Επικοινωνία

Επικοινωνία – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας


 • ΠΕΚ_Πάτρας_χάρτης_0
  Χάρτης – κτίριο προσωρινής φιλοξενίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

  3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας
  Εργατικές Κατοικίες Παραλίας
  Τ.Κ. 26333, Παραλία Πατρών
  Τ.Θ. 2531
  τηλ: 2610526621, 2610526139
  fax: 2610527193

 

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pekesde@sch.gr
 • Ιστολόγιο (blog):https://blogs.sch.gr/pekesde/ 
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης – Υποστήριξη Επιμορφώσεων MOODLE-LAMS-ΒΒΒ:
  pekesde-moodle.sch.gr
 • Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων – Υποστήριξη Επιμορφώσεων LAMS:
  pekesde-lams.sch.gr

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΣΤΕΣ Σ.Ε.Ε. ΠΕΚΕΣ Δ.Ε. ΛΙΣΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΣΔ ΓΙΑ ΣΕΕ
synee-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ με έδρα Δυτ Ελλάδα
synee-de-all@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ με ευθύνη σε Δυτ Ελλάδα (Έδρα Πάτρα ή άλλού)
syneea-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ Π/θμιας Δυτ. Ελλάδας
syneeb-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ Δ/θμιας Δυτ. Ελλάδας
syneed-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ ΠΕ70 Δυτ Ελλάδας
syneek-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ Κοινές Π-Δ/θμιας Δυτ. Ελλάδας

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