Σ.Ε.Ε. Γαλλικής (ΠΕ05)

MSc Αδαμαντία Γκουρνέλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974772288
E-mail: adagkourne@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της Δυτ. Ελλάδας,  Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας       

Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής  Γλώσσας Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 25/02/2019, 19ο Γυμνάσιο Πάτρας Πρόσκληση
Πραγματοποίηση B΄ κύκλου επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 06-03-2019, Αμαλιάδα, Αγρίνιο 13-03-2019 Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση 1ο Γυμνάσιο Πύργου Ηλείας Πρόσκληση
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής σε δειγματική διδασκαλία
10/4/2019, Πάτρα, 13ο Γυμνάσιο Πρόσκληση
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και διαχείριση τάξης στο μάθημα των Γαλλικών»
14/05/2019, Πάτρα, 16ο Γυμνάσιο Πρόσκληση
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και διαχείριση τάξης στο μάθημα των Γαλλικών
22/052019, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Πρόσκληση