Σ.Ε.Ε. Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83)

Δρ. Ιωάννης Παδιώτης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6944208968
E-mail: ioannispad@gmail.com
Webex Meeting Room: https://minedu-secondary.webex.com/meet/ioannispad

Ιστοσελίδα: https://epalelectron.weebly.com/

Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της ΠΔΕ  Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.