Σ.Ε.Ε. Αγγλικής (ΠΕ06)

MSc Γρηγόριος Σκιαδάς
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977316001
Ε-mail: griskiadas@sch.gr
Webex Meeting Room:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/griskiadas
Ιστοσελίδα

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της Δυτ. Ελλάδας


Σχολικό έτος 2021-2022 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Πρόσκληση σε επιμορφωτική δράση του Σ.Ε.Ε ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Γρηγόρη Σκιαδά, με τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπ/κούς με θέμα: «Η  Μάθηση μέσω Σχεδιασμού ως Προσέγγιση της διδακτικής διεργασίας στο ΕΠΣ-ΞΓ»
 

Μέσω WEBEX 9/9/2021

 

Έγγραφο

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση του Σ.Ε.Ε ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Γρηγόρη Σκιαδά, με τους εκπ/κούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) των νηπιαγωγείων της  Π.Δ.Ε Δυτικής Ελλάδας  Θέμα: «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Προγραμματισμός και προοπτικές Μέσω WEBEX 15/9/2021 Έγγραφο
Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση του Κέντρου Αριστείας «Πολυγλωσσία και Γλωσσική Πολιτική του Ε.Κ.Π.Α Μέσω WEBEX 25/9/2021 Έγγραφο
Εξ Αποστάσεως  Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς  ΠΕ06 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας” με τίτλο «ELT Methodology Course» Μέσω WEBEX
11-15/10/2021 και 16-21/10/2021
Έγγραφο
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ06: Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)_3η περίοδος». Μέσω WEBEX
5/10/2021 και
12/10/2021
Έγγραφο
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ06: Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)_4η περίοδος». Μέσω WEBEX
29/11-6/12/2021
Έγγραφο
«Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό ιστοσεμινάριο για την Ανεστραμμένη Τάξη» Μέσω WEBEX
2/2/2022
Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ06 (Αγγλικών) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα “Αποκαλύπτοντας τη  ́μαγεία’ των μαγικών βιβλίων” Μέσω WEBEX
9/12/2021
Έγγραφο
Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ06 (Αγγλικών) που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Α.Ν. με θέμα: «Η εφαρμογή του προγράμματος Εισαγωγής των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο (Ε.Α.Ν.) μέσα από την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών» Μέσω WEBEX
3/2/2022
Έγγραφο
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)_1η Φάση – 6η περίοδος». Μέσω WEBEX
3/2/2022
Έγγραφο
Ενημέρωση για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)_Ενδιαφέρουσες δράσεις».  Μέσω WEBEX
25/2/2022
 

Έγγραφο

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ06 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης” με θέμα: “Εκπαιδεύοντας τους μαθητές να διαμεσολαβούν αποτελεσματικά μεταξύ γλωσσών χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Ευρωπαϊκού έργου METLA (ECML)” Μέσω WEBEX
4/4/2022
Έγγραφο
«Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση» Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 στην Εστία Επιστημών Πάτρας
(09:00-13:30) στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών
 

Έγγραφο

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ06: Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)_8η περίοδος». Μέσω WEBEX
11/4/2022
Έγγραφο

 

Σχολικό έτος 2020-2021 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
“Ενημερωτική επιστολή για την πιλοτική εισαγωγή των αγγλικών στο Νηπιαγωγείο” 30/9/2020 Έγγραφο
«Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ05 Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ06 Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας και ΠΕ07 Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Χρήση πλατφόρμας Webex στην σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία» Μέσω WEBEX 24/11/2020 Έγγραφο
 «Πρόσκληση σε επιμορφωτική τηλε-συνάντηση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας των πιλοτικών νηπιαγωγείων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδαςμε θέμα: Πρώτα δείγματα της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση. Καταγραφή προτάσεων και/ή προβληματισμών.” Μέσω WEBEX 6/10/2020 Έγγραφο
“Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ06 Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Δ.Ε Δυτικής Ελλάδας σε τηλεδιασκέψεις στα πλαίσια της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με θέμα «Η ΕΞΑΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρατηρήσεις, προβληματισμοί, προτάσεις». Μέσω WEBEX  16,17,18/12/2020 Έγγραφο
“Διαδικτυακή ημερίδα εκπαιδευτικών ΠΕ06 ΕΠΑ.Λ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας” με θέμα: “Προκλήσεις και προτάσεις στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ)”. Μέσω WEBEX  6/2/2021 Έγγραφο

 

“Πρόσκληση Διευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης σε τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσμε θέμα «Η ΕΞΑΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρατηρήσεις, προβληματισμοί, προτάσεις». Μέσω WEBEX  7/12/2020 Έγγραφο
  “Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ06 Π/θμιας Εκπ/σης της Π.Δ.Ε Δυτικής Ελλάδας σε τηεδιασκέψεις στα πλαίσια της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με θέμα «Η ΕΞΑΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρατηρήσεις, προβληματισμοί, προτάσεις». Μέσω WEBEX  16,17,18/12/2020 Έγγραφο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγήσεις στην Πανελλαδική Διαδικτυακή Δι-ημερίδα για την εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος “Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, με τίτλο: «Η διδασκαλία της Αγγλικής στην προσχολική εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην πράξη». Μέσω WEBEX  28,29/5/2021  Έγγραφο
“Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Δ/θμιας Εκπ/σης της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο «ELT Methodology Course» Μέσω WEBEX  13/4/ έως 23/5/2021 και από 24-30/5/2021  Έγγραφο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγήσεις στην Πανελλαδική Διαδικτυακή Διημερίδα με θέμα “Η διδασκαλία της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία” Μέσω WEBEX  28-29/5/2021 Έγγραφο

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Η διδασκαλία της Αγγλικής σε ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ και η διδακτική διεργασία “Μάθηση μέσω Σχεδιασμού 16.10.2019,
2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου
22.10.2019,
4ο Γυμνάσιο Πύργου
29.10.2019,
5ο ΓΕΛ Αγρινίου
31.10.2019,
ΓΕΛ Αμφιλοχίας
Έγγραφο
“Η διδασκαλία της Αγγλικής σε ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ και η διδακτική διεργασία “Μάθηση μέσω Σχεδιασμού.”” 18.12.2019,
6ο Γυμνάσιο Πάτρας
Έγγραφο
Η διδακτική διεργασία της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού και η ένταξή της στο ΕΠΣ-ΞΓ. 20.12.2019,
12ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
Έγγραφο
Η διδακτική διεργασία της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού και η ένταξή της στο ΕΠΣ-ΞΓ. 29.01.2020,
6ο Γυμνάσιο Πάτρας
Έγγραφο
Η διδακτική διεργασία της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού και η ένταξή της στο ΕΠΣ-ΞΓ. 04.02.2020,
4ο ΓΕΛ Αγρινίου
Έγγραφο
Enriching English Teaching Material 18.02.2020,
6ο Γυμνάσιο Πάτρας
18.02.2020,
2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
19.02.2020,
5ο ΓΕΛ Αγρινίου
Έγγραφο

Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής  Γλώσσας Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Π/θμιας και Δ/μιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 25/02/2019, 19ο Γυμνάσιο Πάτρας Πρόσκληση
Πραγματοποίηση B΄ κύκλου επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) 06-03-2019, Αμαλιάδα, Αγρίνιο 13-03-201 Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση 27/03/2019, Αγρίνιο  Πρόσκληση