Σ.Ε.Ε Δασκάλων (ΠΕ70)

MEd Θεοφάνης Βαλμάς                                                                       
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
E-mail: mfvalmas@upatras.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022) 


Δρ. Βασίλειος Δημόπουλος                                                                       
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας                                   
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948877624
E-mail: vdimopoulos@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-primary.webex.com/meet/vdimopoulos

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης  (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022)


MEd Γεώργιος Zάγκος
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (από 10/5/2019)
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6972303505
E-mail: gzagkos@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-primary.webex.com/meet/gzagkos
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022)


Δρ. Γεώργιος Κονιδάρης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6938944495
E-mail: gkonidaris@sch.gr
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022)


Δρ. Αλέξιος Μαστρογιάννης   
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα                                                                                                              

E-mail: alexmastr@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-primary.webex.com/meet/alexmastr
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022)


Δρ. Αικατερίνη Νικολακοπούλου                                                   
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976936318
E-mail: katnikolak@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-primary.webex.com/meet/katnikolak

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022)


Δρ. Παναγιώτης Παπαδούρης                
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Eλλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail:
p.papadouris@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022)


MEd Δημήτριος Σακκούλης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας                                          
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948596617
E-mail: dsakkoulis@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-primary.webex.com/meet/dsakkoulis

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022)


Δρ. Βασιλική Φελούκα                                                                         
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας                        
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974096364   
E-mail:vasfelouka@sch.gr
Webex Meeting Room: https://minedu-primary.webex.com/meet/vasfelouka

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022)

 


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ


MEd Ηρακλής Αγγελόπουλος                                                       
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail: agghra1@gmail.com
Ιστοσελίδα
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης


Μάνεση Νίκος 1 Δρ. Νικόλαος Μάνεσης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (από 5/10/2018 έως 9/5/2019)
Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής
Βιογραφικό σημείωμα  
E-mail: nmanesis@sch.gr

                                                 Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης

Χαιρετισμός Νοέμβριος 2018


MΕd Διονυσία Τουρκάκη   
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας    (έως 31/8/2022)                                    
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946728007
E-mail: diontourkaki@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-primary.webex.com/meet/diontourkaki
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης