Σ.Ε.Ε. Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91)

MSc Νάγια Μποέμη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail:  nayaboemi@yahoo.gr ;

Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.         

Σχολικό έτος 2021-2022 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Επιμορφωτική συνάντηση για τις/τους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ91 – ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, «Βασικές αρχές Διδακτικής της Θεατρικής Αγωγής και της Θεατρικής πράξης» Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91
(ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)
Σχολικών Μονάδων
γενικής και ειδικής αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, αρμοδιότητας
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Πέμπτη 09/09/2021 και ώρα 10:00-11:30
Αρ. Πρωτ2017, 07/09/21

Έγγραφο

Επιμορφωτική συνάντηση για τις/τους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ91 – ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, «Βασικές αρχές Διδακτικής της Θεατρικής Αγωγής και της Θεατρικής πράξης»

 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91
(ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)
Σχολικών Μονάδων
γενικής και ειδικής αγωγής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, αρμοδιότητας
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Πέμπτη 09/09/2021 και ώρα 10:00-11:30
Αρ. Πρωτ2018, 07/09/21

Έγγραφο

Ενημερωτική εκδήλωση «Το Θέατρο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) Εκπαιδευτικά προγράμματα Εθνικού Θεάτρου, β) Δυνατότητες συνεργασιών»

 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91
(ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)
Σχολικών Μονάδων
γενικής και ειδικής αγωγής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, αρμοδιότητας
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Τετάρτη 20/10/2021 και ώρα 17:00-20:00 
Α/Α 02, Αρ. Πρωτ 2654, 15/10/21

Έγγραφο

Ενημερωτική εκδήλωση «Το Θέατρο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) Εκπαιδευτικά προγράμματα Εθνικού Θεάτρου, β) Δυνατότητες συνεργασιών»

 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91
(ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)
Σχολικών Μονάδων
γενικής και ειδικής αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, αρμοδιότητας
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Τετάρτη 20/10/2021 και ώρα 17:00-20:00
Α/Α 02, Αρ. Πρωτ 2656, 15/10/21

Έγγραφο

Επιμορφωτικός κύκλος «Διδακτικά Σενάρια Θεατρικής Αγωγής»  Εκπ/κούς ΠΕ 91
(ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)
Σχ/κών Μ/δων γενικής και ειδικής αγωγής, Δ.Ε.  Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας
Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 17:30-20:30
Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 17:30-20:30
Πέμπτη 11/11/2021 και ώρα 17:30-20:30
Πέμπτη 18/11/2021 και ώρα 17:30-20:30
Πέμπτη 02/12/2021 και ώρα 17:30-20:30
Α/Α 04, Αρ. Πρωτ 2798, 21/10/21

Έγγραφο

Επιμορφωτικός κύκλος «Διδακτικά Σενάρια Θεατρικής Αγωγής»  Εκπ/κούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχ/κών Μ/δων γενικής και ειδικής αγωγής, Π.Ε.  Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας
Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 17:30-20:30
Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 17:30-20:30
Πέμπτη 11/11/2021 και ώρα 17:30-20:30
Πέμπτη 18/11/2021 και ώρα 17:30-20:30
Πέμπτη 02/12/2021 και ώρα 17:30-20:30
Α/Α 05, Αρ. Πρωτ 2800, 21/10/21

Έγγραφο

Επιμορφωτική δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση «Δυναμική και δυνατότητες του πειραματικού θεάτρου σκιάς και αντικειμένων» Εκπ/κούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολ/κών Μ/δων γενικής και ειδικής αγωγής, Π.Ε.και Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας
Τετάρτη 24/11/2021 και ώρα 18:00-20:00
Α/Α 06, Αρ. Πρωτ 3248, 22/11/21

Έγγραφο

«Παιδικό και Εφηβικό Θέατρο: σκηνοθέτριες και σκηνοθέτες παιδικών και εφηβικών παραστάσεων συζητούν για τη σύνδεση με την εκπαίδευση, τις δυνατότητες συνεργασιών, τη δραματολογία-παραστασιολογία, την υποστήριξη θεατρικών παραστάσεων στην επαρχία» Εκπ/κούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολ/κών Μ/δων γενικής και ειδικής αγωγής, Π.Ε.και Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας
Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 17:30-19:30 
Α/Α 09, Αρ. Πρωτ 3530, 16/12/21

