Ολομέλεια ΣΕΕ

Οργανωτικός Συντονιστής Παπαδάκης Σπυρίδων
Αναπλ. Οργ. Συντονιστής Ζησιμόπουλος Δημήτριος
Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 Σ.Ε.Ε. ΠΕ70
Σ.Ε.Ε. Κλάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σ.Ε.Ε. Κοινών Κλάδων
Σ.Ε.Ε.  Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Σ.Ε.Ε.  με έδρα εκτός Πάτρας

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Αντωνοπούλου Ζωή Κονιδάρης Γεώργιος Παπαδάκης Σπυρίδων
Βαλμάς Θεοφάνης Κουζέλη Χαρούλα Παπαδούρης Παναγιώτης
Βετσόπουλος Απόστολος Κωσταρά Ευφροσύνη Πομώνης Γεράσιμος
Γαριού Αγγελική Λεβεντάκης Χαράλαμπος Σακκούλης Δημήτριος
Γεωργακοπούλου Άννα Λιάπης Ευθύμιος Σεμιτέκος Δημήτριος
Γεωργούση Ακριβή Μαστρογιάννης Αλέξιος Σκιαδάς Γρηγόριος
Γκέρτσος Κωνσταντίνος Μπαλωμένου Αθανασία Τζωρτζάκης Ιωάννης
Γκουρνέλου Αδαμαντία Μποέμη Παναγιώτα Τουρκάκη Διονυσία
Δημόπουλος Βασίλειος Μποκώρος Παναγιώτης Τσεγγελίδου Ευθαλία
Ζάγκος Γεώργιος Νάκος Κωνσταντίνος Τσιάχτας Αριστοτέλης
Ζησιμόπουλος Δημήτριος Νικολακοπούλου Αικατερίνη Φατσέας Παναγιώτης
Καραλή Βασιλική Νικολακοπούλου Ελένη Φελούκα Βασιλική
Κοΐδου Έλενα  Παδιώτης Ιωάννης Χριστόπουλος Νικόλαος

1.Αλφαβητικός Κατάλογος ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δ. Ελλάδας (ημ. τελευτ. ενημέρ. 25/8/2022)
2.Αλφαβητικοί Κατάλογοι Σχολικών Μονάδων-ΣΕΕ ανά βαθμίδα και Π.Ε.

α Νηπιαγωγεία Αχαΐας
β Νηπιαγωγεία Ηλείας & Αιτ-νιας
γ Δημοτικά Αχαΐας
δ Δημοτικά Ηλείας
ε Δημοτικά Αιτ-νιας
στ Δ-θμια Αχαΐας
ζ Δ-θμια Ηλείας
η Δ-θμια Αιτ-νιας

3.Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας ανά Ειδικότητα – Αλφαβητικά (ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 7/9/2020)
4.Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας (με Σχολικές Μονάδες Παιδαγωγικής Ευθύνης) ανά Περιφερειακή Ενότητα / Βαθμίδα – Αλφαβητικά
5.Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας (με Σχολικές Μονάδες Επιστημονικής Ευθύνης) ανά Περιφερειακή Ενότητα / Βαθμίδα – Αλφαβητικά
6.Επιτροπές παρακολούθησης ύλης Γ’ Λυκείου

  • Η ολομέλεια είναι αρμόδια να αποφασίζει (ν. 4547/ άρθρο 5 παρ. 6):
    α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων
    β) τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων (αρχή σχολικού έτους)
    γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού για επανεξέταση και ανατροφοδότηση του παρεχόμενου έργου (κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους) και
    δ) τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού (κατά τη λήξη του σχολικού έτους).