Σ.Ε.Ε. Οικονομίας (ΠΕ80)

Γεράσιμος Πομώνης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτ. Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977941969
E-mail: gerpomonis@sch.gr
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας και Π.Δ.Ε Πελοποννήσου.

Σχολικό έτος 2021-2022 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
«Πρόσκληση σε Επιμορφωτική ημερίδα των Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
Τετάρτη 08/09/21
09:00-12:30
Σε συνεργασία με τους/τις
κ.κ. ΣΕΕ Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας
Αρ. Πρ 1994, 06/09/21

Έγγραφο

«Πρόσκληση Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών ΠΕ80 Οικονομίας σε Επιμορφωτική  Συνάντηση»

 

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ , ΑΧΑΪΑΣ.  ΗΛΕΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Πέμπτη 09/09/2021 και ώρα 09:00-13:00
Α/Α 36,Αρ. Πρωτ2025 , 08/09/21

Έγγραφο

Πραγματοποίησης Επιμορφωτικών Συναντήσεων Δ.Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 11:30-14:00
Τρίτη 23/11/2021 και ώρα 11:30-14:00
Τετάρτη 24/11/2021 και ώρα 11:30-14:00
Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 11:30-14:00
Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 11:30-14:00
Α/Α 34, Αρ. Πρωτ. 3206, 08/11/21

Έγγραφο

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας και λοιπών Κλάδων που διδάσκουν Οικονομικά, Διοικητικά και Λογιστικά μαθήματα σε επιμορφωτική συνάντηση Εκπ/κούς ΠΕ80 Οικονομίας ή άλλων Κλάδων/Ειδικοτήτων που διδάσκουν σχετικά μαθήματα και υπηρετούν σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και άλλες Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Κορινθίας
Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 11:30-14:00 
Α/Α 38, Αρ. Πρωτ. 3210, 16/11/21

Έγγραφο

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας και λοιπών Κλάδων που διδάσκουν Οικονομικά, Διοικητικά και Λογιστικά μαθήματα σε επιμορφωτική συνάντηση Εκπ/κούς ΠΕ80 Οικονομίας ή άλλων Κλάδων/Ειδικοτήτων που διδάσκουν σχετικά μαθήματα και υπηρετούν σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και άλλες Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Λακωνίας
Τρίτη 23/11/2021 και ώρα 11:30-14:00
Α/Α 39, Αρ. Πρωτ. 3235, 18/11/21

Έγγραφο

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας και λοιπών Κλάδων που διδάσκουν Οικονομικά, Διοικητικά και Λογιστικά μαθήματα σε επιμορφωτική συνάντηση Εκπ/κούς ΠΕ80 Οικονομίας ή άλλων Κλάδων/Ειδικοτήτων που διδάσκουν σχετικά μαθήματα και υπηρετούν σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και άλλες Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Μεσσηνίας
Τετάρτη 24/11/2021 και ώρα 11:30-14:00
Α/Α 40, Αρ. Πρωτ. 3236, 18/11/21

Έγγραφο

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας και λοιπών Κλάδων που διδάσκουν Οικονομικά, Διοικητικά και Λογιστικά μαθήματα σε επιμορφωτική συνάντηση Εκπ/κούς ΠΕ80 Οικονομίας ή άλλων Κλάδων/Ειδικοτήτων που διδάσκουν σχετικά μαθήματα και υπηρετούν σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και άλλες Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Ηλείας
Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 11:30-14:00
Α/Α 41, Αρ. Πρωτ. 3246, 22/11/21

Έγγραφο

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας και λοιπών Κλάδων που διδάσκουν Οικονομικά, Διοικητικά και Λογιστικά μαθήματα σε επιμορφωτική συνάντηση»

 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ80 Οικονομίας ή άλλων Κλάδων/Ειδικοτήτων που διδάσκουν σχετικά μαθήματα και υπηρετούν σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και άλλες Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αρκαδίας
Τρίτη 07/12/2021 και ώρα 11:30-14:00
Α/Α 42, Αρ. Πρωτ. 3335, 03/12/21

Έγγραφο

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας και λοιπών Κλάδων που διδάσκουν Οικονομικά, Διοικητικά και Λογιστικά μαθήματα σε επιμορφωτική συνάντηση»

 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ80 Οικονομίας ή άλλων Κλάδων/Ειδικοτήτων που διδάσκουν σχετικά μαθήματα και υπηρετούν σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και άλλες Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αργολίδας
Τετάρτη 08/12/2021 και ώρα 11:30-14:00 
Α/Α 43, Αρ. Πρωτ. 3338, 03/12/21

Έγγραφο

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας και λοιπών Κλάδων που διδάσκουν Οικονομικά, Διοικητικά και Λογιστικά μαθήματα σε επιμορφωτική συνάντηση»

