Σ.Ε.Ε. Γαλλικής (ΠΕ05)

MSc Αδαμαντία Γκουρνέλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974772288
E-mail: adagkourne@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/adagkourne

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της Δυτ. Ελλάδας,  Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας       

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής σε επιμορφωτική συνάντηση 23.09.2019, 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας Έγγραφο
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας και Αρκαδίας 30.10.2019, 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου

31.10.2019, 4ο ΓΕΛ Τρίπολης

Έγγραφο
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π. Ε. Αχαΐας 26.11.2019, Γαλλικό Ινστιτούτο Πάτρας Έγγραφο
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Pratiques alternatives pour l’enseignement/apprentissage de la langue française. Lecture à haute voix 21.01.2020, Γαλλικό Ινστιτούτο Πάτρας Έγγραφο
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής σε επιμορφωτική συνάντηση 13.02.2020, 5ο Λύκειο Αγρινίου Έγγραφο
Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης σε τηλεδιάσκεψη 27.03.2020, skype Έγγραφο
Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης σε τηλεδιάσκεψη 15.05.2020, skype Έγγραφο
Ενημέρωση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επιστροφή στο σχολείο 21.05.2020, skype Έγγραφο
Ενημέρωση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επιστροφή στο σχολείο 20.05.2020, skype Έγγραφο

Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής  Γλώσσας Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 25/02/2019, 19ο Γυμνάσιο Πάτρας Πρόσκληση
Πραγματοποίηση B΄ κύκλου επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 06-03-2019, Αμαλιάδα, Αγρίνιο 13-03-2019 Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση 1ο Γυμνάσιο Πύργου Ηλείας Πρόσκληση
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής σε δειγματική διδασκαλία
10/4/2019, Πάτρα, 13ο Γυμνάσιο Πρόσκληση
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και διαχείριση τάξης στο μάθημα των Γαλλικών»
14/05/2019, Πάτρα, 16ο Γυμνάσιο Πρόσκληση
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και διαχείριση τάξης στο μάθημα των Γαλλικών
22/052019, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Πρόσκληση