Έγγραφο

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε Επιστημονική Ημερίδα

για την Ανεστραμμένη Τάξη»

Εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας
Τετάρτη 02/02/2022 και ώρα 17:00-20:30 
Αρ. Πρωτ 3568, 20/12/21

Αρ. Πρωτ 69, 21/01/22

 

Έγγραφο

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Θεατρική Διασκευή: ερωτήματα, εργαλεία, μεθοδολογία» Εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας
Πέμπτη 17/03/2022 και ώρα 18:00-20:00
και
Τρίτη 29/03/2022 και ώρα 18:00-20:00
Α/Α 10, Αρ. Πρωτ 434, 15/03/22

Έγγραφο

Συνάντηση συνεργασίας με εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής: α) Τρέχοντα ζητήματα διδακτικής της Θεατρικής Αγωγής στην εκπαιδευτική πρακτική, β) Προγράμματα Σπουδών Θεατρικής Αγωγής, γ) Μαθητικό Φεστιβάλ: «Η επόμενη μέρα, ας τη φανταστούμε μαζί» Εκπαιδευτικούς Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας
Τρίτη 29/03/2022 και ώρα 10:00-11:30
Α/Α 11, Αρ. Πρωτ 567, 23/03/22

Έγγραφο

Ημερίδα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus + : Καινοτομία – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση» Σχολικές μονάδες προσχολικής, Α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 09:00-13:30
Αρ. Πρωτ 621, 30/03/22

Έγγραφο

«Φεστιβάλ Θεάτρου στο Σχολείο: Η επόμενη μέρα. Ας τη φανταστούμε μαζί». Θεατρικές Δράσεις, Εισηγήσεις, Στρογγυλά Τραπέζια. 1η ανακοίνωση Εκπ/κούς ΠΕ 91
(ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)
Σχολικών Μονάδων
γενικής και ειδικής αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
03 έως 15/06/2022
Α/Α 12, Αρ. Πρωτ 715, 12/04/22

Έγγραφο

Συνάντηση συνεργασίας με εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής: α) Θεατρικές δράσεις και παρεμβάσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, β) “Φεστιβάλ Θεάτρου: Η επόμενη μέρα. Ας τη φανταστούμε μαζί”, γ) Ζητήματα διδακτικής των μαθημάτων στην εκπαιδευτική πρακτική. Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχ/κών Μ/δων Δ. Ε., γενικής αγωγής
Πέμπτη 14/04/2022 και ώρα 13:00-15:00
Α/Α 13, Αρ. Πρωτ 728, 13/04/22

Έγγραφο

Επιμορφωτική Δράση «Θεατρική Πράξη στο σχολείο: 1. Θεατρική Αγωγή και Ψηφιακές Τεχνολογίες στη μετά-covid εποχή. 2. Το Θέατρο στη Σχολική Σκηνή: προτάσεις σχεδιασμού μίας θεατρικής παράστασης στο σχολείο» Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91
(ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)
Σχολικών Μονάδων
γενικής και ειδικής αγωγής, Π. Ε. και Δ. Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας.
Τρίτη 24/05/2022 και ώρα 17:30-20:30
Α/Α 14, Αρ. Πρωτ 899, 23/05/22

Έγγραφο

Σχολικό έτος 2020-2021 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
«Διαδικτυακή Επιμορφωτική Συνάντηση: Η Θεατρική Αγωγή την εποχή του covid-19: α) προτάσεις και προβληματισμοί, β) συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

