Σ.Ε.Ε. Γεωπονίας, Διατροφής & Περιβάλλοντος (ΠΕ88)

Λιάπης Ευθύμιος
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  κλάδου ΠΕ 88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος
Βιογραφικό Σημείωμα
Email: liapisthim@sch.gr
Τηλ: 6977187916
Webex Meeting Room: https://minedu-secondary.webex.com/meet/liapisthim

Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της ΠΔΕ  Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Προτάσεις και εργαλεία για την εξ αποστάσεως διδασκαλία στα μαθήματα του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ. 09.04.2020, webex Έγγραφο