Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» STE(A)M educators & education

STEMAM2021Conference_banner-3-1

7η Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου  [.pdf.docx]
11/5/21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ https://bit.ly/33BEau1

Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο
Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)MPraktika
Πρακτικά Συνεδρίου  [pdf 29MB]
ISBN: 978-618-5497-24-8
Επιμέλεια έκδοσης: Καμέας Αχιλλέας, Παπαδάκης Σπυρίδων
Σελιδοποίηση: Πιερρακέας Χρήστος, Καραμανλή Θεοδώρα
Τεχνική Υποστήριξη: Τσακαλογιάννη Γεωργία
Εξώφυλλο και αφίσα συνεδρίου: Καμέα Φοίβη
Web site: https://steamonedu.eu/el/steam2021conference/

Πλήρης αναφορά στον τόμο των ηλεκτρονικών πρακτικών

Καμέας Αχιλλέας, Παπαδάκης Σπύρος (Επιμ.). (2021). Πρακτικά Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου. Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M, σελ. …… Πάτρα, Ελλάδα: ΕΑΠ. ISBN: 978-618-5497-24-8
Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς για εργασία του συνεδρίου:


Συγγραφέας(είς) (2021) S(2021) Τίτλος εργασίας. Στο Α. Καμέας, Σ. Παπαδάκης, (Επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» & Πάτρα & On-lIne, 7-8/05/2021, σελ. χχ-ψψ. Πάτρα, Ελλάδα: ΕΑΠ: ISBN: 978-618-5497-24-8 

 

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης συμμετεχόντων
Συνεδρίου “Εκπαιδευτικοί και Εκπαίδευση STE(A)M”     https://bit.ly/3uCIMvK

[Βεβαίωση Συμμετοχήςhttps://bit.ly/2JJwbEu | Εισηγήσεων | Πρακτικών | Ειδικών Συνεδριών

Οδηγίες Έκδοσης Βεβαιώσεων – Ομιλητών – Μελών Επιτροπών  [https://bit.ly/3v3lKya]


  Conference Website    |       Ιστότοπος συνεδρίου

[https://steamonedu.eu/steam2021conference]


Αίτηση Συμμετοχής : https://bit.ly/3rC95je   | Φόρμα συμμετοχής Ειδικές Συνεδρίεςhttps://bit.ly/3sSKeZ5 | Στατιστικά Αιτήσεων

STEAM2021Conf ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(με συνδέσμους )  [ https://bit.ly/3f1DhQB ]

Πρόσκληση6η-Ανακοίνωση-Δ.Τ. 6.05.2021   | Τόμος Περιλήψεων

Προσκεκλημένοι Ομιλητές  |  Ειδικές Συνεδρίες |   Εισηγήσεις   |   Διδακτικές Πρακτικές

Παρουσιολόγιο  https://bit.ly/33lW6sA

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ– ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ (Υπό διαμόρφωση: https://bit.ly/3eMGCmJ )
 1    |      2     3

6th Announcement – Press Release [2021/05/06]   |  Conference Programme[En]


Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δ.Ε.), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) συνδιοργανώνουν το

Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο
«Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M
STE(A)M educators & education»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά

Παρασκευή 07/05/21 έως την Κυριακή 09/05/21 (ΠΣΚ του Θωμά)

τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Conference Website    |       Ιστότοπος συνεδρίου

[https://steamonedu.eu/steam2021conference]

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φορέα     |  Φόρμα Αιτήσεων Φυσικών Προσώπων (Εθελοντές – Επιτροπές)

Φόρμα συμμετοχής για παρακολούθηση

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου των μελών της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας και της Ευρώπης, όπως και άλλων ενδιαφερομένων πλευρών, επί των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων και των πολιτικών στο πεδίο της εκπαίδευσης STE(A)M, ώστε μέσα από τις εισηγήσεις εξειδικευμένων και διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να προκληθεί ένας γόνιμος διάλογος σχετικά με τις εξελίξεις την εφαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση STE(A)M προτείνει την αξιοποίηση της Τέχνης (Art) στην εκπαίδευση STEM – Επιστήμη (Science), Τεχνολογία (Technology), Μηχανική (Engineering) και Μαθηματικά (Mathematics) – και περιλαμβάνει μαθησιακές εμπειρίες που ενισχύουν τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία μεταξύ των εκπαιδευομένων μέσα από έναν ελκυστικό τρόπο εκπαίδευσης, με εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα.

Το συντονισμό του Συνεδρίου έχουν οι Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ και Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Το συνέδριο υποστηρίζεται κύρια από το έργο “STEAMonEdu: Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities” (https://steamonedu.eu/).

Επίσης υποστηρίζεται από την ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, τη διεθνή κοινότητα εκπαιδευτικών Scientix (http://www.scientix.eu/) και τα έργα “STEAM-IT” (http://steamit.eun.org/), “CHOICE” (https://www.euchoice.eu/)  & “GEMIN” (https://gem-in.eu/en/), τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/ KA3/ Forward Looking Cooperation Projects in the fields of Education and Training.

Το συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές όλων των βαθμίδων που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση STE(A)M, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη εκπαίδευσης,  παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις, τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα εφαρμογής της εκπαιδευτικής προσέγγισης STE(A)M. Στα άτομα που θα συμμετάσχουν θα δοθούν αντίστοιχες βεβαιώσεις συμμετοχής.

Δομή Συνεδρίου

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών, θεματικές συνεδρίες, συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας, επιμορφωτικές συνεδρίες (tutorials) και εργαστήρια (workshops):

 


 


Συνέδριο με κρίση εργασιών Όλες οι εργασίες του συνεδρίου κρίθηκαν ανωνύμως από δύο κριτές. Οι κριτές ήταν μέλη της Επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.


 

5th Announcement – Press Release [2021/04/27]

4η Ανακοίνωση [31/03/21] – Παράταση υποβολής εργασιών – Αιτήσεις συμμετοχής για παρακολούθηση (.pdf, .docx

Conference 4th Announcement Prolonging the time of Proposals and Papers submission – Registration form for participation [EN]

3η Ανακοίνωση [10/03/21] – Πρόσκληση Εργασιών – Προθεσμίες (.pdf, .docx)

Conference 3rd Announcement  – Call for Papers – Deadlines [EN]

2η Ανακοίνωση [12/02/21] – Πρόσκληση Εργασιών (.pdf, docx)

Conference 2nd Announcement – Call for Papers [EN]

1η Ανακοίνωση [10/01/21] – Πρόσκληση για συνεργασία  (.pdf , .docx)

Conference on Educators and Education STEAM [1st Announcement] EN

Θεματικές Περιοχές

 • Keynotes (Invited speakers)
 • Session 1 (English): invited speakers research results related to STEAM, STEAM education policies & practices)
 • Session 2 (English & Greek): international research results related to STEAM
 • Session 3 (Greek): Καλές πρακτικές STEAM education στην Α/θμια εκπαίδευση
 • Session 4 (Greek): Καλές πρακτικές STEAM education στην Β/θμια εκπαίδευση
 • Session 5 (Greek): Καλές πρακτικές STEAM education στην Γ/θμια εκπαίδευση

 

 

 


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STE(A)M

 


Εργασίες

Όλες οι εργασίες και οι πρακτικές, εκτός από τις προσκεκλημένες, θα κριθούν με σύστημα κριτών. Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο βασίζεται στην πρωτοτυπία και στην ποιότητα κάθε εργασίας και πρακτικής. Όλες οι εργασίες και πρακτικές οι οποίες θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

 

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες στους ιστότοπους:

Επικοινωνία: steam2021conference@gmail.com

 

Σημαντικές ημερομηνίες

 • 05 Φεβρουαρίου 2021: 2η Ανακοίνωση
 • 10 Μαρτίου 2021:  3η Ανακοίνωση
 • 06 Απριλίου 2021: Υποβολή προτάσεων για ειδικής μορφής συνεδρίες
 • 11 Απριλίου 2021: Υποβολή εργασιών (πλήρη κείμενα) για κρίση
 • 18 Απριλίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής ειδικής μορφής συνεδριών
 • 18 Απριλίου 2021: Ενημέρωση κρίσης εργασιών
 • 27 Απριλίου 2021: Υποβολή τελικών εργασιών εισηγήσεων που έχουν εγκριθεί
 • 07 – 09 Μαΐου 2021: Διεξαγωγή Συνεδρίου