Γραμματειακή Υποστήριξη

DSCN1592Το τρέχων Σχολικό Έτος 2020-21, για τη γραμματειακή υποστήριξη έχουν διατεθεί στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας η εκπαιδευτικός κ. Πηνελόπη Αποστολοπούλου ΠΕ60 (από 01-09-2020 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021), η εκπαιδευτικός κ. Καλλιβωκά Γαρυφαλλιά ΠΕ70 (από 01-09-2020 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021), η εκπαιδευτικός κ. Μπαλή Γεωργία ΠΕ08 (από 02-09-2020 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021) και η εκπαιδευτικός  κ. Τσακαλογιάννη Γεωργία ΠΕ86 (από 01-09-2020 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021).

Οι διατεθειμένες εκπαιδευτικοί για το Σχολ. Έτος 2020-21 αναλαμβάνουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Γραμματέας Ολομέλειας: Γεωργία Μπαλή.
 2. Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: Γαρυφαλλιά Καλλιβωκά, Γεωργία Μπαλή
 3. Διεκπεραίωση Έντυπης Αλληλογραφίας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 4. Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης-Πρωτόκολλου: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 5. Υπεύθυνη Βιβλίου Υλικού και Λογισμικού: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 6. Υπεύθυνη για το Αρχείο του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου.
 7. Υπεύθυνες των Αρχείων π.Δομών- Γραφείων που έχει παραλάβει το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας:
  1. π. ΠΕΚ Πάτρας, π. ΣΕΛΜΕ Πάτρας και π. ΣΕΛΔΕ Πάτρας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  2. π. Γραφείο Επιστημονικής Ευθύνης και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: Γαρυφαλλιά  Καλλιβωκά
  3. π. Γραφείο Επιστημονικής Ευθύνης και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: Γεωργία Μπαλή.
  4. των π. Γραφείων Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας και
  5. των π. Γραφείων οδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου.
 8. Διαχείριση Α.Μ.Π. Π.Ε.Κ.Ε.Σ: Γαρυφαλλιά  Καλλιβωκά
 9. Διαχείριση Ετήσιων Ατομικών Απολογισμών Σ.Ε.Ε. Π.Ε.Κ.Ε.Σ: Πηνελόπη Αποστολοπούλου.
 10. Υποστήριξη Οργανωτικού Συντονιστή: Γεωργία Τσακαλογιάννη
  και Αναπληρωτή Οργανωτικού Συντονιστή: Γαρυφαλλιά  Καλλιβωκά.
 11. Υποστήριξη ΣΕΕ Π/θμιας, , Κοινών Ειδικοτήτων Ξένων Γλωσσών, Ειδικής Αγωγής &  Ενταξιακής Εκπ/σης και  Εκπαίδευσης για την Αειφορία: Γαρυφαλλιά  Καλλιβωκά.
 12. Υποστήριξη ΣΕΕ Δ/θμιας, Κοινών Ειδικοτήτων Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής Θεατρικής Αγωγής και Επαγγελματικών Κλάδων: Γεωργία Μπαλή.
 13. Υποστήριξη Ομάδων Εργασίας ΠΕΚΕΣ: Γαρυφαλλιά Καλλιβωκά.
 14. Υποστήριξη Αυτοεπιμορφώσεων ΣΕΕ: Γεωργία Τσακαλογιάννη.
 15. Υποστήριξη Ολομέλειας- Τηλεδιασκέψεων: Γεωργία Τσακαλογιάννη.
 16. Ενημερώσεις Ιστολογίου-Συντήρηση Εξοπλισμού: Γεωργία Τσακαλογιάννη.
 17. Υποστήριξη Επιμορφώσεων μεγάλης κλίμακας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου, Γεωργία Τσακαλογιάννη.
 18. Υποστήριξη Προαιρετικών Απογευματινών Επιμορφώσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας: Γεωργία Τσακαλογιάννη.

 


Το σχολικό έτος 2019-20, για τη γραμματειακή υποστήριξη διατέθηκαν στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  η  εκπαιδευτικός   κ. Χαϊκάλη Ανδρομάχη ΠΕ79 (από 03-09-2019 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020), η εκπαιδευτικός Καλλιβωκά Γαρυφαλλιά ΠΕ70  (από 06-09-2019 έως τη λήψη του διδακτικού έτους 2019-2020) και η εκπαιδευτικός κ. Πηνελόπη Αποστολοπούλου ΠΕ60  (από 03-09-2019 έως τη λήψη του διδακτικού έτους 2019-2020).

