Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86) Δυτικής Ελλάδας

Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής (ΠΕ86) Δυτικής Ελλάδας
Οργανωτικός Συντονιστής   ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Βιογραφικό σημείωμα
E-mail: synee86de@sch.gr

Ιστοσελίδα Συντονιστή Πληροφορικής (ΠΕ86) Δυτικής Ελλάδας
Ιστοσελίδα π. Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας 2012-2018
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής  Ελλάδας

Χώρος Συνεργασίας  9ης Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης Σ.Ε.Ε.  Σ. Παπαδάκη (με κωδικό Εισόδου)

 

 


Σχολικό έτος 2020-2021 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ενημερωτική-Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ86 – διδάσκοντες το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΓΕΛ το σχ. ετ. 2020-21 16/11/2020.
Συνδιοργάνωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων επιστημονικής ευθύνης τους, οι οποίοι διδάσκουν το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα ΓΕΛ «Πληροφορική» κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
Χρήση πλατφόρμας Webex στην σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία 24/11/2020.
Ιστοσεμινάριο των ΣΕΕ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07. Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
«Ενημερωτική-Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών – διδάσκοντες το μάθημα Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο το σχ. ετ. 2020-21» 2/12/2020.
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
Διαδικτυακή ημερίδα «Το πλαίσιο ανάπτυξης Ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών για εκπαίδευση STE(A)M» 4/12/2020.
Συνδιοργάνωση του ΠΕΚΕΣ   Δ. Ελλάδας με το Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  και  Εκδόσεων  «Διόφαντος»  (ΙΤΥΕ).
Πλατφόρμα Webex Events, Μετάδοση Youtube
Έγγραφο
Ενημερωτική-Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ86 – διδάσκοντες τα μαθήματα Προγραμματισμός Υπολογιστών και Δίκτυα Υπολογιστών Γ΄ ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής το σχ. ετ. 2020-21 8/12/2020
Συνδιοργάνωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων επιστημονικής ευθύνης τους, οι οποίοι διδάσκουν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΕΠΑΛ «Προγραμματισμός Υπολογιστών» και «Δίκτυα Υπολογιστών» κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
«Χρήση πλατφόρμας Webex στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο» 14/12/2020
Ιστοσεμινάριο των ΣΕΕ ΠΕ60.
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
Εξ Αποστάσεως διδασκαλία Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο, Εργαλεία – Παραδείγματα και Καλές Πρακτικές ανά τάξη  15/12/2020
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
Ενημερωτική-Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών – διδάσκοντες το μάθημα Πληροφορική στο Γυμνάσιο το σχ. ετ. 2020-21 17/12/2020
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
Υπηρεσιακή συνάντηση εργασίας με ΣΕΕ ΠΕ86, των εκπαιδευτικών Πληροφορικής – διδάσκοντες το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΓΕΛ το σχ. ετ. 2020-21, για την πρόοδο της ύλης 26/1/2021
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
Υπηρεσιακή συνάντηση εργασίας με ΣΕΕ ΠΕ86, των εκπαιδευτικών Πληροφορικής – διδάσκοντες τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα μαθήματα Προγραμματισμός Υπολογιστών και Δίκτυα Υπολογιστών Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και της Δ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ του Τομέα Πληροφορικής το σχ. ετ. 2020-21, για την πρόοδο της ύλης 26/1/2021
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
Μεγάλο Σεμινάριο «Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21 ο αιώνα» Έναρξη 4/02/2021 Λήξη 22/04/2021
Συνδιοργάνωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής (ΠΕ86) των ΠΕ.ΚΕ.Σ. Βορείου
Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για το LAMS (LAMS Workshops) για Αρχαρίους (Beginers) και Προχωρημένους (Advanced) Εργαστήριο 1  11/2/2021,
Εργαστήριο 2 25/02/2021,
Εργαστήριο 3 11/03/2021
Πλατφόρμα Webex Meetings
Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών στο σχολείο: Οικοσυστημική προσέγγιση 23/2/2021
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
«Τα ΕΠΑΛ πάνε Erasmus : Ωφέλειες για μαθητές και εκπαιδευτικούς» 12/3/2021
Διαδικτυακή Εκδήλωση Διάχυσης καλών πρακτικών συμμετοχής ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus. Συνδιοργάνωση  με τα ΠΕΚΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Συνεργασία των συντονιστών: Πομώνης Γεράσιμος,  Γκέρτζος Κωνσταντίνος, Λιάπης Ευθύμιος, Παπαδάκης Σπυρίδων, Παδιώτης Ιωάννης, Τζωρτζάκης Ιωάννης,  Ευθ. Τσεγγελίδου και Φατσέας Παναγιώτης (Πλατφόρμα Webex Meetings)
Έγγραφο
«Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών στο σχολείο: Οικοσυστημική προσέγγιση» 2η Συνάντηση 30/3/2021
Πλατφόρμα Webex Meetings
10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Τετάρτη 14 Απριλίου, Πέμπτη 15 Απριλίου και Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
Προαιρετικό επιμορφωτικό σεμινάριο για Νηπιαγωγούς «Δημιουργία ιστολογίου στο νηπιαγωγείο» 21/4/2021
Ιστοσεμινάριο των ΣΕΕ ΠΕ60.
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» STE(A)M educators & education Παρασκευή 07/05/21 έως και την Κυριακή 09/05/21
Πλατφόρμα Webex Meetings – Μετάδοση Youtube
Έγγραφο
Πρόσκληση σε προαιρετική επιμορφωτική συνάντηση Συμβούλων Σχολικής Ζωής και  Διευθυντών  Σχολικών  Μονάδων  ΠΔΕ  Δυτικής  Ελλάδας παιδαγωγικής ευθύνης των ΣΕΕ:  Σπ. Παπαδάκη, Δημ. Ζησιμόπουλου, Αν. Γεωργακοπούλου,  Ακρ. Γεωργούση, Φρ. Κωσταρά,  Χαρ. Λεβεντάκη, Αθ. Μπαλωμένου, Δημ. Σεμιτέκου A. Γαριού, Αρ. Τσιάχτα 26/5/2021
Πλατφόρμα Webex Meetings
Έγγραφο
«Τα ΕΠΑΛ πάνε Erasmus : Ωφέλειες για μαθητές και εκπαιδευτικούς ΙΙ» 10/6/2021
Συνδιοργάνωση με τα ΠΕΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και 6ο  ΑΤΤΙΚΗΣ. Συνεργασία των συντονιστών: Πομώνης Γεράσιμος,  Γκέρτζος Κωνσταντίνος, Λιάπης Ευθύμιος, Παπαδάκης Σπυρίδων, Παδιώτης Ιωάννης, Τζωρτζάκης Ιωάννης,  Ευθ. Τσεγγελίδου και Φατσέας Παναγιώτης (Webex Meetings)
Έγγραφο

