Σ.Ε.Ε. Οικονομίας (ΠΕ80)

Γεράσιμος Πομώνης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτ. Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977941969
E-mail: gerpomonis@sch.gr
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας και Π.Δ.Ε Πελοποννήσου.

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 10.09.2019, 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 11.09.2019, 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 12.09.2019, 4ο ΓΕΛ Τρίπολης Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 13.09.2019, 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 16.09.2019, 4ο ΓΕΛ Κορίνθου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 17.09.2019, 4ο ΓΕΛ Πύργου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 19.09.2019, 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 20.09.2019, 13ο ΓΕΛ Πατρών Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 23.10.2019, 7ο ΕΠΑΛ Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 13.11.2019, 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 14.11.2019, 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 20.11.2019, 1ο  ΕΠΑΛ Κορίνθου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 26.11.2019, 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 27.11.2019, 1ο ΕΠΑΛ Τρίπολης Έγγραφο
 Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο 09.12.2019, Αμφιθέατρο ΠΑΜ15, Πανεπιστήμιο Πάτρας Έγγραφο
 Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο 10.01.2020, Αμφιθέατρο ΠΑΜ15, Πανεπιστήμιο Πάτρας Έγγραφο

Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
Επιμορφωτικές Συναντήσεις, για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 12, 13 και 19/03/2019 στην Καλαμάτα, Τρίπολη και Κόρινθο Πρόσκληση
Πρόσκλησης εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέματα: α) Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα Πολιτική Παιδεία της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, β) Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, γ)Γενική, Ειδική Διδακτική, Παιδαγωγική Οικονομικών Μαθημάτων 26-03-2019, Πανεπιστήμιο Πατρών Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση με Διευθυντές Γυμνασίων Παιδαγωγικής Ευθύνης  για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
02 Απριλίου 2019, 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου
Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση με εκπαιδευτικούς για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
16/04/2019, Ναύπλιο & 17/04/2019, Σπάρτη Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση με εκπαιδευτικούς  για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 16 Απριλίου 2019, 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση με εκπαιδευτικούς  για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 17 Απριλίου 2019, 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου Πρόσκληση
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέματα: α) Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτική προσέγγιση, Αρχών Οικονομικής Θεωρίας Γ ΓΕΛ και Γ ΕΠΑΛ (Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα, β)Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτική προσέγγιση, Αρχών Γενικής Λογιστικής Β΄ ΕΠΑΛ και Εργαστηριακή Υποστήριξη γ)Πρόγραμμα Σπουδών Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης (Επιλογής Γ ΓΕΛ, Πανελλαδικά Εξεταζόμενο Γ ΕΠΑΛ) Ειδική Θεματική: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, ΑΟΔ Γ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
13/5/2019, Πανεπιστήμιο Πατρών Πρόσκληση