1η ομάδα: Τρίτη 20/10/20,

2η ομάδα: Τρίτη 20/10/20, ώρες 18:30-20:00

3η ομάδα: Τετάρτη 21/10/20, ώρες 18:30-20:00

4η ομάδα: Πέμπτη 22/10/20, ώρες 16:00-17:30

5η ομάδα: Πέμπτη 22/10/20, ώρες 18:30-20:00

6η ομάδα: Πέμπτη 29/10/20, ώρες 16:00-17:30

7η ομάδα: Πέμπτη 29/10/20, ώρες 18:30-20:00

8η ομάδα: Τρίτη 03/11/20, ώρες 16:00-17:30

9η ομάδα: Τρίτη 03/11/20, ώρες 18:30-20:00

10η ομάδα: Τετάρτη 04/11/20, ώρες 18:30-20:00

11η ομάδα: Πέμπτη 05/11/20, ώρες 16:00-17:30

12η ομάδα: Πέμπτη 05/11/20, ώρες 18:30-20:00

α/α 08, 14/10/2020

Έγγραφο

«Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση, 27 Νοεμβρίου 2020: Διαδικτυακή θεατρική παράσταση, προτάσεις δράσεων στη σχολική μονάδα, ομιλία και εργαστήριο». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Παρασκευή 27/11/20, ώρα 18:00-21:00

α/α 09 23/11/2020

Έγγραφο

«Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – ΠΕ 91.01 & ΠΕ 91.02, Θεατρικής Αγωγής σε συλλογικό τόμο με θέμα: «Η Θεατρική Αγωγή σε καιρό πανδημίας (SARS-CoV-2): προκλήσεις, προβληματισμοί και εναλλακτικές». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Π/θμιας και Δ/θμιας, αρμοδιότητας  ΠΕΚΕΣ Δ.Ε. και επιστημονικής ευθύνης της ΣΕΕ α/α 11 09/12/2020

Έγγραφο

«Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας με Εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91-ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02 του Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου και των Μουσικών Σχολείων Δυτικής Ελλάδας» Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου και Μουσικών Σχολείων

Πέμπτη 17/12/20,

α/α 12 15/12/2020

Έγγραφο

«Τεχνικές και εργαλεία για την αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου στη θεατρική αγωγή». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής

Παρασκευή 18/12/20,

α/α 13 15/12/2020

Έγγραφο

«Διαδικτυακή συνάντηση επιστημονικής υποστήριξης εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) ολιγόμηνης προϋπηρεσίας: α) παιδαγωγική και διδακτική του θεάτρου, β) αναλυτικά προγράμματα (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ)» Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τρίτη 22/12/20,

α/α 14, 18/12/2020

Έγγραφο

Διαδικτυακή συνάντηση «Επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.): Η Θεατρική Αγωγή την εποχή του covid 19, δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Διευθυντές /ντριες, Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Π/θμιας και Δ/θμιας

Παρασκευή 04/12/2020

Αρ. Πρ.2121, 01/12/2020

Έγγραφο

Διαδικτυακό βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ91 – ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 «Σωματικό Θέατρο και Μιμική Τέχνη: από το σταθερό σημείο στο μεταμορφωμένο σώμα».

 

Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)

Σχολικών Μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής

Δευτέρα 8 /2/2021,

Αρ. Πρ.173, 02/02/2021

Έγγραφο

«Δικτύωση εκπαιδευτικών θεατρικής αγωγής Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων: 1. Ζητήματα της Κατεύθυνσης Θεάτρου-Κινηματογράφου. 2. Συντονισμός δράσεων και οργάνωση Φεστιβάλ». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου και Μουσικών Σχολείων

Παρασκευή 05/02/21,

Αρ. Πρ.170, 02/02/2021

Έγγραφο

Διαδικτυακό επιμορφωτικό εργαστήριο για τους/ τις εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ91 – ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 «Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών: Κάθονται στο θρανίο τα λαϊκά παραμύθια;» Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής

Τρίτη 16/02/2021

Αρ. Πρ.225, 10/02/2021

Έγγραφο

α) Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεατρικής Αγωγής: οργάνωση και προτάσεις ψηφιακών παρουσιάσων-audio και web έργα, β) Η συμβολή της Θεατρικής Αγωγής στην εκπαίδευση, κλείνοντας ένα χρόνο από την πανδημία – σκέψεις και προβληματισμοί για το μάθημα στην ψηφιακή εποχή Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής

Δευτέρα 05/04/2021

Αρ. Πρ.763,30/03/2021

Έγγραφο

«Συνάντηση συνεργασίας: α) Διαδικτυακό Φεστιβάλ Θεατρικής Αγωγής: οργάνωση και προτάσεις ψηφιακών παρουσιάσεων- audio/ web/ κινηματογραφημένες θεατρικές δράσεις, β) Διαμόρφωση σχεδίων μαθημάτων/ διδακτικών σεναρίων για τη Θεατρική Αγωγή στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία στην εκπαίδευση της ψηφιακής εποχής». Διευθυντές /ντριες, Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.),  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, αρμοδιότητας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και επιστημονικής ευθύνης της ΣΕΕ

Παρασκευή 16/04/21

Αρ. Πρ.860,12/04/2021

Έγγραφο

«Διαδικτυακή συνάντηση συνεργασίας: α) Διαδικτυακό Φεστιβάλ Θεατρικής Αγωγής, β) Διαμόρφωση σχεδίων μαθημάτων/ διδακτικών σεναρίων για τη Θεατρική Αγωγή στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.» Διευθυντές /ντριες,  Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02)  Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής  και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.),  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας,

Δευτέρα 19/04/2021

Αρ. Πρ.863,13/04/2021

Έγγραφο

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/ τις εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ91 – ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 «Εφαρμογές επεξεργασίας βίντεο». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία) Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής,

Τρίτη 20/04/21

Αρ. Πρ.865,14/04/2021

Έγγραφο

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/ τις εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ91 – ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 «Βιντεοσκόπηση και Επεξεργασία βίντεο στη θεατρική αγωγή: παραδείγματα, προτάσεις, συμβουλές» Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- γενικής και ειδικής αγωγής, Μουσικών Σχολείων και Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου,

Παρασκευή 14/05/2021

Αρ. Πρ. 986, 11/05/21

Έγγραφο

«Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας,

Παρασκευή 11/06/2021 και Σάββατο 12/06/2021.

 

Αρ. Πρ. 908, 19/04/21

ΔΠΕ Δυτ. Ελλάδας

Έγγραφο

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/ τις εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ91 – ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 «Ραδιοφωνικό και Ηχητικό Θέατρο». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων γενικής και ειδικής αγωγής, Π.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μουσικών Σχολείων Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας και Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου,

Παρασκευή 21/05/21

Αρ. Πρωτ.:1037, 18/05/2021

Έγγραφο

«Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ: Με το σακίδιο του Θεάτρου». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας  Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας,

Παρασκευή – Σάββατο 11-12/06/2021

Αρ. Πρωτ.:1141, 31/05/2021 Σχολ. Μον. Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Έγγραφο

«Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ: Με το σακίδιο του Θεάτρου». Εκπαιδευτικούς ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου και Μουσικών Σχολείων,

Παρασκευή – Σάββατο 11-12/06/2021

Αρ. Πρωτ.:1141, 31/05/2021, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία Δυτικής Ελλάδας

Έγγραφο

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Επιμορφωτική ημερίδα, Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του/ της εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής: παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές προεκτάσεις 19.12.2019, 11ο ΓΕΛ Πάτρας Έγγραφο
Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του/ της εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής-Διαθεματικότητα και διεπιστημονικές συνεργασίες 26.02.2020, 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Έγγραφο
Θεατρική Αγωγή και εξ αποστάσεως διδασκαλία-Σημεία σύγκλισης και απόκλισης: α) ενημέρωση, β) εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) επιστημονική  υποστήριξη 06.04.2020, webex Έγγραφο
Επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής στην Ειδική Αγωγή: α) ανατροφοδότηση από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς, β) διδακτικές εφαρμογές θεατρικής αγωγής-διαθεματική/ διεπιστημονική προσέγγιση, γ) δημιουργία δικτύου εκπαιδευτικών 04.06.2020, webex Έγγραφο
Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια: 1. Η δημιουργική γραφή σε διάλογο με την θεατρική διαδικασία, 2. Η Ιστορία επί σκηνής-Σχεδιάζοντας μία παράσταση με εκπαιδευτικό δράμα 12, 15.06.2020, webex Έγγραφο