Σ.Ε.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ81)

Ιωάννης Τζωρτζάκης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972289845
E-mail: johntzortzakis@gmail.com
Ιστοσελίδες: http://geopliroforiki.weebly.com/
http://projectkriti.weebly.com/

Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας και ΠΔΕ Πελοποννήσου.


Σχολικό έτος 2021-2022– Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
«Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε Επιστημονική Ημερίδα για την Ανεστραμμένη Τάξη»  Εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας
Τετάρτη 02/02/2022 και ώρα 17:00-20:30
Αρ. Πρωτ 3568, 20/12/21

Αρ. Πρωτ 69, 21/01/22

Έγγραφο

Ημερίδα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+:  Καινοτομία – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση» Σχολικές μονάδες προσχολικής, Α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 09:00-13:30
Αρ. Πρωτ 621, 30/03/22

Έγγραφο

Σχολικό έτος 2020-2021 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
 Επιμορφωτική Συνάντηση για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα μαθήματα της Τεχνολογίας Εκπ/κοί επιστημονικής  ευθύνης
ΠΔΕ Πελοποννήσου
ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
ΠΔΕ Θεσσαλίας
ΠΔΕ ΗπείρουΠέμπτη 12-11- 2020
Αρ. Πρωτ.: 1186 ,09-11-2020

Έγγραφο

 Εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση για τον σχεδιασμό και τα κριτήρια  επιλογής δραστηριοτήτων στα μαθήματα της Τεχνολογίας Εκπαιδευτικοί επιστημονικής  ευθύνης
ΠΔΕ Πελοποννήσου
ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
ΠΔΕ Θεσσαλίας
ΠΔΕ ΗπείρουΤετάρτη 18-11-2020
Αρ. Πρωτ.: 1148 16-11-2020

Έγγραφο

 

«Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση διάχυσης καλών πρακτικών συμμετοχής ΕΠΑΛ σε πρόγραμμα Erasmus» Διευθυντές/ντριες και σε εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ και  ΕΚ των περιοχών ευθύνης των ΣΕΕ της Ομάδας Εργασίας επαγγελματικών ειδικοτήτων (κ.κ.  Κων. Γκέρτζος ΠΕ82, Ευθ. Λιάπης ΠΕ88, Ιωαν. Παδιώτης ΠΕ83, Σπ. Παπαδάκης ΠΕ86, Γερ.  Πομώνης ΠΕ80, Ιωάν. Τζωρτζάκης ΠΕ81, Παν. Φατσέας ΠΕ89, και Ευθ. Τσεγγελίδου ΠΕ87)  και είναι ανοικτή για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και όλων των σχολικών μονάδων.

Παρασκευή 12-03-2021

01-03-2021

Έγγραφο

Συνεργασία των συντονιστών:
Πομώνης Γεράσιμος, Γκέρτζος Κωνσταντίνος, Λιάπης Ευθύμιος, Παπαδάκης Σπυρίδων, Παδιώτης Ιωάννης, Τσεγγελίδου Ευθαλία και Φατσέας Παναγιώτης

 

«Εκδήλωση διάχυσης καλών πρακτικών συμμετοχής ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus»
ΑΝΑΒΟΛΗ
Σάββατο 22 -05 2021 Αρ. Πρωτ. 1015, 14-05-2021

Σε συνεργασία με τους ΣΕΕ:  Κων. Γκέρτζο, Ευθ. Λιάπης, Ιωαν. Παδιώτη, Σπ. Παπαδάκη, Γερ. Πομώνη,, Παν. Φατσέα, και Ευθ. Τσεγγελίδου

«Εκδήλωση διάχυσης καλών πρακτικών συμμετοχής ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus» Εκπ/κούς ΕΠΑΛ, ΕΚ και ΓΕΛ (δια των ΔΔΕ)
ΠΕΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΚΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠέμπτη, 10-06-2021
Αρ. Πρωτ. 1087, 25-05-2021

Έγγραφο

Σε συνεργασία με τους ΣΕΕ:  Κων. Γκέρτζο, Ευθ. Λιάπης, Ιωαν. Παδιώτη, Σπ. Παπαδάκη, Γερ. Πομώνη,, Παν. Φατσέα, και Ευθ. Τσεγγελίδου