Οι διατιθέμενοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Γραμματέας Ολομέλειας:  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 2. Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 3. Διεκπεραίωση Έντυπης Αλληλογραφίας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 4. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης – Πρωτόκολλο: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 5. Υπεύθυνη Βιβλίου Υλικού και Λογισμικού : Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 6. Υπεύθυνη για το Αρχείο του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας –  Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  και υπεύθυνες των Αρχείων π.  Δομών-Γραφείων που έχει πραλάβει το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
  :

  α) π.  ΠΕΚ Πάτρας, π. ΣΕΛΜΕ Πάτρας και π. ΣΕΛΔΕ Πάτρας, Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  β)  π.  Γραφείου Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  γ) π. Γραφείων Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  δ) των π. Γραφείων Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας και ε) των π. Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας : Πηνελόπη Αποστολοπούλου,
 7.  Υποστήριξη ΑΜΠ  ΠΕΚΕΣ:  Καλλιβωκά Γαρυφαλιά
 8. Υποστήριξη Οργανωτικού Συντονιστή και Αν. Οργ. Συν/στή:  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 9. Υποστήριξη Σ.Ε.Ε. Π/θμιας: Καλλιβωκά Γαρυφαλιά
 10. Υποστήριξη Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας:  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 11. Υποστήριξη Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων: Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 12. Υποστήριξη Ομάδων Εργασίας ΠΕΚΕΣ: Καλλιβωκά Γαρυφαλιά
 13. Υποστήριξη Αυτοπιμορφώσεων ΣΕΕ:Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ”
 14. Υποστήριξη Ολομέλειας – Τηλεδιασκέψεων¨Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ”
 15. Ενημέρωσης Ιστολογίου – Συντήρηση Εξοπλισμού :  ¨Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ”
 16. Υποστήριξη Επιμορφώσεων μεγάλης κλίμακα: Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ”
 17. ΥποστήριξηΠροαιρετικών Απογευματικών Επιμορφώσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας: Αναμένουμε Διάθεση Εκπ/κου απο΄ΠΔΕ”

Το σχολικό έτος 2018-19, για γραμματειακή υποστήριξη υπηρέτησαν στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  η αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, εκπαιδευτικός   κ. Χαϊκάλη Ανδρομάχη ΠΕ79  και με διάθεση οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Πηνελόπη Αποστολοπούλου ΠΕ60, Ασημίνα Δαλάπα ΠΕ86, Ανδρομάχη Φιλιππίδη ΠΕ60 και Δήμητρα Πίτσου ΠΕ79 με αρμοδιότητες:

 1. Γραμματειακή Υποστήριξη-: Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 2. Υπεύθυνη των Οικονομικών : Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 3. Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: Ασημίνα Δαλάπα
 4. Διεκπεραίωση Έντυπης Αλληλογραφίας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 5. Υπεύθυνες για το Αρχείο του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – και των Αρχείων:
  α) π. ΠΕΚ Πάτρας, π. ΣΕΛΜΕ και π. ΣΕΛΔΕ, Πηνελόπη Αποστολοπούλου
  β) π. Γραφείου Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  γ) π. Γραφείων Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρομάχη Χαϊκάλη
  δ) των π. Γραφείων Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας και ε) των π. Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας : Πηνελόπη Αποστολοπούλου,
 6. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης – Πρωτόκολλο: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 7. Υπεύθυνη Βιβλίου Υλικού και Λογισμικού : Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 8. Υποστήριξη ΑΜΠ & Ομάδων Εργασίας ΠΕΚΕΣ: Δήμητρα Πίτσου
 9. Υποστήριξη Ολομέλειας – Τηλεδιασκέψεων – Ενημέρωσης Ιστολογίου : Ανδρομάχη Φιλιππίδη
 10. Υποστήριξη Επιμορφώσεων μεγάλης κλίμακας: Ανδρομάχη Φιλιππίδη
 11. Υποστήριξη Προαιρετικών Απογευματικών Επιμορφώσεων μεσαίας και μικρής κλίμακας:  Ασημίνα Δαλάπα