Δομή-ΣΕΕ

Από 05-10-2018 έως 26-05-2023

Οργανωτικός Συντονιστής Παπαδάκης Σπυρίδων
Αναπλ. Οργ. Συντονιστής Ζησιμόπουλος Δημήτριος
Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 Σ.Ε.Ε. ΠΕ70
Σ.Ε.Ε. Κλάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σ.Ε.Ε. Κοινών Κλάδων
Σ.Ε.Ε. Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Σ.Ε.Ε. με έδρα σε άλλο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Εκτός Πάτρας)

 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (έως 6/4/2023)


ΠΕ70
(Κενή θέση)
  Δημόπουλος Βασίλειος
Λεβεντάκης Χαράλαμπος

ΠΕ60
(Κενή θέση)

ΠΕ70
(Κενή θέση)
  Αντωνοπούλου Ζωή
ΠΕ60
(Κενή θέση)

Λιάπης Ευθύμιος

Παδιώτης Ιωάννης
Τσεγγελίδου Ευθαλία

Βαλμάς Θεοφάνης

Ζάγκος Γεώργιος

ΠΕ08
(Κενή θέση)

Παπαδάκης Σπυρίδων

Φατσέας Παναγιώτης
Βετσόπουλος Απόστολος Ζησιμόπουλος Δημήτριος Μαστρογιάννης Αλέξιος Παπαδούρης Παναγιώτης
Φελούκα Βασιλική

Γαριού
Αγγελική
 
Καραλή Βασιλική
Μπαλωμένου Αθανασία
Πομώνης Γεράσιμος
Χριστόπουλος Νικόλαος
Georgakopoulou Γεωργακοπούλου Άννα   
Κοΐδου
Έλενα 

Μποέμη Παναγιώτα

Σακκούλης Δημήτριος
 ΠΕ 84 (Κενή Θέση)

Γεωργούση Ακριβή
 Κονιδάρης Γεώργιος
Μποκώρος Παναγιώτης

Σεμιτέκος Δημήτριος

Γκέρτζος Κωνσταντίνος

Κουζέλη Χαρούλα

Νάκος Κωνσταντίνος

Σκιαδάς Γρηγόριος

Γκουρνέλου Αδαμαντία

Κωσταρά Ευφροσύνη
Νικολακοπούλου Αικατερίνη
Τζωρτζάκης Ιωάννης

1. Αλφαβητικός Κατάλογος ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δ. Ελλάδας (ημ. τελευτ. ενημ. 25/08/2022)
2. Αλφαβητικοί Κατάλογοι Σχολικών Μονάδων με ΣΕΕ Παιδαγωγικής Ευθύνης  (ανά βαθμίδα και Περιφ. – Ενότ. Σχ. Ετ. 2020-2021)

α) Νηπιαγωγεία Αχαΐας (ημ. τελευτ. ενημ.  29/11/2021)
β) Νηπιαγωγεία Ηλείας & Αιτ/νιας (ημ. τελευτ. ενημ.  29/11/2021)
γ) Δημοτικά Αχαΐας  (ημ. τελευτ. ενημ.  16/12/2021)
δ) Δημοτικά Ηλείας (ημ. τελευτ. ενημ.  16/12/2021)
ε) Δημοτικά Αιτ/νιας (ημ. τελευτ. ενημ.  16/12/2021)
στ) Δ/θμια Αχαΐας   (ημ. τελευτ. ενημ.  22/01/2021)
ζ) Δ/θμια Ηλείας   (ημ. τελευτ. ενημ.  22/01/2021)
η) Δ/θμια Αιτ-νιας  (ημ. τελευτ. ενημ.  22/01/2021)

3. Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας ανά Ειδικότητα – Αλφαβητικά  (ημ. τελευτ. ενημ.  08/11/2021)
4. Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας (με Σχολικές Μονάδες Παιδαγωγικής Ευθύνης) ανά Περιφερειακή Ενότητα / Βαθμίδα – Αλφαβητικά  (ημ. τελευτ. ενημ.  29/11/2021)
5. Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας (με Σχολικές Μονάδες Επιστημονικής Ευθύνης) ανά Περιφερειακή Ενότητα / Βαθμίδα – Αλφαβητικά  (ημ. τελευτ. ενημ.  29/11/2021)
6. Επιτροπές παρακολούθησης ύλης Γ’ Λυκείου σχ. έτος 2020-21 
7.  Κατάλογος μελών Ολομελειών Κλάδων  & Ομάδων Εργασίας ΣΕ.Ε.Ε ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 2021-22
    ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Σ.Ε.Ε. 2022-2023

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ολομέλεια είναι αρμόδια να αποφασίζει (ν. 4547/ άρθρο 5 παρ. 6):
α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων
β) τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων (αρχή σχολικού έτους)
γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού για επανεξέταση και ανατροφοδότηση του παρεχόμενου έργου (κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους) και
δ) τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού (κατά τη λήξη του σχολικού έτους).