Καθαρισμός της παραλίας του οικισμού Μαστιχαρίου

Δραστηριότητες

Τρίτη 02 Απριλίου 2019, το Γυμνάσιο Αντιμάχειας συμμετείχε στον καθαρισμό της παραλίας του οικισμού Μαστιχαρίου. Η εθελοντική δράση οργανώθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας. Στόχος της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των νέων του τόπου μας σε μια εθελοντική δράση με σκοπό τον καθαρισμό και την βελτίωση του περιβάλλοντος.