Σ.Ε.Ε. Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87)

Δρ. Ευθαλία Τσεγγελίδου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948446230

E-mail: tsegelidu@gmail.com
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της Δυτ. Ελλάδας