Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας

Στην ενότητα αυτή βρίσκετε πληροφορίες για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Σ.Ε.Ε. Θεολόγων (ΠΕ01)

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02)

Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών (ΠΕ03)

Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04)

Σ.Ε.Ε. Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78)

Σ.Ε.Ε. Οικονομίας (ΠΕ80)