Σ.Ε.Ε Φιλολόγων (ΠΕ02)

Δρ. Ζωή Αντωνοπούλου                                                             
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946700237
E-mail: zanton.tre@gmail.com
Ιστοσελίδα

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης                                                                                                                         
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Απόστολος Βετσόπουλος   
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτ. Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:                                   
E-mail: apostolosve@sch.gr
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης 
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Βασιλική Καραλή                                                                                    
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
E-mail: vaskarali@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/vaskarali

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης 
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Ευφροσύνη Κωσταρά 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936548622
E-mail: fkostara.see02@gmail.com
Webex Meeting Room: https://minedu-secondary.webex.com/meet/fkostara
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης

 


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ/ΣΟΥΣΕΣ


Δρ. Σουσάνα Ζαχαροπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (έως 7/10/2020)
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977141001
E-mail: souzahar@gmail.com
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Λίστα σχολείων Επιστημονικής Ευθύνης