Σ.Ε.Ε Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04)

Δρ. Αγγελική Γαριού
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (από 5/10/2018  έως 6/4/2023) / Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αχαΐας (από 7/4/2023 έως ...)
Βιογραφικό σημείωμα
                                                                                                            
E-mail: gariou@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/gariou
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι…

 


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ


MSc Αριστοτέλης Τσιάχτας 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (από 06/06/2019 – 24/11/2021)
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail: t.aristotelis@gmail.com
Webex Meeting Room: https://minedu-secondary.webex.com/meet/atsiachtas
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος                                         
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (από 5/10/2018 έως 9/5/2019)
Βιογραφικό σημείωμα 
E-mail: kgian1@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης