Σ.Ε.Ε Φιλολόγων (ΠΕ02)

Δρ. Ζωή Αντωνοπούλου                                                             
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (έως 6/4/2023) / Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αχαίας (Από 7/4/2023)
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946700237
E-mail: zanton.tre@gmail.com
Ιστοσελίδα

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης                                                                                                                         
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Απόστολος Βετσόπουλος   
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτ. Ελλάδας (έως 6/4/2023) / Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (Από 7/4/2023)
Βιογραφικό σημείωμα 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:                                   
E-mail: apostolosve@sch.gr
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης 
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Βασιλική Καραλή                                                                                    
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας  (έως 6/4/2023)
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
E-mail: vaskarali@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/vaskarali

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης 
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Ευφροσύνη Κωσταρά 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (έως 6/4/2023)
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936548622
E-mail: fkostara.see02@gmail.com
Webex Meeting Room: https://minedu-secondary.webex.com/meet/fkostara
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης (από 22/9/2022, Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022 – ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 )  
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης (από 22/9/2022, Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022 – ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 )

Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης


Φωτογραφία Παπατσίμπας ΓεώργιοςΔρ. Γεώργιος  Παπατσίμπας
Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ02 Αχαΐας  (Από 7/4/2023 έως )
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6942529299
E-mail: gpapatsi@sch.gr
Webasite: https://blogs.sch.gr/gpapatsi/author/gpapatsi/

 


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ/ΣΟΥΣΕΣ


Δρ. Σουσάνα Ζαχαροπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (έως 7/10/2020)
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977141001
E-mail: souzahar@gmail.com
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης