Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής


Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας


Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας


Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας

1o Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας

2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας

Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας


ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Δ.Δ.Ε. Ηλείας


Ε.Κ.Φ.Ε. Αγρινίου

Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγίου

Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλείας

Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσολογγίου

Ε.Κ.Φ.Ε. Πάτρας


Κ.Π.Ε. Θέρμου

Κ.Π.Ε. Κλειτορίας – Ακράτας

Κ.Π.Ε. Κρεστένων

Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου


Χάρτης Σχολικών Mονάδων
(Πηγή: ΠΣΔ) (Μπορείτε να βρείτε  τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας αλλά και όλης της Ελλάδας)

Μητρώο Σχολικών Μονάδων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
(Αναζητήστε και δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για τις σχολικές μονάδες που σας ενδιαφέρουν με βάση το όνομα, την πόλη και  άλλα κριτήρια)


Ψηφιακό Σχολείο

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές και εκπαιδευτικούς

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Πλατφόρμα Δημοκρατική Παιδεία

Ιστοσελίδα τμήματος δικαιωμάτων του παιδιού