Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Δρ. Δημήτριος Σεμιτέκος   

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο: 6945845754
E-mail: semitekos@sch.gr
Webex Meeting Room: https://minedu-secondary.webex.com/meet/semitekos

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης  
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της Δυτ. Ελλάδας


Σχολικό έτος 2021-2022 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Πρόσκληση σε Επιμορφωτική ημερίδα των Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

Μέσω WEBEX
8/9/2021

 

Έγγραφο

Πρόσκληση Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Παιδαγωγικής Ευθύνης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ά. Γεωργακοπούλου, Μ. Λίλλη και Δ. Σεμιτέκου σε τηλεδιάσκεψη συνεργασίας» θέματα συζήτησης :
1. Σύμβουλος Σχολικής Ζωής
2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης
3. Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Μέσω WEBEX
6/10/2021
Έγγραφο
Πρόσκληση υπευθύνων ΚΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδας και παιδαγωγικών ν ομάδων αυτών σε τηλεσυνάντηση  συνεργασίας με θέμα: «Σκέψεις   για την ν αειφορία και τη διδακτική της, στο παρόν και το μέλλον της» Μέσω WEBEX
8/12/2021
Έγγραφο
«Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε Επιστημονική Ημερίδα για την Ανεστραμμένη Τάξη» Μέσω WEBEX
2/2/2022
Έγγραφο

Σχολικό έτος 2020-2021 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης σε τηλεδιάσκεψη με θέμα την ενημέρωση – υποστήριξη των σχολείων και εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγκαία εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση  

Μέσω Skype 1/4/2020

 

Έγγραφο

«Μήνυμα Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία Δυτικής Ελλάδας Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος»  

Έγγραφο

Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Eνημέρωση – υποστήριξη των σχολείων και εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγκαία εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 01.04.2020, skype Έγγραφο

 


Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
«Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” και ορισμός υπεύθυνων εκπαιδευτικών» 08 Μαρτίου 2019 Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση 27/03/2019, Πύργος