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
11 Σεπτεμβρίου 2019 Έγγραφο
«Επιμορφωτικό σεμινάριο “Διδασκαλία Πληροφορικής με το μοντέλο της

Ανεστραμμένης Τάξης”

30.09.2019, 20ο Γυμνάσιο Πάτρας Έγγραφο
«Επιμορφωτικό σεμινάριο “Διδασκαλία Πληροφορικής με το μοντέλο της

Ανεστραμμένης Τάξης”, β΄κύκλος

14.10.2019, 1ο Γυμνάσιο Πάτρας Έγγραφο
Ενημερωτικές – Επιμορφωτικές Συναντήσεις με θέμα “Διδασκαλία ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο» 21.10.2019, 5ο Δ.Σ. Πύργου

23.10.2019, 16ο Δ.Σ. Πάτρας

30.10.2019, 16ο Δ.Σ. Αγρινίου

Έγγραφο
  • 1η Ανάγνωση, Γραφή και Αριθμητική με ΤΠΕ σε Ρομά μαθητές
ΔΕ 11-11-19, Δ.Σ. Τραγανού Ημερίδα κ. Τουρκάκη Έγγραφο
  • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
ΤΕ 12-11-19,  47ο Δ.Σ. Πάτρας, Ημερίδα κ. Νικολακοπούλου για Συλλόγους 29ου & 47ου ΔΣ Έγγραφο
Ενημερωτικές – Επιμορφωτικές Συναντήσεις με θέμα “Διδασκαλία Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Σχ. Ετ. 2019-20» 20.11.2019, 1ο Γυμνάσιο Πύργου

28.11.2019, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

29.11.2019, 1ο Γυμνάσιο Πάτρας

Έγγραφο
Ενημερωτική- Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα “Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής στο Γυμνάσιο / ΓΕΛ / ΕΠΑΛ /   Σχ. Ετ. 2019-20» Αιγιαλείας – Καλαβρύτων 16.12.2019, 1ο ΓΕΛ Αιγίου Έγγραφο
Ενημερωτική- Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα “Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής στο Γυμνάσιο / ΓΕΛ / ΕΠΑΛ /   Σχ. Ετ. 2019-20» 18.12.2019, 1ο & 6ο Γυμνάσιο Πατρών Έγγραφο
Ενημερωτική- Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα “Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής στο Γυμνάσιο/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ  Σχ. Ετ. 2019-20» 27.01.2020, Γυμνάσιο με Λ.Τ. Φαρρών Έγγραφο
Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ86 των ΓΕΛ Αχαΐας οι οποίοι διδάσκουν το Πανελλαδικά Εξεταζόμενο μάθημα Πληροφορικής στη Γ΄ΓΕΛ 20.01.2020, 3ο ΓΕΛ Πάτρας Έγγραφο
Ενημερωτική- Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα “Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ  Σχ. Ετ. 2019-20» 07.02.2020, 5ο Δημοτικό Σχολείο

Πύργου

Έγγραφο
Ενημερωτική- Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα “Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής και ΤΠΕ στο Γυμνάσιο/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ και στο Δημοτικό Σχολείο Σχ. Ετ. 2019-20, για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Δήμου Ναυπακτίας» 13.02.2020, 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Έγγραφο
  • Επιμόρφωση Δ/ντών Σχ. Μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας του ΠΕΚΕΣΕ Δυτ. Ελλάδας
04.03.2020, Πύργος Έγγραφο
Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης σε τηλεδιάσκεψη 26.03.2020, Skype Έγγραφο
Σύγχρονες Ενημερωτικές – Επιμορφωτικές Τηλε-Συναντήσεις Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας για την εφαρμογή ΕξΑΕ 07.04.2020, Webex Meeting Έγγραφο
Ενημερωτική-επιμορφωτική τηλε-συνάντηση εκπ/κών Πληροφορικής (ΠΕ86) οι οποίοι διδάσκουν το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής 04.05.2020, Webex Meeting Έγγραφο
  • «Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» Δ. Σακούλης Θ. Βαλμάς, 
12 και 15/5/2020 μέσω Webex Έγγραφο
“Ενημερωτική Τηλε-συνάντηση Διδασκόντων ΕΠΑΛ στα μαθήματα «Δίκτυα

Υπολογιστών» &; Προγραμματισμός Υπολογιστών» ”

12.05.2020, Webex Meeting Έγγραφο
  • Η Ανεστραμμένη τάξη ως μοντέλο μικτής μάθησης: Θεωρία και παραδείγματα εφαρμογής στο Δημοτικό Σχολείο για Δασκάλους και Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων’’ Α. Ντούλια
20-22-27,05.2020 Webex Meeting, Σεμινάριο ΠΕΚΕΣ Κρήτης Διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικούς  της 1ης ενότητας Δ.Δ. Χανίων Έγγραφο
  • Η Μικτή Μάθηση (Blended Learning) στην Ειδική Αγωγή:η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην εξ αποστάσεωςκαι τη δια ζώσης διδασκαλία» Δ. Ζησιμόπουλου
26/05/2020, webex Έγγραφο
Υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συμπερίληψή τους στην τάξη & το εργαστήριο Πληροφορικής  04.06.2020 Webex Events Έγγραφο
  • «Το Ιστολόγιο στο Νηπιαγωγείο: δημιουργία στο Π.Σ.Δ. και χρήση από Νηπιαγωγούς, γονείς και παιδιά»
Τηλεημερίδα των ΣΕΕ ΠΕ60 29/6/2020 Έγγραφο

 


Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018,
14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο
Έγγραφο
9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 9 Απριλίου 2019, 1ο Γυμνάσιο Πύργου 10 Απριλίου 2019, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
11 Απριλίου 2019, Αγορά Αργύρη Πάτρα
21 Ιανουαρίου 2019
1η Ανακοίνωση
«Δειγματική διδασκαλία και Παιδαγωγική συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΑΛ Αιτ/νίας». 01 Φεβρουαρίου 2019, 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου Πρόσκληση
«Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” και ορισμός υπεύθυνων εκπαιδευτικών» 05 Μαρτίου 2019 Πρόσκληση
«Δειγματική διδασκαλία & Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) Γυμνασίων Δήμων Ήλιδας, Πηνείας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Αμαλιάδας Περ.Ενοτ. Ηλείας» 13 Μαρτίου 2019, Γυμνάσιο Βάρδας Πρόσκληση
«Δειγματική διδασκαλία & Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) σε Δημοτικά Σχολεία». 29 Μαρτίου 2019, 16Ο Δ.Σ. Πάτρας Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση  02/04/2019, Αίθουσα Ολομέλειας ΠΕΚΕΣ (1η ΕΠΑΣ Πάτρας)  Πρόσκληση
«Επιμορφωτική συνάντηση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 Πληροφορικής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Σπυρίδωνα Παπαδάκη». 15 Μαΐου 2019, 1ο Γυμνάσιο Πύργου Πρόσκληση
«Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Προγραμματισμό Η/Υ με δραστηριότητες  STEM – Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». 10 Μαΐου και 31 Μαΐου 2019 Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Πρόσκληση
«Δειγματική διδασκαλία & Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) σε Δημοτικά Σχολεία». 16 Μαΐου 2019, 56ο Δ.Σ. Πάτρας Πρόσκληση