Γραμματειακή Υποστήριξη

DSCN1592Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-20, για τη γραμματειακή υποστήριξη έχουν διατεθείστο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  η  εκπαιδευτικός   κ. Χαϊκάλη Ανδρομάχη ΠΕ79 (από 03-09-2019 έως τη λήψη του διδακτικού έτους 2019-2020) , η εκπαιδευτικός Καλλιβωκά Γαρυφαλιά ΠΕ70  (από 06-09-2019 έως τη λήψη του διδακτικού έτους 2019-2020) και η εκπαιδευτικός κ.κ. Πηνελόπη Αποστολοπούλου ΠΕ60  (από 03-09-2019 έως τη λήψη του διδακτικού έτους 2019-2020).

Οι διατιθμένοι εκπαιδευτικοί αναλμβάνου τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Γραμματέας Ολομέλειας:  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 2. Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 3. Διεκπεραίωση Έντυπης Αλληλογραφίας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 4. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης – Πρωτόκολλο: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 5. Υπεύθυνη Βιβλίου Υλικού και Λογισμικού : Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 6. Υπεύθυνη για το Αρχείο του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας –  Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  και υπεύθυνες των Αρχείων π.  Δομών-Γραφείων που έχει πραλάβει το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
  :
  α) π. ΠΕΚ Πάτρας, π. ΣΕΛΜΕ Πάτρας και π. ΣΕΛΔΕ Πάτρας, Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  β) π. Γραφείου Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  γ) π. Γραφείων Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  δ) των π. Γραφείων Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας και ε) των π. Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας : Πηνελόπη Αποστολοπούλου,
 7.  Υποστήριξη ΑΜΠ  ΠΕΚΕΣ:  Καλλιβωκά Γαρυφαλιά
 8. Υποστήριξη Οργανωτικού Συντονιστή και Αν. Οργ. Συν/στή:  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 9. Υποστήριξη Σ.Ε.Ε. Π/θμιας: Καλλιβωκά Γαρυφαλιά
 10. Υποστήριξη Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας:  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 11. Υποστήριξη Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων: Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 12. Υποστήριξη Ομάδων Εργασίας ΠΕΚΕΣ: Καλλιβωκά Γαρυφαλιά
 13. Υποστήριξη Αυτοπιμορφώσεων ΣΕΕ: «Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ»
 14. Υποστήριξη Ολομέλειας – Τηλεδιασκέψεων –¨Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ»
 15. Ενημέρωσης Ιστολογίου – Συντήρηση Εξοπλισμού :  ¨Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ»
 16. Υποστήριξη Επιμορφώσεων μεγάλης κλίμακα¨Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ»
 17. ΥποστήριξηΠροαιρετικών Απογευματικών Επιμορφώσεων μιρκής και μεσαίας κλίμακας: «Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ»

Την σχολική χρονιά 2018-19, για γραμματειακή υποστήριξη υπηρέτησαν στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  η αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, εκπαιδευτικός   κ. Χαϊκάλη Ανδρομάχη ΠΕ79  και με διάθεση οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Πηνελόπη Αποστολοπούλου ΠΕ60, Ασημίνα Δαλάπα ΠΕ86, Ανδρομάχη Φιλιππίδη ΠΕ60 και Δήμητρα Πίτσου ΠΕ79 με αρμοδιότητες:

 1. Γραμματειακή Υποστήριξη-: Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 2. Υπεύθυνη των Οικονομικών : Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 3. Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: Ασημίνα Δαλάπα
 4. Διεκπεραίωση Έντυπης Αλληλογραφίας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 5. Υπεύθυνες για το Αρχείο του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – και των Αρχείων:
  α) π. ΠΕΚ Πάτρας, π. ΣΕΛΜΕ και π. ΣΕΛΔΕ, Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  β) π. Γραφείου Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  γ) π. Γραφείων Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  δ) των π. Γραφείων Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας και ε) των π. Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας : Πηνελόπη Αποστολοπούλου,
 6. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης – Πρωτόκολλο: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 7. Υπεύθυνη Βιβλίου Υλικού και Λογισμικού : Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 8. Υποστήριξη ΑΜΠ & Ομάδων Εργασίας ΠΕΚΕΣ: Δήμητρα Πίτσου
 9. Υποστήριξη Ολομέλειας – Τηλεδιασκέψεων – Ενημέρωσης Ιστολογίου : Ανδρομάχη Φιλιππίδη
 10. Υποστήριξη Επιμορφώσεων μεγάλης κλίμακας: Ανδρομάχη Φιλιππίδη
 11. Υποστήριξη Προαιρετικών Απογευματικών Επιμορφώσεων μεσαίας και μικρής κλίμακας: Ασημίνα Δαλάπα