Δομή-Συντονιστές

Οργανωτικός Συντονιστής Παπαδάκης Σπυρίδων
Αναπλ. Οργ. Συντονιστής Ζησιμόπουλος Δημήτριος
Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 Σ.Ε.Ε. ΠΕ70
Σ.Ε.Ε. Κλάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σ.Ε.Ε. Κοινών Κλάδων
Σ.Ε.Ε. Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Σ.Ε.Ε. με έδρα σε άλλο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Εκτός Πάτρας)

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου


ΠΕ70
(Κενή θέση)
  Δημόπουλος Βασίλειος
Λεβεντάκης Χαράλαμπος
Νικολακοπούλου Ελένη Τουρκάκη Διονυσία
  Αντωνοπούλου Ζωή
ΠΕ60
(Κενή θέση)

Λιάπης Ευθύμιος

Παδιώτης Ιωάννης
Τσεγγελίδου Ευθαλία

Βαλμάς Θεοφάνης

Ζάγκος Γεώργιος

Λίλλη
Μόνικα

Παπαδάκης Σπυρίδων

Τσιάχτας Αριστοτέλης
Βετσόπουλος Απόστολος Ζησιμόπουλος Δημήτριος Μαστρογιάννης Αλέξιος Παπαδούρης Παναγιώτης
Φατσέας Παναγιώτης

Γαριού
Αγγελική
 
Καραλή Βασιλική
Μπαλωμένου Αθανασία
Πομώνης Γεράσιμος

Φελούκα Βασιλική
Γεωργακοπούλου Άννα   
Κοΐδου
Έλενα 

Μποέμη Παναγιώτα

Σακκούλης Δημήτριος
Χριστόπουλος Νικόλαος

Γεωργούση Ακριβή
 Κονιδάρης Γεώργιος
Μποκώρος Παναγιώτης

Σεμιτέκος Δημήτριος
ΠΕ 84 (Κενή Θέση)

Γκέρτζος Κωνσταντίνος

Κουζέλη Χαρούλα

Νάκος Κωνσταντίνος

Σκιαδάς Γρηγόριος

Γκουρνέλου Αδαμαντία

Κωσταρά Ευφροσύνη
Νικολακοπούλου Αικατερίνη
Τζωρτζάκης Ιωάννης

1. Αλφαβητικός Κατάλογος ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δ. Ελλάδας (ημ. τελευτ. ενημ. 08/11/2021)
2. Αλφαβητικοί Κατάλογοι Σχολικών Μονάδων με ΣΕΕ Παιδαγωγικής Ευθύνης  (ανά βαθμίδα και Περιφ. – Ενότ. Σχ. Ετ. 2020-2021)

α) Νηπιαγωγεία Αχαΐας (ημ. τελευτ. ενημ.  29/11/2021)
β) Νηπιαγωγεία Ηλείας & Αιτ/νιας (ημ. τελευτ. ενημ.  29/11/2021)
γ) Δημοτικά Αχαΐας  (ημ. τελευτ. ενημ.  16/12/2021)
δ) Δημοτικά Ηλείας (ημ. τελευτ. ενημ.  16/12/2021)
ε) Δημοτικά Αιτ/νιας (ημ. τελευτ. ενημ.  16/12/2021)
στ) Δ/θμια Αχαΐας   (ημ. τελευτ. ενημ.  22/01/2021)
ζ) Δ/θμια Ηλείας   (ημ. τελευτ. ενημ.  22/01/2021)
η) Δ/θμια Αιτ-νιας  (ημ. τελευτ. ενημ.  22/01/2021)

3. Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας ανά Ειδικότητα – Αλφαβητικά  (ημ. τελευτ. ενημ.  08/11/2021)
4. Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας (με Σχολικές Μονάδες Παιδαγωγικής Ευθύνης) ανά Περιφερειακή Ενότητα / Βαθμίδα – Αλφαβητικά  (ημ. τελευτ. ενημ.  29/11/2021)
5. Κατάλογος ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας (με Σχολικές Μονάδες Επιστημονικής Ευθύνης) ανά Περιφερειακή Ενότητα / Βαθμίδα – Αλφαβητικά  (ημ. τελευτ. ενημ.  29/11/2021)
6. Επιτροπές παρακολούθησης ύλης Γ’ Λυκείου σχ. έτος 2020-21 
7.  Κατάλογος μελών Ολομελειών Κλάδων  & Ομάδων Εργασίας ΣΕ.Ε.Ε ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ολομέλεια είναι αρμόδια να αποφασίζει (ν. 4547/ άρθρο 5 παρ. 6):
α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων
β) τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων (αρχή σχολικού έτους)
γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού για επανεξέταση και ανατροφοδότηση του παρεχόμενου έργου (κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους) και
δ) τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού (κατά τη λήξη του σχολικού έτους).