 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ80 Οικονομίας ή άλλων Κλάδων/Ειδικοτήτων που διδάσκουν σχετικά μαθήματα και υπηρετούν σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και άλλες Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας
Παρασκευή 10/12/2021 και ώρα 11:30-14:00
Α/Α 44, Αρ. Πρωτ. 3357, 06/12/21

Έγγραφο

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας και λοιπών Κλάδων που διδάσκουν Οικονομικά, Διοικητικά και Λογιστικά μαθήματα σε επιμορφωτική συνάντηση»

 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ80 Οικονομίας ή άλλων Κλάδων/Ειδικοτήτων που διδάσκουν σχετικά μαθήματα και υπηρετούν σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και άλλες Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αιτ/νίας
Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 11:30-14:00
Α/Α 45, Αρ. Πρωτ. 3347, 06/12/21

Έγγραφο

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε Επιστημονική Ημερίδα για την Ανεστραμμένη Τάξη» Εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας
Τετάρτη 02/02/2022 και ώρα 17:00-20:30
Αρ. Πρωτ 3568, 20/12/21

Αρ. Πρωτ 69, 21/01/22

 

Έγγραφο

Ημερίδα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus + : Καινοτομία – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση» Σχολικές μονάδες προσχολικής, Α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 09:00-13:30
Αρ. Πρωτ 621, 30/03/22

Έγγραφο

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας και λοιπών Κλάδων που διδάσκουν Οικονομικά, Διοικητικά και Λογιστικά μαθήματα σε επιμορφωτική συνάντηση». Εκπαιδευτικούς ΠΕ80 Οικονομίας ή άλλων Κλάδων/Ειδικοτήτων που διδάσκουν σχετικά μαθήματα και υπηρετούν σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και άλλες Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας
Τετάρτη 11/05/2022 και ώρα 11:30-14:00
Α/Α 46, Αρ. Πρωτ. 810, 05/05/22

Έγγραφο

Σχολικό έτος 2020-2021 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
«Επιμορφωτικό – ενημερωτικό σεμινάριο για το θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή στα ΕΠΑΛ της δράσης Μ.Ν.Α.Ε.» κ.κ. Δ/ντές-ντριες
ΕΠΑΛ και ΕΚ
των ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Τετάρτη, 03-03-2021
α/α 30 01-03-2021

Έγγραφο

«Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση διάχυσης καλών πρακτικών συμμετοχής ΕΠΑΛ σε πρόγραμμα Erasmus» Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ88 των  σχολικών μονάδων (Γυμνασίων, ΕΠΑΛ,  ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΕΕΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας,
Παρασκευή, 12-03-2021
01-03-2021

Έγγραφο

Συνεργασία των συντονιστών:

Γκέρτζος Κωνσταντίνος, Λιάπης Ευθύμιος, Παπαδάκης Σπυρίδων, Παδιώτης Ιωάννης, Τζωρτζάκης Ιωάννης, Τσεγγελίδου Ευθαλία και Φατσέας Παναγιώτης

«Πρόσκληση Εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας κ.ά. Κλάδων σε ιστοσεμινάριο» – ΑΜΠ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Εκπ/κούς ΠΕ80 Οικονομίας που υπηρετούν σε σχολεία των ΔΔΕ:
– ΑΧΑΪΑΣ
– ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
– ΗΛΕΙΑΣΔευτέρα, 29-03-2021,Διδακτική/Αξιολόγηση Μαθημάτων Γυμνασίου
12:45 Διδακτική/Αξιολόγηση Μαθημάτων Α Τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
13:00 Διδακτική Μαθημάτων Β Τάξης ΕΠΑΛ
13:15 Διδακτική Μαθημάτων Γ Τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
α/α 31, 23-03-2021

Έγγραφο

«Πρόσκληση Εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας κ.ά. Κλάδων σε ιστοσεμινάριο»- ΑΜΠ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Εκπ/κούς ΠΕ80 Οικονομίας που υπηρετούν σε σχολεία των ΔΔΕ:  – ΑΡΚΑΔΙΑΣ
– ΛΑΚΩΝΙΑΣ
– ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤρίτη 30-03-2021,12:30 Διδακτική/Αξιολόγηση Μαθημάτων Γυμνασίου
12:45 Διδακτική/Αξιολόγηση Μαθημάτων Α Τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
13:00 Διδακτική Μαθημάτων Β Τάξης ΕΠΑΛ
13:15 Διδακτική Μαθημάτων Γ Τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
α/α 32, 23-03-2021

Έγγραφο

«Πρόσκληση Εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας κ.ά. Κλάδων σε ιστοσεμινάριο» – ΑΜΠ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Εκπ/κούς ΠΕ80 Οικονομίας  που υπηρετούν σε σχολεία των ΔΔΕ:
– ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
– ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΤετάρτη, 31-03-2021,Διδακτική/Αξιολόγηση Μαθημάτων Γυμνασίου12:45 Διδακτική/Αξιολόγηση Μαθημάτων Α Τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
13:00 Διδακτική Μαθημάτων Β Τάξης ΕΠΑΛ
13:15 Διδακτική Μαθημάτων Γ Τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
α/α 33, 23-03-2021

Έγγραφο

«Εκδήλωση διάχυσης καλών πρακτικών συμμετοχής ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus»

ΑΝΑΒΟΛΗ

Σάββατο 22 -05 2021,  ώρα 16:00-20:30 Αρ. Πρωτ. 1015, 14-05-2021

Σε συνεργασία με τους ΣΕΕ:  Κων. Γκέρτζο, Ευθ. Λιάπης, Ιωαν. Παδιώτη, Σπ. Παπαδάκη, Ιωάν. Τζωρτζάκη, Παν. Φατσέα, και Ευθ. Τσεγγελίδου

 «Εκδήλωση διάχυσης καλών πρακτικών συμμετοχής ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus» Εκπ/κούς ΕΠΑΛ, ΕΚ και ΓΕΛ (δια των ΔΔΕ)
ΠΕΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΚΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
– 6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πέμπτη, 10-06-2021
Αρ. Πρωτ. 1087, 25-05-2021

Έγγραφο

Σε συνεργασία με τους ΣΕΕ:  Κων. Γκέρτζο, Ευθ. Λιάπης, Ιωαν. Παδιώτη, Σπ. Παπαδάκη, Ιωάν. Τζωρτζάκη, Παν. Φατσέα, και Ευθ. Τσεγγελίδου

 

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 10.09.2019, 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 11.09.2019, 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 12.09.2019, 4ο ΓΕΛ Τρίπολης Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 13.09.2019, 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 16.09.2019, 4ο ΓΕΛ Κορίνθου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 17.09.2019, 4ο ΓΕΛ Πύργου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 19.09.2019, 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 20.09.2019, 13ο ΓΕΛ Πατρών Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 23.10.2019, 7ο ΕΠΑΛ Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 13.11.2019, 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 14.11.2019, 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 20.11.2019, 1ο  ΕΠΑΛ Κορίνθου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 26.11.2019, 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου Έγγραφο
Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 που διδάσκουν σε ΕΠΑΛ 27.11.2019, 1ο ΕΠΑΛ Τρίπολης Έγγραφο
 Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο 09.12.2019, Αμφιθέατρο ΠΑΜ15, Πανεπιστήμιο Πάτρας Έγγραφο
 Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο 10.01.2020, Αμφιθέατρο ΠΑΜ15, Πανεπιστήμιο Πάτρας Έγγραφο

Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
Επιμορφωτικές Συναντήσεις, για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 12, 13 και 19/03/2019 στην Καλαμάτα, Τρίπολη και Κόρινθο Πρόσκληση
Πρόσκλησης εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέματα: α) Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα Πολιτική Παιδεία της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, β) Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, γ)Γενική, Ειδική Διδακτική, Παιδαγωγική Οικονομικών Μαθημάτων 26-03-2019, Πανεπιστήμιο Πατρών Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση με Διευθυντές Γυμνασίων Παιδαγωγικής Ευθύνης  για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
02 Απριλίου 2019, 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου
Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση με εκπαιδευτικούς για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
16/04/2019, Ναύπλιο & 17/04/2019, Σπάρτη Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση με εκπαιδευτικούς  για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 16 Απριλίου 2019, 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση με εκπαιδευτικούς  για: α) το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου, σύμφωνα με το (α) σχετικό, και  β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΠΣ και την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Α΄ ή/και Κοινής Ανάθεσης στους εκπ/κούς ΠΕ80, που υπηρετούν σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 17 Απριλίου 2019, 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου Πρόσκληση
Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέματα: α) Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτική προσέγγιση, Αρχών Οικονομικής Θεωρίας Γ ΓΕΛ και Γ ΕΠΑΛ (Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα, β)Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτική προσέγγιση, Αρχών Γενικής Λογιστικής Β΄ ΕΠΑΛ και Εργαστηριακή Υποστήριξη γ)Πρόγραμμα Σπουδών Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης (Επιλογής Γ ΓΕΛ, Πανελλαδικά Εξεταζόμενο Γ ΕΠΑΛ) Ειδική Θεματική: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, ΑΟΔ Γ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
13/5/2019, Πανεπιστήμιο Πατρών Πρόσκληση