/21-5-21-Τ. Α’ Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις
 
 341 Φ52/55240/Δ1/18-5-21  Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021- 2022  Π/θμιας
 340  Φ.7/51340/Δ1/10-5-21 Ενέργειες Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Σ. για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός Ολοήμερου   Π/θμιας
 339  ΦΕΚ 1825/Τ. Β’/5-5-21  Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) στις ΣΜ_COVID-19
 
338
 48132 /Δ3/27-4-21 Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμ.   Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες ΣΜ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης
 
337
 Φ.251/ 46017/Α5/21-4-21  Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών – βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)  Π/θμιας
336
 Φ20/44311/Δ1/16-4-21 Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας   Π/θμιας
335
 ΦΕΚ 1288/1-4-21/Τεύχος Β’  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΔΟΜΩΝ ΕΩΣ 31/7/2021
 
334
 30746 /ΓΔ8/17-3-21  ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 
333
 29657/ΓΔ4/12-3-21 Οδηγίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 
332
 Φ.6/ 22511/Δ1/25-2-21 Εγγραφές στα δημοτικά 2021-21  Π/θμιας
 331  17692/Δ3/12-2-21  ΚΕΣΥ – Συγκέντρωση στοιχείων σε διενεργούμενο έλεγχο
 
330
 ΦΕΚ 491/9-2-21  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
329
 ΦΕΚ 454/1-2-21  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 από 6-2-21 ώρα 6:00 έως και 15 -2-21 και ώρα 6:00. 
 
328
 6603/ΓΔ4/20-1-21  Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των ΣΜ ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
 
327  174545/Ε3
(ΦΕΚ 5727/28-12-2020)
Έναρξη δράσης «Ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».
 
326  Φ1/169781/Δ1/15-12-2020,
(ΑΔΑ: ΩΕΜ046ΜΤΛΗ-8Β2)
«Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, 2020-2021»
 
325  Φ36/168674/Δ1/11-12-2020
(ΦΕΚ 5485/Β/11-12-2020)
Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021 Π/θμιας
324  166591/E2/8-12-2020 Αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)
 
 323 Φ.7/166202/Δ1/7-12-2020 Διαδικτυακή Ενημέρωση των ΠΕΚΕΣ για την πιλοτική δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»
 
322  Φ8/165707/Δ4/4-12-2020 Οδηγίες για παράδοση/παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες μέσω του Υ.ΠΑΙ.Θ
 
321  159484/ΓΔ4/20-11-2020 Οδηγίες λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 
320  Φ.12/ΜΑ/158994/Δ1/20-11-20 Συμπληρωματική Πρόταση για τη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου ΩΠ, κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Πρωτ. Εκπαίδευση διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης Π/θμιας
 319 162/17-11-2020 Οδηγίες για την Εξ Αποστ. Εκπαίδευση και υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης
 
318
157384/Δ3/17-11-20 Διευκρινιστικές οδηγίες για τη χρήση μάσκας από τους μαθητές/τριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. & Δ.Ε
 
317
156898/ΓΔ4/17-11-20 Απόφαση συγκρότησης διαπεριφερειακών διαδικτυακών τμημάτων μαθητών ευπαθών ομάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 
316
156645/ΓΔ4/16-11-20 Επέκταση ωρολογίου προγράμματος
 
315
155689 /ΓΔ4/14/09/2020,(Β΄ 3882) Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21»
 
314
155692/ΓΔ4/14/11/2020 Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 
313
ΦΕΚ 4917/Β/09-11-2020 Καθορισμός ομάδων ΣΜ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γεν. Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ε.Ε.Π.του κλάδουΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινων. Λειτουργών 2020 – 2021
 
312
Φ.14/127667/ΒΜ/153955/Δ1/11-11-20 «Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο ΩΠ των Δ. Σ. 2020-2021» Π/θμιας
311
149629/Ε2/3-11-2020 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας 2020-21 Π/θμιας
310
151978/ΓΔ4
(ΦΕΚ 4900/Β/7-11-2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021»
 
309
150710/ΓΔ4,
(ΦΕΚ 4917/B/9-11-2020)
Καθορισμός ομάδων SM Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 2020-21
 
308
Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543
(ΦΕΚ 4810/Β/31-10-2020)
Η νέα απόφαση για τη λειτουργία των σχολείων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
 
307
ΦΕΚ 4798/Β/30-10-2020 Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες
 
306  142524/ΓΔ4
(ΦΕΚ  4716/Β/26-10-2020)
Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID- 19
ΠΕ23
ΠΕ30
305
Φ.14/144317/ΦΜ/ 145399/Δ1/26-10-2020 Ένταξη νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” για το σχ. έτος 2020-21
 
304 Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23-10-2020
(ΦΕΚ 4709/Β/23-10-2020)
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
 
303
ΦΕΚ 4681/Β/22-10-2020 Τροποποίηση της Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11.10.2020 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19»
 
302 Φ.20/144238/Δ1/22-10-2020 Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στα Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Π/θμιας
301 144600/ΓΔ4/22-10-2020 Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες κατά το σχολικό έτος 2020-21
 
300 144557/ΓΔ4/22-10-2020 Οδηγίες προς Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη δημιουργία και λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων 2020-21
 
299 Φ7/ΦΜ/143840/Δ1/21-10-2010 Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου – σχολικό έτος 2020-2021
 
298 141039 /Ν1/15-10-2020 Οδηγίες εφαρμογής ν. 4713/2020 (Α’ 147) για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών ΣΜ
 
297
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 
296
136745/Δ5/09-10-2020 Δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τις άδειες εισόδου των Αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων για το σχολικό έτος 2020 – 2021
 
295 136503/Ε3/08-10-2020
ΑΔΑ: 9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ
Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 
294 129321/Δ1/02-10-2020
(ΦΕΚ 4309/Β/02-10-2020)
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Π/θμιας
293
132582/Δ1/02-10-2020 Δημιουργία ομάδων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης
 
 292 Φ1/131731/Δ1/1-10-2020
ΑΔΑ: ΩΗ6Α46ΜΤΛΗ-Τ3Σ
Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – B’ Φάση Π/θμιας
 291 131451/ΓΔ4
(ΦΕΚ 4264/Β/30-09-2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.09.2020 ΚΥΑ ΥΠΑΙΘ: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχολικό έτος 2020-2021»
 
290
άρθρo 22 του Ν.4728/2020
(ΦΕΚ 186/Α/29-9-2020)
Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής
 
289
129431/ΓΔ4
(ΦΕΚ 4183/Β/28-9-2020)
Σύμβουλος Σχολικής Ζωής
 
 288 ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/25-09-2020
(ΑΔΑ: 9ΗΦΕ46ΜΤΛ6-ΑΧΟ)
Αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα 2019
 
 287 127986/ΓΔ4/24-09-2020 Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-21
 
286
127336/Δ5/23-09-2020 7η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2020 Π/θμιας
285
Φ1/127097/Δ1/23-09-2020 Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2020-2021 Π/θμιας
284
126965/ΓΔ4/23-09-2020 Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 
 283 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2020
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
Τήρηση της νομιμότητας και προστασία των πολιτών αναφορικά με τα μέτρα κατά του κορωνοϊού COVID-19.
 
