Σ.Ε.Ε Νηπιαγωγών (ΠΕ60)

MEd Έλενα Κοΐδου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail: koidoule@gmail.com

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Χαρούλα Κουζέλη  
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας                                               
Βιογραφικό σημείωμα
Ε-mail: chakouzeli@sch.gr     
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972177654
Webex Meeting Room:  https://minedu-primary2.webex.com/meet/chakouzeli
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης (ημ. τελευτ. ενημ. 02-10-2022 – Απόφ Φ.34.1/8032/22- 09- 2022)

 


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ/ΣΟΥΣΕΣ


MEd Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (από 5/10/2018 έως 31/8/2020)
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail: voineskou@sch.gr
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης


Δρ. Eλένη Διδάχου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail: didachou@sch.gr
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης


MEd Νικολακοπούλου Ελένη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας (από 5/10/2018 έως 31/8/2022)
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail: enikol@sch.gr       Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944348405
Webex Meeting Room: https://minedu-primary.webex.com/meet/enikol
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης