Σ.Ε.Ε. Γεωπονίας, Διατροφής & Περιβάλλοντος (ΠΕ88)

Λιάπης Ευθύμιος
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  κλάδου ΠΕ 88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος
Βιογραφικό Σημείωμα
Email: liapisthim@sch.gr
Τηλ: 6977187916

Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της ΠΔΕ  Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων