Σ.Ε.Ε. Επαγγελματικών Κλάδων

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) για εκπαιδευτικούς Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.