Σ.Ε.Ε. Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78)

MSc Ακριβή Γεωργούση                                                           
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτ. Ελλάδας
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977975496
E-mail: ageorgousi@sch.gr

Λίστα σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης
Σχολεία Επιστημονικής Ευθύνης: Όλα τα σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Σχολικό έτος 2018-2019 – Ενδεικτικές Επιμορφωτικές και λοιπές Δράσεις

Τίτλος Δράσης  Πληροφορίες Δράσης
Επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέματα: Α. «Ενημέρωση για τις Νέες Δομές- Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου» Β. « Αλληλογνωριμία- ενημέρωση- επιμόρφωση κάθε ΣΕΕ με τους Δ/ντες/ντριες της Ομάδας Σχολείων Παιδαγωγικής του Ευθύνης. 11-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 17-12-2018, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο Έγγραφο
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) της Β’ ΓΕΛ σε  επιμορφωτικό σεμινάριο της Γεωργούση Ακριβής  Σ.Ε.Ε. ΠΕ78 14/3/2019, 11ο Γυμνάσιο Πάτρας Πρόσκληση
Επιμορφωτική Συνάντηση για την Περιγραφική Αξιολόγηση  27/03/2019, Γυμνάσιο Γαστούνης Πρόσκληση
Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τους Διευθυντές Γ.Ε.Λ. παιδαγωγικής ευθύνης με θέμα: «Νέες Δομές Στήριξης: διασύνδεση με τις σχολικές μονάδες» 03.04.2019, 1ο ΕΠΑ.Λ. Αιγίου Πρόσκληση
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) της Β’ ΓΕΛ σε  επιμορφωτικό σεμινάριο της Γεωργούση Ακριβής  Σ.Ε.Ε. ΠΕ78
8/5/2019, 2ο Γυμνάσιο Πύργου
Πρόσκληση