Σ.Ε.Ε. Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91)

MSc Νάγια Μποέμη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής
Βιογραφικό σημείωμα
E-mail:  nayaboemi@yahoo.gr ;

Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.         

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Επιμορφωτική ημερίδα, Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του/ της εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής: παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές προεκτάσεις 19.12.2019, 11ο ΓΕΛ Πάτρας Έγγραφο
Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του/ της εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής-Διαθεματικότητα και διεπιστημονικές συνεργασίες 26.02.2020, 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Έγγραφο
Θεατρική Αγωγή και εξ αποστάσεως διδασκαλία-Σημεία σύγκλισης και απόκλισης: α) ενημέρωση, β) εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) επιστημονική  υποστήριξη 06.04.2020, webex Έγγραφο
Επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής στην Ειδική Αγωγή: α) ανατροφοδότηση από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς, β) διδακτικές εφαρμογές θεατρικής αγωγής-διαθεματική/ διεπιστημονική προσέγγιση, γ) δημιουργία δικτύου εκπαιδευτικών 04.06.2020, webex Έγγραφο
Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια: 1. Η δημιουργική γραφή σε διάλογο με την θεατρική διαδικασία, 2. Η Ιστορία επί σκηνής-Σχεδιάζοντας μία παράσταση με εκπαιδευτικό δράμα 12, 15.06.2020, webex Έγγραφο