Δομή-Συντονιστές

Οργανωτικός Συντονιστής Παπαδάκης Σπυρίδων
Αναπλ. Οργ. Συντονιστής Ζησιμόπουλος Δημήτριος
Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 Σ.Ε.Ε. ΠΕ70
Σ.Ε.Ε. Κλάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σ.Ε.Ε. Κοινών Κλάδων
Σ.Ε.Ε. Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Σ.Ε.Ε. με έδρα σε άλλο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Εκτός Πάτρας)

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Αγγελόπουλος Ηρακλής Γκουρνέλου Αδαμαντία Λεβεντάκης Χαράλαμπος Νικολακοπούλου Ελένη Τουρκάκη Διονυσία
  Αντωνοπούλου Ζωή   Δημόπουλος Βασίλειος Λιάπης Ευθύμιος Παδιώτης Ιωάννης Τσεγγελίδου Ευθαλία
Βαλμάς Θεοφάνης Διδάχου Ελένη Λίλλη Μόνικα Παπαδάκης Σπυρίδων   Τσιάχτας Αριστοτέλης
Βετσόπουλος Απόστολος   Ζάγκος Γεώργιος Μαστρογιάννης Αλέξιος Παπαδούρης Παναγιώτης Φατσέας Παναγιώτης
  Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα Ζαχαροπούλου Σουσάνα Μπαλωμένου Αθανασία Πομώνης Γεράσιμος   Φελούκα Βασιλική
Γαριού Αγγελική Ζησιμόπουλος Δημήτριος Μποέμη Παναγιώτα Σακκούλης Δημήτριος Χριστόπουλος Νικόλαος
Γεωργακοπούλου Άννα Καραλή Βασιλική Μποκώρος Παναγιώτης Σεμιτέκος Δημήτριος
Γεωργούση Ακριβή Κονιδάρης Γεώργιος Νάκος Κωνσταντίνος Σκιαδάς Γρηγόριος
Γκέρτζος Κωνσταντίνος Κουζέλη Χαρούλα Νικολακοπούλου Αικατερίνη Τζωρτζάκης Ιωάννης

1. Αλφαβητικός Κατάλογος ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δ. Ελλάδας
2. Αλφαβητικοί Κατάλογοι Σχολικών Μονάδων-ΣΕΕ ανά βαθμίδα και Π.Ε.

α) Νηπιαγωγεία Αχαΐας
β) Νηπιαγωγεία Ηλείας & Αιτ/νιας
γ) Δημοτικά Αχαΐας
δ) Δημοτικά Ηλείας
ε) Δημοτικά Αιτ/νιας
στ) Δ/θμια Αχαΐας
ζ) Δ/θμια Ηλείας
η) Δ/θμια Αιτ-νιας

3. Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας ανά Ειδικότητα – Αλφαβητικά
4. Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας (με Σχολικές Μονάδες Παιδαγωγικής Ευθύνης) ανά Περιφερειακή Ενότητα / Βαθμίδα – Αλφαβητικά
5. Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας (με Σχολικές Μονάδες Επιστημονικής Ευθύνης) ανά Περιφερειακή Ενότητα / Βαθμίδα – Αλφαβητικά
6. Επιτροπές παρακολούθησης ύλης Γ’ Λυκείου 2018-2019
7.  Κατάλογος Ομάδων Εργασίας ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και μελών τους

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ολομέλεια είναι αρμόδια να αποφασίζει (ν. 4547/ άρθρο 5 παρ. 6):
α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων
β) τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων (αρχή σχολικού έτους)
γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού για επανεξέταση και ανατροφοδότηση του παρεχόμενου έργου (κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους) και
δ) τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού (κατά τη λήξη του σχολικού έτους).