282
Φ7/126202/ΦΔ/Δ1/22-09-2020 Συμπληρωματικές οδηγίες- εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ΠΕ60
281
Φ.34.1/8074/22-09-2020 Δήλωση τοποθέτησης σε κενούμενη θέση ΣΕΕ ΠΕ60 ΠΕ60
 280 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316 /20-09-2020
ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 
279
Φ.350 / 33 / 124050/Ε3/18-09-2020
ΑΔΑ: 6ΖΠΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛ3
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
 
278
Ν. 4722/15-09-2020
(ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020)
Ρυθμίσεις διευκόλυνσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, προστασία από Convid-19.
 
277 120126/ΓΔ4/12-09-2020
(ΦΕΚ 3882/Β/12-9-2020)
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
 
276
Φ1/119410/ΓΔ4/11-09-2020 Δήλωση απαλλαγής από Θρησκευτικά
 
275 Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/09-09-2020 Εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Ολοήμερων Δ.Σ. ΠΕ70
274 Φ.7/118216 /Δ1/09-09-2020 Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 ΠΕ60
273  Φ7/118240 /Δ1/09-09-2020 Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 Π/θμιας
272 117396/Ε3 /08-09-2020
ΑΔΑ: 6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64
Άδειες εκπαιδευτικών στα πλαίσια περιορισμού του κορωνοϊού
271 113701/ΓΔ4/02-09-2020 Μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
 
270
112948/Δ2/01-09-2020
Γενική Οδηγία για την διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 (Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα)
Δ/θμιας
 269 112310/ΓΔ4/31-08-2020 Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 268 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.53452/20
(ΦΕΚ 3630/Β/31-8-20)
Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών
 267 87536/Ε3/07-07-2020 Ψηφιακές δεξιότητες
 266 80771/Δ3/25-06-2020  Eνέργειες Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικών Νηπιαγωγείων Και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων _2020 – 2021 – Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερου  Ειδικής Αγωγής
 265 80141/Δ1/25-06-2020 Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία Π/θμιας
 264 79827/ΓΔ4/24-06-2020 Επέκταση χρόνου υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του διδακτικού έτους 2019 – 2020
 
 263 78054/Δ6/22-6-2020
(ΦΕΚ 2494/Β/23-6-2020)
Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
 
 262 Φ.7/76108/ΓΔ4/17-06-2020
(ΦΕΚ 2418/Β/18-06-2020)
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο ΠΕ60
 261 Φ.7/74054/Δ1/15-06-2020 Εγκύκλιος Προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων για το 2020-21 ΠΕ60
 260 Φ.7/ΦΜ/73996/Δ1/15-06-2020 Εγκύκλιος Προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου Δ. Σ. για το 2020-21 – Προγραμματισμός Ολοήμερου Π/θμιας
 259 Φ.361.22/1/ 73538 /Ε3/15-06-2020 Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης
 
 258 73510/Δ6/15-06-2020 Νέες Διατάξεις Που Αφορούν τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
 
 257 73298/Δ6/15-06-2020 Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021
 
 256  73160/Δ6/12-06-2020 Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Π/θμιας
 255 Φ.19.1/4469/10-06-2020 Καθορισμός αριθμού τμημάτων και μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ΠΕ79
 254 70565/Δ6/09-06-2020 Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο μέχρι 31-8-2021
 
 253 68856/Δ3/05-06-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 2020-21
 
 252 65526/Δ3/29-05-2020 Συμπληρωματικές οδηγίες της ΕΕΠΥ έναντι του κορωνοϊού για τις ΣΜ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π. & Δ. Εκπαίδευσης
 
 251 Φ1/65376/Δ1/29-05-2020   Οδηγίες Και Κατευθύνσεις Για Την Ίδρυση Και Λειτουργία (ΤΥ) ΖΕΠ Για Το Σχολικό Έτος 2020-2021 Σε Δημοτικά Σχολεία – Α’ Φάση Π/θμιας
 250 Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27-5-2020
(ΦΕΚ 2031/Β/28-05-2020)
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020.
 
 249 63997/ΓΔ4/27-05-2020 Ενημέρωση Σχετικά με τις Οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες Π/θμιας
 248 63543/ΓΔ4/27-05-2020 Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς για την ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 
 247 63314/ΓΔ4/26-5-2020
(ΦΕΚ 2026/Β/27-5-2020)
Τρόπος επαναλειτουργίας ΣΜ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΣΜ  ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους
 
 246 62202 /Δ5/25-05-2020 Προγραμματισμός Αδειών Εισόδου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021
 
 245 Φ.20/60778/Δ1/22-05-2020 Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Π/θμιας
 244 Φ.6/60539/Δ1/21-05-2020
ΑΔΑ: 6ΜΒ346ΜΤΛΗ-8ΥΠ
Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας για τις εγγραφές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-2021 Π/θμιας
 243 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-2020
ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ
Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 
 242 Φ.31/55798/Δ1/15-05-2020 Επαναχρησιμοποίηση βιβλίων Α/θμιας για το σχολικό έτος  2020-21 Π/θμιας
 241 Φ.253.3/56420/A5/15-05-2020 Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΣΕΕ και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για τη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής. ΠΕ79
 240 Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020
ΑΔΑ: ΩΚ2Τ46ΜΤΛΗ-ΩΑ7
Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021 ΠΕ60
 239 Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020
ΑΔΑ: 6ΦΞΕ46ΜΤΛΗ-Χ9Γ
Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 Π/θμιας
 238 54320/Δ6/12-05-2020 Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021
 
 237 53128/Δ1/08-05-2020
(ΦΕΚ 1767 τ. Β’ 08-05-2020)
Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας. ΠΕ60
 236 51887/Ε3/06-05-2020
ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ
Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
 
