Τα 24 ΠΕΚΕΣ Ελλάδας

ΠΕΚΕΣ Ιστοσελίδα ΠΕΚΕΣ Οργανωτικός Συντονιστής e-mail ΠΕΚΕΣ
1ο Αττικής

https://blogs.sch.gr/1pekesat/ Νέζη Μαρία 1pekes@attik.pde.sch.gr
1ο Βορείου Αιγαίου https://blogs.sch.gr/1pekesva/ Τσάκαλος Μιχαήλ 1pekes@vaigaiou.pde.sch.gr
1ο Ιονίων Νήσων https://bit.ly/2S0vq8w Παχή Όλγα 1pekes@ionion.pde.sch.gr
1ο Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΚΕΣ
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/ Βέτσιος Ελευθέριος
1pekes@kmaked.pde.sch.gr
1ο Νοτίου Αιγαίου

https://blogs.sch.gr/1pekesna/ Τσαβαλά Ειρήνη 1pekes@naigaiou.pde.sch.gr
2ο Αττικής

http://attik.pde.sch.gr/2pekes/ Μπαλτά Βενετία 2pekes@attik.pde.sch.gr
2ο Βορείου Αιγαίου

http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/site/ Συρρής Ιωάννης 2pekesva@sch.gr
2ο Ιονίων Νήσων
2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
http://ionion.pde.sch.gr/2pekes/Joomla/ Κουμαριώτου Διονυσία 2pekes@ionion.pde.sch.gr
2ο Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΚΕΣ
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/ Ζάγκα Ελευθερία 2pekes@kmaked.pde.sch.gr
2ο Νοτίου Αιγαίου

https://blogs.sch.gr/2pekesna/ Αδαμαντία Φατσέα  (Αναπλ.)
2pekesna@sch.gr
3ο Αττικής http://attik.pde.sch.gr/3pekes/ Καράμηνας Ιγνάτιος 3pekes@attik.pde.sch.gr
3ο Κεντρικής Μακεδονίας http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/ Γραίκος Νικόλαος 3pekes@kmaked.pde.sch.gr
4ο Αττικής

https://blogs.sch.gr/4pekesat/ Καμήλος Νικόλαος 4pekes@attik.pde.sch.gr
4o Κεντρικής Μακεδονίας http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/

https://www.youtube.com/channel/UCcrZjjdakcFBCU7mWDmmGhA

Πράμας Χρήστος 4pekes@kmaked.pde.sch.gr
5ο Αττικής

http://attik.pde.sch.gr/5pekes/wordpress/ Ξάνθη Χαρίκλεια 5pekes@attik.pde.sch.gr
6ο Αττικής
6ο ΠΕΚΕΣ
http://attik.pde.sch.gr/6pekes/ Πεφάνης Παναγιώτης 6pekesat@sch.gr
Ανατ. Μακεδονίας Θράκης
https://pdeamth.gr/pekes/

ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας και Θράκης -YouTube

Ανταμπούφης Νικόλαος pekesamth@sch.gr
Δυτικής Ελλάδας

https://blogs.sch.gr/pekesde

ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας YouTube

Παπαδάκης Σπυρίδων pekesde@sch.gr
Δυτικής Μακεδονίας
banner
https://blogs.sch.gr/pekesdm/ Σούλιος Ιωάννης pekesdm@sch.gr
Ηπείρου

https://blogs.sch.gr/pekesipeir Δήμος Ανδρέας pekes@ipeir.pde.sch.gr
Θεσσαλίας
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας
 

http://pekesthess.sites.sch.gr

Κωτούλας Βασίλειος
pekes@thess.pde.sch.gr
Κρήτης

http://www.pdekritis.gr/pekes/

ΠΕΚΕΣ Κρήτης YouTube

Βιδάκη Ειρήνη pekeskritis@sch.gr
Πελοποννήσου

https://blogs.sch.gr/pekespelop/ Κόνδης Γεώργιος pekesgramm@pdepelop.gr
Στερεάς Ελλάδας

http://stellad.pde.sch.gr/pekes/ Μαρκαντώνης Χρίστος pekesstel@sch.gr