Σ.Ε.Ε. Γερμανικής (ΠΕ07)

MSc Άννα Γεωργακοπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Δυτ. Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974937056
E-mail:anngeorgak@sch.gr  και  anngeorgak2@gmail.com
Webex Meeting Room:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/anngeorgak

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης 
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης:
Όλα τα σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας, Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Π.Δ.Ε. Ηπείρου, Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων,  Π/θμιας και  Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
«Διαφοροποιημένη διδασκαλία και Διαχείριση τάξης στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας» 11.10.2019, 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας Έγγραφο
«Διαφοροποιημένη διδασκαλία και Διαχείριση τάξης στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας» 22.10.2019, 4ο Γυμνάσιο Πύργου Έγγραφο
«Διαφοροποιημένη διδασκαλία και Διαχείριση τάξης στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας» 29.10.2019, π. 1η ΕΠΑΣ Πάτρας Έγγραφο
«Διαφοροποιημένη διδασκαλία και Διαχείριση τάξης στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας» 30.10.2019, π. 1η ΕΠΑΣ Πάτρας Έγγραφο
«Χρονοπρογραμματισμός μαθήματος και τρόποι αξιοποίησης ψηφιακού υλικού-Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών» 21.10.2019, BigBleuButton, Ιωάννινα ΠΘΜΙΑ Έγγραφο
«Χρονοπρογραμματισμός μαθήματος και τρόποι αξιοποίησης ψηφιακού υλικού-Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών» 23.10.2019, BigBleuButton, Ιωάννινα ΔΘΜΙΑ Έγγραφο
«Χρονοπρογραμματισμός μαθήματος και τρόποι αξιοποίησης ψηφιακού υλικού-Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών» 23.10.2019, BigBleuButton, Θεσπρωτία ΔΘΜΙΑ Έγγραφο
«Χρονοπρογραμματισμός μαθήματος και τρόποι αξιοποίησης ψηφιακού υλικού-Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών» 21.10.2019, BigBleuButton, Άρτα ΠΘΜΙΑ Έγγραφο
« Χρονοπρογραμματισμός διδασκαλίας » 08.11.2019, 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Έγγραφο
«Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας» 22.11.2019, BigBleuButton, Λακωνία Έγγραφο
«Χρονοπρογραμματισμός μαθήματος και τρόποι αξιοποίησης ψηφιακού υλικού-Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών» 01.11.2019, BigBleuButton, Άρτα ΔΘΜΙΑ Έγγραφο
«Χρονοπρογραμματισμός μαθήματος και τρόποι αξιοποίησης ψηφιακού υλικού-Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών» 01.11.2019, BigBleuButton, Πρέβεζα ΔΘΜΙΑ Έγγραφο
Δειγματική Διδασκαλία 12.12.2019, Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας Έγγραφο
«Καλές πρακτικές διδασκαλίας του μαθήματος της Γερμανικής  Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 28.01.2020, BigBleuButton, Αργολίδα Έγγραφο
«Καλές πρακτικές διδασκαλίας του μαθήματος της Γερμανικής  Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 29.01.2020, BigBleuButton, Αργολίδα Έγγραφο
«Πώς αναπτύσσω την επιθυμητή συμπεριφορά των μαθητών μου; Πώς καλλιεργώ θετικό κλίμα στη τάξη μου;» 18.02.2020, 2ο ΓΕΛ Ζακύνθου Έγγραφο
«Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής

ευθύνης σε τηλεδιάσκεψη»

27.03.2020, skype Έγγραφο

Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
Πρόσκληση σε Επιμορφωτικές Συναντήσεις σε με θέμα: Σχηματισμός και Έργο των ομάδων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες 22 & 31/1/ 2019, Λεχαινά, Γαστούνη, Αμαλιάδα, Αυγείο Πρόσκληση
Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής  Γλώσσας Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 25/02/2019, 19ο Γυμνάσιο Πάτρας Πρόσκληση
Πραγματοποίηση B΄ κύκλου επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 06-03-2019, Αμαλιάδα, Αγρίνιο 13-03-201 Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση 27/03/2019, Πύργος Ηλείας Πρόσκληση