Επικοινωνία – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας


 • ΠΕΚ_Πάτρας_χάρτης_0
  Χάρτης – κτήριο προσωρινής φιλοξενίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
  Εδρα & Αίθουσα Ολομέλειας ΠΕΚΕΣ Δ. Ελλάδας:
  Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Πάτρα 264 41
  (Ισόγειο π. 1ης ΕΠΑΣ Πάτρας) Χάρτης online
 • Γραμματεία. Κοιν. Γραφεία  Σ.Ε.Ε.
  Αρχεία π. ΠΕΚ/ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ Γρ. Σχολ Συμβούλων
  3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας
  Εργατικές Κατοικίες Παραλίας
  Τ.Κ. 26333, Παραλία Πατρών
  Τ.Θ. 2531
  τηλ: 2610526621, 2610526139
  fax: 2610527193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΣΤΕΣ Σ.Ε.Ε. ΠΕΚΕΣ Δ.Ε. ΛΙΣΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΣΔ ΓΙΑ ΣΕΕ
synee-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ με έδρα Δυτ Ελλάδα
synee-de-all@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ με ευθύνη σε Δυτ Ελλάδα (Έδρα Πάτρα ή άλλού)
syneea-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ Π/θμιας Δυτ. Ελλάδας
syneeb-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ Δ/θμιας Δυτ. Ελλάδας
syneed-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ ΠΕ70 Δυτ Ελλάδας
syneek-de@dellad.pde.sch.gr
ΣΕΕ Κοινές Π-Δ/θμιας Δυτ. Ελλάδας

 

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕ86) pe86@ait.sch.gr
Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Αχαϊας (ΠΕ86) pe86@ach.sch.gr
Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Ηλείας (ΠΕ86 pe86@ilei.sch.gr

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