 235 51881/Δ2/06-05-2020 Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς
 
 234 50943/Δ2/04-05-2020 Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 Π/θμιας
 233 50942/Δ2/04-05-2020 Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 Π/θμιας
 232 Φ.1/ΔΝ/44336/Δ7/08-04-2020 Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια
 231 43037/ΓΔ4/03-04-2020 Συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του ΥΠΑΙΘ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 230 42347/Δ2/01-04-2020 Διαβίβαση Ενημερωτικού Υλικού σχετικά με την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
 229 41070 /ΓΔ4/27-03-2020 Εξ αποστάσεως υποστήριξη
μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 228 39676/Δ2/20-03-2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 227 39317/ΓΔ4/19-03-2020 Εξ αποστάσεως υποστήριξη
μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 226 38510 /ΓΔ4/17-03-2020 Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των ΚΕΣΥ
 225 Φ52/38300/Δ1/17-03-2020 Διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2020-2021 ΠΕ05
ΠΕ07
 224 Φ8/38091/Δ4/16-03-2020 Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων  Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 223 ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
 222 34987/Δ5/09-03-2020 Προσωρινή αναστολή της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. Και ΕΠΑ.Λ., λοιπών σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων στην Π.Ε. και Δ.Ε. και του μαθήματος της κολύμβησης ΠΕ11
 221 34396/Δ2/09-03-2020 Προσωρινή αναστολή εκδρομών και εκδηλώσεων
 220 Φ.6/ΜΚ/20299/Δ1/12-02-2020 Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020- 2021 ΠΕ60
 219 Φ13/17836/Δ7/07-02-2020 Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και Επιμορφωτικές Δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  2019-20 Αειφορίας
 218 Φ1/5106/ΓΔ4/15-01-2020 Εορτή 3 Ιεραρχών
 
 217 Φ.20.4/188/14-01-2020 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής
(Τ.Υ. Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.) Β’ ΦΑΣΗ
ΠΕ70
 216 Φ. 30.2/15133/31-12-2019 Συγκρότηση Επιτροπών Περιφερειακού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Δυτικής Ελλάδας
 215 Φ.22.2/15771/13-12-2019 Σχέδιο υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αειφορίας
 214 195834/ΓΔ7/10-12-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΣΜ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας και των ελληνόγλωσσων Μονάδων του εξωτερικού για την εθελοντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021 / Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής, με τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”»
 213 190790/Δ7/04-12-2019 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
 212 Φ.7Γ/ΥΣ7067/ΑΙ/ 187564/Δ1/28-11-2019  Ενημέρωση για ευκαιρίες συμμετοχής των σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης (Erasmus+ Για Νηπιαγωγεία) ΠΕ60
 211 Φ.7/ΦΜ/173325/Δ1/06-11-2019 Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου Π/θμιας
 210 Φ 11.6/13008/05-11-2019 Συμπλήρωση Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου Εκπαιδευτικών
 
