Τεχνική Υποστήριξη

DSCN1592

Για το σχολικό έτος 2022-2023 δεν έγινε διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ86.

Για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 υπηρέτησε με διάθεση η εκπαιδευτικός Τσακαλογιάννη Γεωργία ΠΕ86.

Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν έγινε διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ86.

Ως Τεχνικό Προσωπικό με διάθεση στο ΠΕ.ΚΕ.Σ Δυτικής Ελλάδας υπηρέτησε το σχ. ετ. 2018-2019  με διάθεση η εκπαιδευτικός  κ.  Ασημίνα Δαλάπα ΠΕ86 με αρμοδιότητες:

  • Συντήρηση Ιστοσελίδας, Ιστολογίου και Συστημάτων διαχείρισης μαθημάτων και μάθησης
  • Τεχνική Υποστήριξη Επιμορφωτικών Σεμιναρίων