Πρόσφατα άρθρα

Προβολή όλων

Ιστοσεμινάρια (Webinars) που προγραμματίζει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας προγραμματίζει με βάση τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών αυτής της περιόδου των εκπαιδευτικών της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, αλλά και την πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στα πρώτα …

Επιμορφωτικό Ιστοσεμινάριο για την e-Me

Πρόσφατα άρθρα

Προβολή όλων

Ιστοσεμινάρια (Webinars) που προγραμματίζει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας προγραμματίζει με βάση τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών αυτής της περιόδου των εκπαιδευτικών της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, αλλά και την πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στα πρώτα …