Σ.Ε.Ε Μαθηματικών (ΠΕ03)

Δρ. Αθανασία Μπαλωμένου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
E-mail: abalomenou@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης


MSc, ΜΑ, MSc Κωνσταντίνος Νάκος                                                                                   

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας                                                
Βιογραφικό σημείωμα                                                                                                                  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972249695
Webex Meeting Room:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/nakosk
E-mail: nakosk@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης                                                                                                                           
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης