Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης

Δρ. Δημήτριος Ζησιμόπουλος         
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτ. Ελλάδας
Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας από 10-05-2019                                      
Βιογραφικό σημείωμα                                                                                   
E-mail: dzisimop@sch.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977569354
Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής και Επιστημoνικής Ευθύνης

Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
Επιμόρφωση σε θέματα  καθηκοντολογίου, επιστημονικής και παιδαγωγικής διαχείρισης μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 04/12/2018, 64ο Δ.Σ Πάτρας Πρόσκληση
Επιμορφωτικές Συνατήσεις με θέμα: «Σχεδιασμός συνεργατικής διδασκαλίας και εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση» 22/01/2019, 2ο Δ.Σ. Αγρινίου & 24- 01- 2019 2ο Δ.Σ. Μεσολογγίου Πρόσκληση
Πρόσκληση σε Επιμορφωτικές Ημερίδες με θέματα: «Νέες Δομές Στήριξης: ψΤο έργο των Σ.Δ.Ε.Υ., των Ε.Δ.Ε.Α.Υ και των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης, Διασύνδεση με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Στήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)« 19/2/2019, 4ο Δ.Σ. Ναυπάκτου, 21/2/2019 7Ο Δ.Σ. Αγρινίου, 26/2/2019 64ο Δ.Σ. Πατρών Πρόσκληση
Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:  Νέες Δομές Στήριξης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-Κ.Ε.Σ.Υ.-Κ.Ε.Α.), Το έργο των Ε.Δ.Ε.Α.Υ, των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης και της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, Διασύνδεση  με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Στήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Τρίτη, 5/3/2019, 5ο Δ.Σ. Πύργου Πρόσκληση 
Πρόσκληση των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επιμορφωτικές ημερίδες του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΕΑΕΕ Δημήτρη Ζησιμόπουλου, με θέματα:  α) Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών, β) Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Θεωρία και πράξη 09/4/2019, 4ο Δημ.Σχ. Ναυπάκτου & 15/4/2019 3o Δημ.Σχ. Μεσολογγίου Πρόσκληση 
Πρόσκληση των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της 6ης Ενότητας Σχολείων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας σε επιμορφωτικές ημερίδες του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΕΑΕΕ Δημήτρη Ζησιμόπουλου, με θέμα:  Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: Το «Τι, το «Γιατί» και το «Πώς»

12/04/2019 & 15/14/2019 16ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας Πρόσκληση
«Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις – Διαχείριση Προβλημάτων Τάξης, του ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Δημήτρη Ζησιμόπουλου» 14/5/2019, 1o Δ.Σ. Βόνιτσας Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση  19/3/2019,27/3/2019, 29/3/2019, 2/4/2019, 3/4/2019, 26/3/2019, Πάτρα, Αίγιο, Αγρίνιο, Πύργος, Μεσολόγγι
 Πρόσκληση
Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, Διαχείριση Προβλημάτων Τάξης» 21/6/2019, Πάτρα Πρόσκληση