Σ.Ε.Ε. Γερμανικής (ΠΕ07)

MSc Άννα Γεωργακοπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Δυτ. Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974937056
E-mail:anngeorgak@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης 
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης:
Όλα τα σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας, Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Π.Δ.Ε. Ηπείρου, Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων,  Π/θμιας και  Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
Πρόσκληση σε Επιμορφωτικές Συναντήσεις σε με θέμα: Σχηματισμός και Έργο των ομάδων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες 22 & 31/1/ 2019, Λεχαινά, Γαστούνη, Αμαλιάδα, Αυγείο Πρόσκληση
Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής  Γλώσσας Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 25/02/2019, 19ο Γυμνάσιο Πάτρας Πρόσκληση
Πραγματοποίηση B΄ κύκλου επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 06-03-2019, Αμαλιάδα, Αγρίνιο 13-03-201 Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση 27/03/2019, Πύργος Ηλείας Πρόσκληση