Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας

Στην ενότητα αυτή βρίσκετε πληροφορίες για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Σ.Ε.Ε. Θεολόγων (ΠΕ01)

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02)

Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών (ΠΕ03)

Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04)

Σ.Ε.Ε. Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78)

Σ.Ε.Ε. Οικονομίας (ΠΕ80)

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας


Αντωνοπούλου Ζωή
Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02)

Καραλή Βασιλική
Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02)

Πομώνης Γεράσιμος
Σ.Ε.Ε. Οικονομίας (ΠΕ80)

Βετσόπουλος Απόστολος
Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02)

Κωσταρά Ευφροσύνη
ΣΕΕ Φιλολόγων (ΠΕ02)
Χριστόπουλος Νικόλαος
Σ.Ε.Ε. Θεολόγων (ΠΕ01)

Γαριού Αγγελική

Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04)
Μπαλωμένου Αθανασία
Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών (ΠΕ03)

Γεωργούση Ακριβή
Σ.Ε.Ε. Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78)

Νάκος Κωνσταντίνος
Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών (ΠΕ03)