Σ.Ε.Ε. Π/θμιας

Στην ενότητα αυτή βρίσκετε πληροφορίες για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων (9)

Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών (2)

Σ.Ε.Ε. Κοινών Κλάδων (7)

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών

  
Κοΐδου Έλενα 
Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών

Κουζέλη Χαρούλα
Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων


Βαλμάς Θεοφάνης

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Κονιδάρης Γεώργιος
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Παπαδούρης Παναγιώτης
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Δημόπουλος Βασίλειος

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Μαστρογιάννης Αλέξιος
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Σακκούλης Δημήτριος
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Ζάγκος Γεώργιος

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Νικολακοπούλου Αικατερίνη
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Φελούκα Βασιλική

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

 


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ/ΣΟΥΣΕΣΝικολακοπούλου Ελένη
Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών


Τουρκάκη Διονυσία
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων