Γραμματειακή Υποστήριξη

DSCN1592Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-20, για τη γραμματειακή υποστήριξη έχουν διατεθείστο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  η  εκπαιδευτικός   κ. Χαϊκάλη Ανδρομάχη ΠΕ79 (από 03-09-2019 έως τη λήψη του διδακτικού έτους 2019-2020) , η εκπαιδευτικός Καλλιβωκά Γαρυφαλιά ΠΕ70  (από 06-09-2019 έως τη λήψη του διδακτικού έτους 2019-2020) και η εκπαιδευτικός κ.κ. Πηνελόπη Αποστολοπούλου ΠΕ60  (από 03-09-2019 έως τη λήψη του διδακτικού έτους 2019-2020).

Οι διατιθμένοι εκπαιδευτικοί αναλμβάνου τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Γραμματέας Ολομέλειας:   «Εκκρεμεί ο ορισμός από ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας»
 2. Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 3. Διεκπεραίωση Έντυπης Αλληλογραφίας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 4. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης – Πρωτόκολλο: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 5. Υπεύθυνη Βιβλίου Υλικού και Λογισμικού : Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 6. Υπεύθυνες για το Αρχείο του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – και των Αρχείων:
  α)  π. ΠΕΚ Πάτρας, π. ΣΕΛΜΕ, π. ΣΕΛΔΕ
  β) π. Γραφείου Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας,
  γ) π. Γραφείων Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, και
  δ) των π. Γραφείων Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας και
  ε) των π. Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας : Πηνελόπη Αποστολοπούλου,
 7.  Υποστήριξη ΑΜΠ  ΠΕΚΕΣ:  Καλλιβωκά Γαρυφαλιά
 8. Υποστήριξη Οργανωτικού Συντονιστή και Αν. Οργ. Συν/στή:  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 9. Υποστήριξη Σ.Ε.Ε. Π/θμιας: Καλλιβωκά Γαρυφαλιά
 10. Υποστήριξη Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας:  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 11. Υποστήριξη Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων: Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 12. Υποστήριξη Ομάδων Εργασίας ΠΕΚΕΣ:Καλλιβωκά Γαρυφαλιά
 13. Υποστήριξη Ολομέλειας – Τηλεδιασκέψεων – Ενημέρωσης Ιστολογίου – Συντήρηση Εξοπλισμού :
 14. Υποστήριξη Επιμορφώεων μεγάλης κλίμακα

Την σχολική χρονιά 2018-19, για γραμματειακή υποστήριξη υπηρέτησαν στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  η αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, εκπαιδευτικός   κ. Χαϊκάλη Ανδρομάχη ΠΕ79  και με διάθεση οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Πηνελόπη Αποστολοπούλου ΠΕ60, Ασημίνα Δαλάπα ΠΕ86, Ανδρομάχη Φιλιππίδη ΠΕ60 και Δήμητρα Πίτσου ΠΕ79 με αρμοδιότητες:

 1. Γραμματειακή Υποστήριξη-: Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 2. Υπεύθυνη των Οικονομικών : Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 3. Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: Ασημίνα Δαλάπα
 4. Διεκπεραίωση Έντυπης Αλληλογραφίας: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 5. Υπεύθυνες για το Αρχείο του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – και των Αρχείων: α) π. ΠΕΚ Πάτρας, β) π. Γραφείου Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, γ) π. Γραφείων Επιστημονικής και Παιδαγωγική Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, και δ) των π. Γραφείων Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας και ε) των π. Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας : Πηνελόπη Αποστολοπούλου,  Ανδρομάχη Χαϊκάλη
 6. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης – Πρωτόκολλο: Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 7. Υπεύθυνη Βιβλίου Υλικού και Λογισμικού : Πηνελόπη Αποστολοπούλου
 8. Υποστήριξη ΑΜΠ & Ομάδων Εργασίας ΠΕΚΕΣ: Δήμητρα Πίτσου
 9. Υποστήριξη Ολομέλειας – Τηλεδιασκέψεων – Ενημέρωσης Ιστολογίου : Ανδρομάχη Φιλιππίδη
 10. Υποστήριξη Επιμορφώεων μεγάλης κλίμακας: Ανδρομάχη Φιλιππίδη