Σ.Ε.Ε. Π/θμιας

Στην ενότητα αυτή βρίσκετε πληροφορίες για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων (10)

Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών (3)

Σ.Ε.Ε. Κοινών Κλάδων (8)

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών

  
Κοΐδου Έλενα 
Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών

Κουζέλη Χαρούλα
Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών

Νικολακοπούλου Ελένη
Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων


Βαλμάς Θεοφάνης

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Μαστρογιάννης Αλέξιος
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Τουρκάκη Διονυσία
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Δημόπουλος Βασίλειος

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Νικολακοπούλου Αικατερίνη
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Φελούκα Βασιλική

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Ζάγκος Γεώργιος

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Παπαδούρης Παναγιώτης

Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Κονιδάρης Γεώργιος
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

Σακκούλης Δημήτριος
Σ.Ε.Ε. Δασκάλων