Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Δρ. Δημήτριος Σεμιτέκος   

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο: 6945845754
E-mail: semitekos@sch.gr
Webex Meeting Room: https://minedu-secondary.webex.com/meet/semitekos

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης  
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της Δυτ. Ελλάδας


Σχολικό έτος 2019-2020 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
Eνημέρωση – υποστήριξη των σχολείων και εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγκαία εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 01.04.2020, skype Έγγραφο

 


Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
«Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” και ορισμός υπεύθυνων εκπαιδευτικών» 08 Μαρτίου 2019 Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση 27/03/2019, Πύργος