Σ.Ε.Ε. Επαγγελματικών Κλάδων

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) για εκπαιδευτικούς Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.


Γκέρτζος Κωνσταντίνος
Σ.Ε.Ε. Μηχανολόγων (ΠΕ82)

Παδιώτης Ιωάννης
Σ.Ε.Ε. Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83)

Τσεγγελίδου Ευθαλία

Σ.Ε.Ε. Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87)

Λιάπης Ευθύμιος
Σ.Ε.Ε. Γεωπονίας, Διατροφής & Περιβάλλοντος (ΠΕ88)

Τζωρτζάκης Ιωάννης
Σ.Ε.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ81)

Φατσέας Παναγιώτης
Σ.Ε.Ε. Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89)

Σ.Ε.Ε. Ηλεκτρονικών ΠΕ 84 (Κενή Θέση)