Σ.Ε.Ε. Ηλεκτρονικών (ΠΕ84)

Η θέση παραμένει κενή.