 209 Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/17-10-2019 Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία Π/θμιας
 208 Ν. 4633/2019
(ΦΕΚ 161/Α/16-10-2019)
Για την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία (Άρθρο 41) Π/θμιας
 207 Φ.31.3/9785/14-10-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΔΕΑΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Π/θμιας
 206 4853/17-09-2019 Ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ΠΕ70 και ειδικοτήτων στην ευέλικτη ζώνη και ενισχυτική διδασκαλία. Π/θμιας
205 Ψ3ΧΓ4653ΠΣ-Π36   Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων με απόσπαση των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
204 77877/Δ7/17.05.2019
(ΦΕΚ 1752/17.05.2019 τ. Β’)
Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΕΑ
203 Φ.253/69990/Α5/07.05.2019
(ΦΕΚ 1736/17.05.2019 τ. Β’)
Διαδικασίες Διενέργειας Εξετάσεων Εισαγωγής σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΠΕ79
202 Φ.251/77753/Α5/16.05.2019
(ΑΔΑ: 6ΥΔ34653ΠΣ-ΥΝΠ)
Πανελλαδικές Εξετάσεις Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Δ/θμιας
201 73186/Δ2/10.05.2019
(ΦΕΚ 1718/16.05.2019 τ. Β’)
Λειτουργία Μουσικών Σχολείων ΠΕ79
200 73173/Δ2/10.05.2019
(ΦΕΚ 1718/16.05.2019 τ. Β’)
Λειτουργία Καλλιτεχνικών ΓΕΛ Δ/θμιας
199 Φ.251/76315/Α5/15.05.2019
(ΑΔΑ: 9ΒΑΨ4653ΠΣ-ΑΒΑ)
Κάλυψη Εξόδων Μετακίνησης, Διαμονής και Διατροφής Υποψηφίων Πανελλαδικών Δ/θμιας
198 Φ.4/72379/Δ4/09.05.2019
(ΦΕΚ 1675/14.05.2019 τ. Β’)
Αξιολόγηση Μαθημάτων ΕΠΑΛ Δ/θμιας
197 71388/Δ2/08.05.2019
(ΦΕΚ 1674/14.05.2019 τ. Β’)
Ομάδες και Κλάδοι Μαθημάτων, Εξέταση, Βαθμολόγηση, Αξιολόγηση, κτλ ΓΕΛ Δ/θμιας
196 74875/Δ3/14.05.2019 Προγραμματισμός Εξετάσεων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων Δ/θμιας
195 Φ.152/74218/Α5/13.05.2019
(ΑΔΑ: Ψ0ΗΠ4653ΠΣ-ΔΣΡ)
Τροποποίηση Αίτησης-Δήλωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εσπερινών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
194 74261/Δ1/13.05.2019
(ΑΔΑ: Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ)
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικών Σχολείων 2019-2020 Π/θμιας
193 74225/Δ1/13.05.2019
(ΑΔΑ: 6Λ4Α4653ΠΣ-ΧΑΑ)
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγείων 2019-2020 Π/θμιας
192 73295/Δ2/10.05.2019
(ΑΔΑ: 99Δ84653ΠΣ-ΩΥΧ)
Χρόνος Διενέργειας Ενδοσχολικών Εξετάσεων Γ’ και Δ’ ΓΕΛ 2018-2019 Δ/θμιας
191 Φ.152/72370/Α5/09.05.2019
(ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ4653ΠΣ-ΟΦΤ)
Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019 Δ/θμιας
190 Φ.34/4733/09.05.2019
(ΑΔΑ: ΨΣΒΙ4653ΠΣ-Ζ55)
Τοποθέτηση ΣΕΕ ΠΕ04 και ΠΕ70
189 Φ.8/71488/Δ4/08.05.2019 Προγραμματισμός Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018-2019 Δ/θμιας
188 Φ.1/70450/Δ2/07.05.2019 Προγραμματισμός Εξετάσεων ΓΕΛ 2018-2019 Δ/θμιας
187 Φ.20/63868/Δ4/22.04.2019
(ΦΕΚ 1515/07.05.2019 τ. Β’)
Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ 2019-2020 Δ/θμιας
186 Ν. 4610/2019
(ΦΕΚ 70/07.05.2019 τ. Α’)
Συνέργειες ΑΕΙ και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κτλ
185 Φ.1/68434/Δ2/03.05.2019 Προγραμματισμός Εξετάσεων Γυμνασίων 2018-2019 Δ/θμιας
184 2421.1/30313/19/24.04.2019
(ΑΔΑ: 6ΒΟΗ4653ΠΩ-ΖΣΦ)
Προκήρυξη Λιμενικού 2019-2020 Δ/θμιας
183 Φ.251/63501/Α5/19.04.2019                     (ΑΔΑ: ΨΓΣΞ4653ΠΣ-Ν52) Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
182 Φ.24α/55466/Δ4/09.04.2019              (ΦΕΚ 1354/19.04.2019 τ. Β’) Καθορισμός του Τύπου των Τίτλων του ΕΠΑΛ Δ/θμιας
181 Φ.251/62287/Α5/18.04.2019 Συμμετοχή Εκπαιδευτικών στη Διαδικασία Βαθμολόγησης Πανελλαδικών Εξετάσεων Δ/θμιας
180 61195/Δ2/17.04.2019 Διαδικασία Εισαγωγής Μαθητών στην Α’ Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων 2019-2020
179 61171/Δ2/17.04.2019 Διαδικασία Εισαγωγής Μαθητών στην Α’ Γυμνασίου Καλλιτεχνικών Σχολείων 2019-20
178 Φ.12/57421/Δ4/11.04.2019                   (ΦΕΚ 1301/16.04.2019 τ. Β’) Αντιστοιχία Επαγγ. Δικαιωμάτων Μαθητείας με Αρχική Επαγγ. Κατάρτιση, Επιπέδου 5 Δ/θμιας
177 Φ.1/60679/Δ2/16.04.2019 Διαδικασία Καταχώρησης Απουσιών Λόγω Εποχικής Γρίπης
176 Φ.52/60314/Δ1/16.04.2019                (ΑΔΑ: ΩΜΞΛ4653ΠΣ-ΩΘΧ) Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία 2019-2020 Π/θμιας
175 Φ.32.2/6309/16.04.2019 Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Υπευθύνων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ86
174 Φ.11.1/6308/16.04.2019 Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ04
173 Φ.11.1/6307/16.04.2019 Τροποποίηση Απόφασης Τοποθέτησης Υπευθύνων ΦΑΣΧΑ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ11
172 Φ.251/60666/16.04.2019 Ενημέρωση Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για Αλλαγές στο Μ. Δ. 2019 Δ/θμιας
171 Φ.253.2/60499/Α5/16.04.2019               (ΑΔΑ: 7ΜΞΨ4653ΠΣ-84Π) Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων Δ/θμιας
170 Φ.337/64/209755/16.04.2019      (ΑΔΑ: 65ΟΜ6-161) Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών Δ/θμιας
169 Φ.6/58025/Δ1/12.04.2019                 (ΑΔΑ: 6Λ104653ΠΣ-6ΞΓ) Εγγραφές Μαθητών στα Δημοτικά 2019-2020 – Λήξη Μαθημάτων 2018-2019 Π/θμιας
168 Φ.6/58012/Δ1/12.04.2019                     (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ4653ΠΣ-479) Εγγραφές Μαθητών στα Νηπιαγωγεία 2019-2020 Π/θμιας
167 Φ.253/43922/Α5/20.03.2019              (ΦΕΚ 1204/10.04.2019 τ. Β  ’) Τροποποίηση Ένταξης Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία Δ/θμιας
166 43496/Δ2/20.03.2019                               (ΦΕΚ 1201/10.04.2019 τ. Β’) Καθορισμός του Τύπου των Τίτλων Γενικού Λυκείου Δ/θμιας
165 Φ.23.1Γ/5624/08.04.2019 Επιτροπή Διεξαγωγής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Αριστοτέλης 2019 ΠΕ04
164 43479/Δ2/20.03.2019                          (ΦΕΚ 1120/04.04.2019 τ. Β’)  Καθορισμός του Τύπου των Τίτλων Γυμνασίου Δ/θμιας
163 Φ.253/43914/Α5/20.03.2019           (ΦΕΚ 1118/04.04.2019 τ. Β’) Τροποποίηση Ένταξης Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία Δ/θμιας
162 Φ.253/43688/Α5/20.03.2019            (ΦΕΚ 1118/04.04.2019 τ. Β’) Τροποποίηση Ένταξης Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία Δ/θμιας
161 Φ.353.1/5/43151/Ε3/20.03.2019 (ΦΕΚ 1118/04.04.2019 τ. Β’) Έγκριση Μετακίνησης ΣΕΕ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ από ΠΔΕ
160 Φ25α/51921/Δ4/03.04.2019 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ΜΝΑΕ Δ/θμιας
159 51922/ΓΔ4/03.04.2019 Λήξη Μαθημάτων Δ/θμιας 2018-2019 Δ/θμιας
158 48275/Δ3/28.03.2019   (ΦΕΚ 1088/02.04.2019 τ. Β’) Καθηκοντολόγιο Προσωπ. ΣΜΕΑ, κτλ (τροπ. 27922/Γ6/08.03.07,   ΦΕΚ 449/03.04.07 τ. Β’)
157 Φ.3/ΔΕ/3388/28.03.2019    (ΑΔΑ:ΨΥ2Μ4653ΠΣ-Υ0Π) Κατανομή ΕΚΦΕ Αχαΐας
156 Φ.153/47682/Α5/28.03.2019                (ΑΔΑ: ΨΚΧΡ4653ΠΣ-9Λ5) Πρόγραμμα  Πανελλαδικών  Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019   Δ/θμιας
155 Φ.351.1/11/48020/Ε3/28.03.2019 Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
  •  
 
154 Φ.253.2/46377/Α5/26.03.2019               (ΑΔΑ: ΨΝΩΝ4653ΠΣ-8Ψ6) Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
153 Φ.2.3/3315/26.03.2019                              (ΑΔΑ: 7ΖΦΔ4653ΠΣ-9Ο4) Ορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών και Νηπιαγωγείων Αιτ/νίας 2019-2020 Π/θμιας
152 Φ.32.1/3318/26.03.2019                          (ΑΔΑ: 9ΠΘ74653ΠΣ-ΟΤΗ) Τοποθέτηση ΣΕΕ ΠΕ08 στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
151 44300/Δ7/21.03.2019 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας 2018-2019 Δ/θμιας
150 35844/Δ2/07.03.2019                               (ΦΕΚ 959/21.03.2019 τ. Β’) Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας Γυμνασίου ΠΕ02
149 Φ.351.1/8/43117/Ε3/20.03.2019 Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕ08 Δυτικής Ελλάδας
148 Φ.2/Δ.Ε./3132/20.03.2019                       (ΑΔΑ: 6Β574653ΠΣ-Π99) 2η Τροποποίηση Ορισμού Μελών ΣΟΔΑΕ Αχαΐας 2018-2019 Δ/θμιας
147 Φ.152/42378/Α5/19.03.2019                  (ΑΔΑ: 662Θ4653ΠΣ-ΞΘΞ) Υποβολή Αίτησης Δήλωσης Πανελλαδικών ΕΠΑΛ 2019 Δ/θμιας
146 Φ.251/42307/Α5/19.03.2019                (ΑΔΑ: 963Υ4653ΠΣ-ΦΞΒ) Υποβολή Αίτησης Δήλωσης Πανελλαδικών ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
145 Φ.152/42433/Α5/19.03.2019               (ΑΔΑ: ΩΓΑΨ4653ΠΣ-Λ25) Υποβολή Δικαιολογητικών Μαθησιακών Δυσκολιών, Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2019 Δ/θμιας
144 Φ.251/42291/Α5/19.03.2019               (ΑΔΑ: ΨΤΥ44653ΠΣ-ΖΧΓ)  Υποβολή Δικαιολογητικών Μαθησιακών Δυσκολιών, Πανελλαδικές ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
143 2/20491/ΔΣΜΕΚ/27.02.2019           (ΦΕΚ 902/15.03.2019 τ. Β’) Καθορισμός Φορέων του ΥΠΠΕΘ (ΠΕΚΕΣ) Ελεγχόμενων από την ΓΔΔΕ
142 Φ.1/41004/Δ2/15.03.2019 Διευκρινίσεις για τις Απουσίες της Εποχικής Γρίπης
141 40204/Δ3/14.03.2019 Εξεταζόμενα και Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ Δ/θμιας
140 Φ.1/38137/Δ2/12.03.2019 Ενημέρωση για την Υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας 2019 Δ/θμιας
139 Φ.34/2753/12.03.2019 Πρόσκληση Επιμόρφωσης των ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
138 Φ.1/38572/Δ2/12.03.2019 Ενημέρωση Σχετικά με Απουσίες Εποχικής Γρίπης
137 37423/Ε2/08.03.2019 Εγκύκλιος Προσδιορισμού Κενών 2019
136 Φ.1/37172/Δ2/08.03.2019 Άδεια Εισόδου σε Σχολικές Μονάδες (σχετικά με εκλογές)
135 Φ.11.1/3734/08.03.2019 Τοποθέτηση Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ04
134 Φ.11.1/3706/08.03.2019 Τοποθέτηση Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ11
133 Φ.23.1Γ/3678/07.03.2019 Επιτροπή 33ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Χημείας 2019 ΠΕ04
132 34050/ΓΔ4/04.03.2019                                   (ΦΕΚ 807/07.03.2019 τ. Β’) Παύση Λειτουργίας ΚΕΠΛΗΝΕΤ
131 Φ.32.2/3615/07.03.2019 Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ Αχαΐας ΠΕ04
130 Φ.32.2/3614/07.03.2019 Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υπ. Φυσικής Αγ. & Σχ. Αθλ. Αχαΐας ΠΕ11
129 Φ.1/35804/Δ2/07.03.2019 Καταχώριση Στοιχείων στο myschool
128 1125/06.03.2019 Μήνας Ενημέρωσης για τα ΕΠΑΛ από το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας Δ/θμιας
127 Φ.2/Δ.Ε./2341/04.03.2019                            (ΑΔΑ: ΩΩΤ94653ΠΣ-97Λ) Απόφαση Ολιγομελών Ενισχυτικής Διδασκαλίας ΣΚΑΕ Λεχαινών 2018-2019 Δ/θμιας
126 1088/04.03.2019 Διαδικασία Αξιολόγησης από το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας
125 295/01.03.2019                                              (ορθή επανάληψη) Προκαταρκτικές Ενέργειες για Επιμόρφωση Περιγραφικής Αξιολόγησης
124 Φ.32.2/3270/01.03.2019 Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Υπ. Πληροφ. & Ν. Τεχν. ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ86
123 Φ.32.2/3266/01.03.2019 Τοποθέτηση Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ86
122 32078/ΓΔ4/28.02.2019 Λειτουργία Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Διασύνδεση με ΚΕΣΥ
121 Φ.251/31874/Α5/28.02.2019 Ένταξη Τμήματος Ελεγκτών Αεράμυνας στο Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2019 Δ/θμιας
120 987/27.02.2019 Μήνας Ενημέρωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Δ/θμιας
119
Φ.253.1/26579/Α5/20.02.2019
(ΦΕΚ 623/26.02.2019 τ. Β’)
Τροποποίηση Σχολών με Ειδικά Μαθήματα Δ/θμιας
118 953/26.02.2019 Ορισμός Υπεύθυνου Επικοινωνίας με ΚΕΣΥ
117 Φ.31/28908/Δ1/25.02.2019 Σχολικός Οδηγός για Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ΠΕ60/70
116 Φ.31/28908/Δ1/25.02.2019 Σχολικός Οδηγός για Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ΠΕ60/70
115 Φ.6/ΕΚ/28200/Δ1/22.02.2019 Διαδικασία Επαναφοίτησης Μαθητών στα Νηπιαγωγεία 2019-2020 ΠΕ60
114 Φ.1/28838/Δ2/22.02.2019 Διευκρινίσεις για τις Απουσίες Λόγω Γρίπης
113 Φ.253/28077/Α5/22.02.2019
(ΑΔΑ: ΨΟΖΒ4653ΠΣ-Φ0Χ)
Νέα Διαδικασία Εισαγωγής Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΠΕ79
112 893/22.02.2019 Έναρξη Λειτουργίας Συμβουλευτικής και ΣΕΠ στο 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας
111 Φ.253/23170/Α5/14.02.2019
(ΦΕΚ 504/20.02.2019 τ. Β’)
Εισαγωγή Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΠΕ79
110 Φ.15/26899/Δ2/20.02.2019 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2019 ΠΕ04
109 Φ.4/26003/Δ4/19.02.2019
(ανακοινοποίηση)
Διαδικασία Εξετάσεων ΕΠΑΛ στο Πλαίσιο Αξιολόγησης των Μαθητών του ΕΠΑΛ Δ/θμιας
108 25488/Ν1/19.02.2019 Άσκηση Απροειδοποίητου Δειγματοληπτικού Ελέγχου σε Ιδιωτικά Σχολεία
107 Φ.24.1/1786/18.02.2019 Οργανωτική Επιτροπή Σχολ. Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ) Αχαΐας, Ηλείας, Αιτ/νίας 2018-2019 ΠΕ11
106 205/18.02.2019 Διαδικασία Εκπ/κής Υποστήριξης-Ψυχοκοιν. Παρέμβασης & Αξιολόγησης
105 2554/18.02.2019 Ορισμός Ομάδων Όμορων Νηπιαγωγείων ΔΠΕ Αχαΐας Π/θμιας
104 Φ.251/24251/Α5/15.02.2019 Ενημέρωση Υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές 2019-2020 Δ/θμιας
103 Φ.1/24044/Δ2/15.02.2019 Απουσίες Μαθητών Λόγω Εποχικής Γρίπης
102 Φ.253/23170/Α5/14.02.2019 Εισαγωγή Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΠΕ79
101 Φ.4/22523/Δ4/13.02.2019 Ενημέρωση Σχετικά με Αξιολόγηση Μαθητών ΕΠΑΛ και Μαθητείας Δ/θμιας
100 Φ.4/22513/Δ4/13.02.2019 Ενημέρωση Διαδικασίας Εξετάσεων Γ’ και Δ’ Εσπερινών ΕΠΑΛ 2018-2019 και 2019-2020 Δ/θμιας
99 Φ.14.2/1309/06.02.2019 Ενημέρωση για τις Μετακινήσεις
98 Φ.10/ΠΝ/14028/Δ7/30.01.2019 Διορθώσεις για Επισκέψεις στα ΚΕΑ 2018-2019 ΠΕ04
97 Φ.25/18448/Δ1/06.02.2019 Ενημέρωση Σχετικά με την Εποχική Γρίπη
96 Φ.7/16592/Δ1/04.02.2019 Παραμονή Βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο (2) Σαββατοκύριακα το Μήνα Π/θμιας
95 Φ.Π.5.2/812/01.02.2019            ΑΔΑ: ΨΟΤΠ4653ΠΣ-1ΛΘ Πλήρωση (1) Θέσης Υπεύθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλ. ΔΔΕ Αιτ/νίας με Απόσπαση 2018-19 ΠΕ11
94 13852/Ε3/30.01.2019 Επιμόρφωση ΣΕΕ στην Περιγραφική Αξιολόγηση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
93 Φ.10/ΠΝ/14028/Δ7/30.01.2019 Διορθώσεις για Επισκέψεις στα ΚΕΑ 2018-2019
92 16470/28.11.2018
(ΑΔΑ: ΩΦΘΑ4653ΠΣ-ΛΙ8)
(ανακοινοποίηση 29.01.2019)
Ομάδες Όμορων Σχολικών Μονάδων Π/θμιας Αιτ/νίας Π/θμιας
91 Ν. 4589/2019
(ΦΕΚ 13/29.01.2019 τ. Α’)
Συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού ΑΕΙ, ΑΕΙ Θεσσαλίας, κτλ (άρθρα 40 και 74)
90 Φ.1/ΠΕ/926/29.01.2019 Τροποποίηση Σχολικής Περιφέρειας ΣΜΕΑΕ Αιτ/νίας Π/θμιας
89 Φ.23.1.Γ/1319/28.01.2019 Επιτροπή 24ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2019 ΠΕ04
88 Φ.253/2609/Α5/09.01.2019       (ΦΕΚ 115/25.01.2019 τ. Β’) Τροποποίηση Ένταξης Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία Δ/θμιας
87 11938/ΓΔ4/25.01.2019 Εορτασμός Τριών Ιεραρχών
86 10378/ΓΔ4/23.01.2019 Διευκρινίσεις Επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ, κτλ Δ/θμιας
85 61/23.01.2019 Συγκρότηση Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών Αιτ/νίας
84 Φ.350/10/8543/Ε3/21.01.2019 (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653ΠΣ-Υ7Κ) ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας
83 Φ.12/8336/Δ4/18.01.2019 Συγγραφή Βιβλίων ΕΠΑΛ
82 Φ.1/7924/ΓΔ4/18.01.2019 Προγραμματισμός & Αποτίμηση Εκπαιδευτ. Έργου Σχολικών Μονάδων (από 2019-2020)
81 8223/18.01.2019 Επισκέψεις στα ΚΕΑ 2018-2019
80
Φ.11.1.Α/798/17.01.2019
(ΑΔΑ: 68ΕΖ4653ΠΣ-ΨΑΨ)
Προκήρυξη για (2) Υπεύθυνους ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ04
79 Φ.11.1.Α/754/17.01.2019             (ΑΔΑ: Ω6ΟΒ4653ΠΣ-ΚΕΗ) Προκήρυξη για (2) Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολ. Αθλητισμού ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ11
78 694/17.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΓΚ4653ΠΣ-2Χ2) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολ. Αθλητισμού ΔΔΕ Ηλείας ΠΕ11
77 693/17.01.2019                       (ΑΔΑ: 6ΥΖ04653ΠΣ-0ΩΨ) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο ΕΚΦΕ ΔΔΕ Ηλείας ΠΕ04
76 172/16.01.2019 Επιμόρφωση ΣΕΕ
75 Φ.1/6058/Δ2/15.01.2019 Θεματική Εβδομάδα Γυμνασίου 2018-2019 Δ/θμιας
74 20/14.01.2019 Διαδικασία Εισήγησης – Αιτήματος για Αξιολόγηση Μαθητή στο ΚΕΣΥ Αιτ/νίας
73 Φ.11.1.Α/537/14.01.2019            (ΑΔΑ: 6ΡΚΔ4653ΠΣ-ΚΗΦ) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Αχαΐας ΠΕ86
72 Φ.Π.5.2/258/14.01.2019           (ΑΔΑ: ΨΥΟ84653ΠΣ-3ΚΠ) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολ. Αθλητισμού ΔΔΕ Αιτ/νίας ΠΕ11
71 Φ.Π.5.2/240/14.01.2019        (ΑΔΑ: Ω5ΧΤ4653ΠΣ-Ψ04) Προκήρυξη για (2) Υπεύθυνους ΕΚΦΕ ΔΔΕ Αιτ/νίας ΠΕ04
70 Φ.Π.5.2/239/14.01.2019           (ΑΔΑ: ΩΡ2Θ4653ΠΣ-0Ρ3) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Αιτ/νίας ΠΕ86
69 478/14.01.2019 (ανακοινοποίηση) Προκήρυξη για (1) Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Ηλείας ΠΕ86
68 5077/ΓΔ4/14.01.2019 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΕ11
67 Φ.23.1/505/14.01.2019 Είσοδος Τρίτων στο Σχολικό Χώρο Δ/θμιας
66 1816/ΓΔ4/07.01.2019               (ΦΕΚ 16/11.01.2019 τ. Β’) Προγραμματισμός και Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων
65 4513/ΓΔ4/11.01.2019 (ανακοινοποίηση 14/01/2019) Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΠΕ04
64 4505/ΓΔ4/11.01.2019 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Υπευθ. Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΠΕ86
63 Φ.1/3254/Δ2/10.01.2019 Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων (Είσοδος Τρίτων, Παρακολούθηση Θεαμάτων, κτλ)
62 222180/ΓΔ4/27.12.2018        (ΦΕΚ 5933/31.12.2018 τ. Β’) Προσόντα, Επιλογή και Καθηκοντολόγιο Υπευθ. Φυσικής Αγωγής & Σχολ. Αθλητισμού ΠΕ11
61 222084/ΓΔ4/27.12.2018       (ΦΕΚ 5919/31.12.2018 τ. Β’) Προσόντα, Επιλογή και Καθηκοντολόγιο Υπευθ. Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΠΕ86
60 222076/ΓΔ4/27.12.2018             (ΦΕΚ 5934/31.12.2018 τ. Β’) Προσόντα, Επιλογή και Καθηκοντολόγιο Υπευθύνων ΕΚΦΕ ΠΕ04
59 Φ.25α/220800/Δ4/20.12.2018 (ΦΕΚ 5883/31.12.2018 τ. Β’) Σχέδια Δράσης ΜΝΑΕ Δ/θμιας
58 217785/Δ1/18.12.2018         (ΦΕΚ 6014/31.12.2018 τ. Β’) Παραμονή Βιβλίων στο Σχολείο (2) Σαββατοκύριακα το Μήνα
57 Φ.5/222307/Δ4/27.12.2018 Ηλεκτρονική Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
56 Φ.30.1/15270/27.12.2018    (ΑΔΑ: ΩΑΝΩ4653ΠΣ-ΤΙ2) Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας
55 Φ.30.1/15269/27.12.2018   (ΑΔΑ: 7ΖΨΡ4653ΠΣ-239) Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας
54 Φ.30.1/15268/27.12.2018    (ΑΔΑ: 6ΟΧ84653ΠΣ-Κ49) Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Ηλείας
53 Φ.30.1/15262/27.12.2018   (ΑΔΑ: ΨΚΝ84653ΠΣ-Ι78) Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Ηλείας
52 Φ.30.1/15261/27.12.2018   (ΑΔΑ: ΩΤΘ64653ΠΣ-ΕΥΧ) Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας
51 Φ.30.1/15260/27.12.2018    (ΑΔΑ: ΨΓΠΒ4653ΠΣ-Ζ1Ε) Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας
50 Φ.30.1/14922/24.12.2018    (ΑΔΑ: Ω1ΡΥ4653ΠΣ-ΨΗΠ) ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας
49 220703/Δ3/21.12.2018 Σύσταση Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών στις Σχολ. Μονάδες
48
Φ.353.1/27/211928/Ε3/07.12.2018                        
(ΦΕΚ 5779/21.12.2018 τ. Β’)
Έγκριση Μετακίνησης ΣΕΕ από ΠΔΕ
47 219116/ΓΔ4/19.12.2018 Αξιολόγηση & Απουσίες Μαθητών από Ξένα Σχολεία που Φοιτούν σε Τ.Υ. Ι ΖΕΠ Δ/θμιας Δ/θμιας
46 211108/Ε2/06.12.2018 (ΦΕΚ 5643/14.12.2018 τ. Β’) Καθορισμός Αριθμού Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΕΑ Αειφορίας
45 211076/ΓΔ4/06.12.2018 (ΦΕΚ 5614/13.12.2018 τ. Β’) Καθηκοντολόγιο ΚΕΣΥ
44 Φ.26.1/14696/13.12.2018 Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού Ύλης Πανελλαδικών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
43 207271/Ε2/30.11.2018 (ΦΕΚ 5556/11/12/2018 τ. Β’) Μεταφορά Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΕΔΔΥ στα ΚΕΣΥ
42 212004/Δ7/07.12.2018 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2018-2019
41 210433/Δ2/05.12.2018 Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2018-2019 Δ/θμιας
40 Φ.351.3/53/206591/Ε3/29.11.2018 (ΦΕΚ 5440/05.12.2018 τ. Β’) Έναρξη Λειτουργίας ΚΕΣΥ
39 Φ.5/209631/Δ4/04.12.2018 Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
38 Φ.26.1/14003/03.12.2018 (ανακοινοποίηση 06/12/2018) Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού Ύλης Πανελλαδικών ΓΕΛ Δ/θμιας
37 Φ.25α/202088/Δ4/22.11.2018 (ΦΕΚ 5343/28.11.2018 τ. Β’) Σύμβουλος Καθηγητής (ΜΝΑΕ) Δ/θμιας
36 196690/Δ2/16.11.2018 (ΦΕΚ 5346/28.11.2018 τ. Β’) Εν. Διδ. Γυμν. 18-19, Τρ. 164700/Δ2/03.10.18 (ΦΕΚ 4517/16.10.2018 τ. Β’) Δ/θμιας
35 Φ.32.2/14035/26.11.2018 (ΑΔΑ: 6Ψ4Ρ4653ΠΣ-Γ3Ρ) Τοποθέτηση Προϊσταμένων ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας
34 202178/Δ2/22.11.2018 Παρακολούθηση και Συντονισμός Ύλης Πανελλαδικών ΓΕΛ Δ/θμιας
33 Φ.4/199568/Δ4/20.11.2018 Ενημέρωση για Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ Δ/θμιας
32 Φ.25α/195192/Δ4/14.11.2018 (ΦΕΚ 5206/20.11.2018 τ. Β’) ΜΝΑΕ – Υποστήριξη ΕΠΑΛ Δ/θμιας
31 195474/Δ2/15.11.2018 Επιμορφωτικές Συναντήσεις Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών 2018-2019 ΠΕ04
30 Φ.11/ΔΕ/12976/08.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΥΝΓ4653ΠΣ-ΙΤΔ) Ίδρυση Τ.Υ. Ι ΖΕΠ στη Δυτική Ελλάδα Δ/θμιας
29 11481/06.11.2018 (ΑΔΑ: 6ΜΞΕ4653ΠΣ-373) Τοποθέτηση ΣΕΕ στο ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου (σε κενές θέσεις) (Γρίβας, Τσεγγελίδου)
28 Φ.2/Δ.Ε./12942/05.11.2018 (ΑΔΑ: Ω3Η74653ΠΣ-ΧΔ6) Τροποποίηση Ορισμού Μελών ΣΟΔΑΕ Αχαΐας 2018-2019 Δ/θμιας
27 Φ.2/Δ.Ε./12941/05.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΒΟ4653ΠΣ-ΞΒΤ) Τροποποίηση Ορισμού Μελών ΣΟΔΑΕ Αιτ/νίας 2018-2019 Δ/θμιας
26 Φ.63/12890/02.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΦΝΟ4653ΠΣ-ΙΛΘ) (ανακοινοποίηση 05/11/2018) Ανάθεση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης στους ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
25 Φ.2/Δ.Ε./12758/01.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΓ84653ΠΣ-ΨΜΙ) Ορισμός Μελών ΣΟΔΑΕ Ηλείας 2018-2019 Δ/θμιας
24 4776/12.10.2018 (ΦΕΚ 4850/31.10.2018 τ. Β’) Επιμόρφωση των ΣΕΕ
23 Φ.10/182230/Δ4/29.10.2018 Πρώτες Κατευθύνσεις για Έναρξη ΜΝΑΕ Δ/θμιας
22 Φ.1/180151/Δ2/25.10.2018 Παρακολούθηση Θεαμάτων Εντός Σχολικού Ωραρίου
21 Φ.32/17261/23.10.2018            (ΑΔΑ: 9ΩΜΕ4653ΠΣ-94Γ) Τοποθέτηση ΣΕΕ στα ΠΕΚΕΣ Αττικής (σε κενές θέσεις) (Φατσέας)
20 Φ.4/177399/Δ4/22.10.2018 Ενημέρωση για Γραπτώς και Μη Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα στα ΕΠΑΛ Δ/θμιας
19 164700/Δ2/03.10.2018                            (ΦΕΚ 4517/16.10.2018 τ. Β’) Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου 2018-2019 Δ/θμιας
18 Φ.351.1/49/167596/Ε3/08.10.2018 (ΦΕΚ 4511/15.10.2018 τ. Β‘) Έναρξη Λειτουργίας ΠΕΚΕΣ
17 169626/Δ2/11.10.2018 Ενημέρωση για Αξιολόγηση Μαθητών ΓΕΛ Δ/θμιας
16 Φ.351.1/47/166139/Ε3/05.10.2018                          (ΑΔΑ: 730Α4653ΠΣ-ΒΕ6) (ανακοινοποίηση 08/10/2018) Τοποθέτηση Οργανωτικών Συντονιστών ΠΕΚΕΣ
15 158733/ΓΔ4/24.09.2018 (ΦΕΚ 4299/27.09.2018 τ. Β’) Καθηκοντολόγιο ΠΕΚΕΣ
14 Φ.35/7880/25.09.2018 (ΑΔΑ: 692Ζ4653ΠΣ-ΛΘΚ) Τοποθέτηση ΣΕΕ στο ΠΕΚΕΣ Ηπείρου (Παδιώτης)
13 9676/25.09.2018 (ΑΔΑ: 69ΠΘ4653ΠΣ-4Κ2) Τοποθέτηση ΣΕΕ στο ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου (Χριστόπουλος, Τζωρτζάκης)
12 Φ.32.1/10841/25.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΞ4653ΠΣ-57Β) Τοποθέτηση ΣΕΕ στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
11 Φ.351.1/29/156476/Ε3/20.09.2018 Κύρωση Τελικών Πινάκων Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
10 Φ.351.1/37/156470/Ε3/20.09.2018 Κύρωση Τελικών Πινάκων Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου
9 Φ.351.1/27/156465/Ε3/20.09.2018 Κύρωση Τελικών Πινάκων Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Αττικής
8 Φ.351.1/31/156461/Ε3/20.09.2018 Κύρωση Τελικών Πινάκων Υποψηφίων ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Ηπείρου
7 154693/Δ1/18.09.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΨΗ4653ΠΣ-Τ69) Οδηγίες για Ίδρυση και Λειτουργία Τ.Υ. ΖΕΠ Π/θμιας 2018-2019 Π/θμιας
6 Φ.25γ/137912/Δ4/23.08.2018 (ΦΕΚ 3622/24.08.2018 τ. Β’) Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) 2018-2019 Δ/θμιας
5 135904/ΓΔ4/14.08.2018 (ΑΔΑ: Ω88Ζ4653ΠΣ-ΥΗΨ) Οδηγίες για Ίδρυση και Λειτουργία Τ.Υ. Ι ΖΕΠ Δ/θμιας 2018-2019 Δ/θμιας
4 129064/ΓΔ5/27.07.2018 (ΦΕΚ 3233/07.08.2018 τ. Β‘) Κατανομή Θέσεων στα ΚΕΣΥ
3 Άρθρο 23 Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. Α’) Λειτουργία Νηπιαγωγ. & Δημοτικών, Τροπ. Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/01.08.2017 τ. Α’) Π/θμιας
2 Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018 (ΦΕΚ 2316/19.06.2018 τ. Β‘) Κατανομή Θέσεων ΣΕΕ στα ΠΕΚΕΣ
1 Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης