Σ.Ε.Ε. Θεολόγων (ΠΕ01)

Νικόλαος Χριστόπουλος, Th.M, Ma.Pm.
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977703041
E-mail:  syn01-pel@sch.gr 
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας και  ΠΔΕ Πελοποννήσου.

 

Σχολικό έτος 2020-2021 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
«Επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων με χρήση διαδικτυακών εργαλείων ΕξΑΕ» ΣΧΕΤ.: α) Ν.4547/2018, άρθ. 5, παρ.3 και 6 (ΦΕΚ 102, τ. Α’/12-06-2018 και   β) Υ.Α. 158733/ΓΔ4, αρθ. 3, παρ. 3 (ε’-ι’) (ΦΕΚ 4299, τ. Β’/27-09-2018). Θεολόγους των  σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Τετάρτη 09-09-2020, ώρα 10:00- 12:00

Αρ. πρωτ.785 /04-09-2020

Έγγραφο

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης Πληροφορίες Δράσης
Ενημερωτική συνάντηση Θεολόγων Ηλείας 24 Ιουνίου 2019,  1ο Γυμνάσιο Πύργου Έγγραφο
Ενημερωτική συνάντηση Θεολόγων Αχαίας 25 Ιουνίου 2019,  8ο ΓΕΛ Πάτρας ‘Έγγραφο
Ενημερωτική συνάντηση Θεολόγων Αιτωλοακαρνανίας 26 Ιουνίου 2019,  2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου Έγγραφο
Ενημερωτική συνάντηση Θεολόγων Αιτωλοακαρνανίας 27  Ιουνίου 2019,  Μουσικό Σχολείο Αγρινίου
Έγγραφο